dimarts, 29 de març de 2016

"L'antropologia més enllà de l'antropologia", Stefano Portelli

Imatge del barri Monti, a Rona, objete d'una de les recerques de Michael Herzfald sobre gentrificació.
La foto és de Nadia Shira Cohen
Contribució de Stefano Portelli al debat sobre antropologia implicada

L'ANTROPOLOGIA MÉS ENLLÀ DE L'ANTROPOLOGIA
Stefano Portelli

A mi en canvi m'agrada la definició, tot i que estic d'acord de que s'ha de ressaltar-ne l'aspecte hipòcrita o de falsa consciència. Jo diria que com tota subdisciplina, és una simplificació. Existeix l'antropologia de la llei, però això no vol dir que es pugui fer una recerca en qualsevol tema sense prendre en consideració les lleis i la relació que la gent te amb la llei; no calia una subdisciplina; el mateix del parentiu, de la religió, de la tècnica..., si l'antropologia és holística per definició i tota subdivisió és forçada.

Però també és cert que a l'antropologia sempre han conviscut dues ànimes, una més vinculada a la recollida de dades sobre les relacions entre persones i grups, destinada a l'ampliació del coneixement acadèmic disponible, i que és bastant indiferent (o fins i tot hostil) a les exigències i necessitats que existeixen sobre els terrenys; i una altra que veu l'antropologia com a una ciència que a part de recollir dades, pot contribuir a fer més visibles certes formes de viure o de veure el món que són públicament menyspreades. No és que hi hagi algú només d'un costat o només de l'altre; però està clar que per exemple en Morgan, o Margaret Mead, o Griaule, aquesta segona vessant és molt més evident, mentre diria jo que en Lévi Strauss, o en Geertz, o Bateson, la primera és dominant.

Tot i així, jo diria que l'antropologia implicada té sentit especialment a Estats Units, on les universitat tenen la desgraciada tendència a convertir-se en torres de marfil, de forma molt més pronunciada que a Europa; aquí, vulguis o no, la influència de Gramsci i d'una certa idea d'intel·lectual implicat en el debat polític ja és més compartida . Foucault en seria un exemple; Chomsky a EEUU és una excepció. Hi ha un numero important de la revista Current Anthropology a 2010 dedicat a Engaged Anthropology; per mi la contribució més interessant és la de Michael Herzfeld, òbviament, que és diu "Anthropology, Gentrification and the Neoliberal Hijacking of History"; si has de fer algun treball sobre això, és un bon punt de partida, també et puc explicar més o menys la seva postura, si et fa falta o no trobes el text. També vinculat és tot el treball de Robert Borofski sobre antropologia pública, que ve a ser una mica el mateix; es troba online (hi ha un llibre que es diu "Public Anthropology"), o a través de la web d'antropologia "Allegra".Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch