dilluns, 24 d’octubre de 2016

Barcelona: l'urbanisme contra l'urbà


Foto de David Bravo Salva
Conferència al taller temàtic Habitatge i Rehabilitació, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Barcelona, el 29/9/2015

BARCELONA, L'URBANISME CONTRA L'URBÀ
Manuel Delgado

És raonable sospitar que les polítiques urbanístiques que ha conegut Barcelona han estat, en gran manera, la continuació d’una vella obsessió per controlar el que d'incontrolable s’esdevé als carrers. Les planificacions, les mapificacions, les delineacions viàries, les zonificacions, han tornat aquí –amb nova virulència– a estar instruments que procuren –sense acabar d’aconseguir-ho mai– monitoritzar el que realment succeeix a l’espai públic, l’àmplia gamma de les apropiacions tan sovint imprevisibles i erràtiques a què és sotmès pels seus propis usuaris, les colonitzacions tantes vegades insòlites que constantment l’afecten, i que en fan l’espai natural de les expressions de llibertat, en la mesura que la pràctica de l’espai només es pot donar sobre la base dels usos diversos de les col·lectivitats.

Al capdavall, potser Barcelona està sent l’últim gran experiment d’aquella concepció de la ciutat que s’inicià al final del segle XVIII i que apareix entestada des d’aleshores a regular i codificar la troca de realitats humanes en què consisteix tota concentració urbana. En seria el seu objectiu inconfessat aturar l’aflorament dels esquemes paradoxals i atzarosos de la ciutat, mitjançant l’aplicació de principis de reticularització i de vigilància que posessin fi o que atenuessin l’opacitat i la confusió a què sempre tendeix l’urbà. A l’urbanisme modern mai no ha deixat d’animar-lo –a Barcelona també– la intenció de constituir una ciutat perfecta, és a dir, una contraciutat, potser tornant a demostrar-nos que per ventura la vocació última de tot urbanisme consisteix a desactivar l’urbà.

S’acompleixen avui, al principi del segle XXI, les intuïcions de les poques veus que, al moment culminant de l’anomenat esperit olímpic, el van saber reconèixer com un dispositiu purament retòric al servei de la terciarització i la tematització de Barcelona, de la seva conversió en un parc del consum i per al consum i del seu plegament als requeriments del capital internacional en matèria immobiliària i turística. Incorporació a la mundialització, noves perifèries socials, reapropiació capitalista de la ciutat... Tot plegat utilitzant tècniques empresarials que han promocionat Barcelona com una marca comercial com qualsevol altra. 

En efecte, hem conegut de ben a prop un autèntic paradigma d’allò que avui es coneix com a màrqueting urbà, una estratègia de promoció, venda i exportació,  l’objecte de la qual no és cap altre sinó la ciutat mateixa. Barcelona exemplifica també com aquest tipus de mercaderia exigeix, a més de la corresponent justificació ideològica, una adequada combinació de teorització de les aparences i d’un vocabulari convenientment trufat d’invocacions a valors abstractes, com vam veure en el cas del fracassat Fòrum 2004: “sostenibilitat”, “diàleg”, “coneixement”, “pau”, “diversitat cultural”, etc.

Hem vist igualment com aquesta comercialització de la ciutat com a tal demana una certa lògica del gran esdeveniment, disposició d’oportunitats especials o successos mitjançant els quals Barcelona s’exhibeix com el que és ara per ara: un artefacte sotmès als principis estupefaents de qualsevol altre objecte de consum. Com el llenguatge oficial mateix reconeix: una marca de ciutat.

Sembla com si del que s'hagués tractat fos de liquidar de cop una de les ciutats més excitants del sud d’Europa, en nom d’un projecte politicourbanístic que no preveu l’existència una societat naturalment alterada, en nom de la quimera impossible d’una ciutat arquitectònica, estètica i plenament polititzada, que ignora les agitacions que l’animen. L’oposició no es produeix entre una ciutat vella i una ciutat nova, ni entre una ciutat lletja i una ciutat bonica, sinó entre una ciutat socialitzada i una ciutat de la qual, de sobte, s’ha expulsat la complexitat humana, el malestar de les classes, tota contradicció. L’objectiu de les reformes no ha estat embellir la ciutat, ni dotar-la d’un look de prestigi, pensat, com havia intuït fa ja molt Unamuno, únicament de cara a la galeria. L’objectiu ha estat una ciutat urbanística, és a dir, desurbanitzada, dotada de poderosos mecanismes antipassionals, tranquil·litzada... Somni daurat d’una ciutat sense ràbia, sense lloc on amagar-se, sense vertígens, sense ciutat.
           
L’urbanisme sovint es comporta –ho hem vist en el cas del de Barcelona– com una projecció que pretén orientar les percepcions i les conductes i que pressuposa els seus destinataris com una mena de massa passiva que se sotmet submisament als seus designis. Als plànols i a les maquetes dels planificadors de ciutats no hi ha persones, sinó tan sols formes pures, virginals, no contaminades per altres fites que no siguin les de contribuir entusiàsticament a un assossec absolut, sense turbulències, sense alteracions, sense ensurts, tret de les excepcions que correspongui i quan correspongui. La ciutat ideal dels arquitectes i els urbanistes que han concebut i dirigit Barcelona és una ciutat on regna la pau eterna, la conformitat generalitzada i on tothom que hi viu s’avé a col·laborar-hi. Tot ocultant el veritable nucli de les dinàmiques urbanes al llarg de la història: la lluita entre els interessos implícits d’una majoria i la normativització social per mitjà de la qual s’expressen els interessos d’una minoria.

Ara bé, ho sabem. Sabem que, més enllà d’aquests projectes urbanístics, la urbanitat és una altra cosa. És la societat que produeixen els ciutadans, la manera com aquests tenen de gastar els espais que utilitzen. Són els practicants de la ciutat els qui constantment es desentenen de les directrius dissenyades, “passen” dels principis arquitecturals que han orientat la morfologia urbana i s’abandonen a modalitats de territorialització efímeres i transversals. Són ells, els transeünts, els qui creen un univers polièdric, fet de moviments que poden ser sovint espasmòdics, ja sigui  a nivell molecular o massiu. A la ciutat planificada s’hi oposa –o li resta indiferent– la ciutat practicada. D’una banda, els nous règims sensorials imposats pels dissenyadors als teixits urbans, de l’altra, complexes i sovint paradoxals reivencions de la vida pública per part de les pràctiques reals d’uns usuaris que acabaven superposant les seves pròpies significacions, ocupant, eludint o subvertint les imposades des del projecte

diumenge, 23 d’octubre de 2016

Dominación, mediación y consentimiento

La foto es de Yanidel
Comentario para Alberto Pérez de la Fuente, doctorando

DOMINACIÓN, MEDIACIÓN Y CONSENTIMIENTO
Manuel Delgado

De entrada, te convendría tener presente la diferencia entre "poder" y "dominación" que plantea Max Weber en Economía y sociedad (FCE). Hay una definición canónica de "poder" que remite a la capacidad que tiene una persona de imponerle su voluntad a otro, incluso usando la fuerza en caso de encontrar resistencia. El concepto de poder, sin embargo, no implica el de obediencia. Para someterte a una orden, al menos de manera voluntaria, tienes que estar motivado por algo más que por el poder que quien lo imparte tiene. En este caso es indispensable que se esté convencido de que la orden impartida merece ser obedecida y que es justo el castigo que resulte de su desacato. Es entonces emplear más bien la noción de "dominación", que no es tanto la capacidad que tengas para ejercer un poder sino la posibilidad de que tengas de obtener obediencia. La obediencia requiere que la persona que está obedeciendo crea que quien la persuade o disuade de hacer algo tiene derecho a hacerlo. Aquí es cuando debemos considerar la cuestión de la obediencia en términos de legitimidad, ya sea esta tradicional, administrativa o carismática, por usar la tipología propuesta por Max Weber. Para que la dominación sea posible, en cualquier caso, es indispensable que dominador y dominado manejen el mismo lenguaje, es decir que estén de acuerdo con los temas en los que se produce tanto el poder como la obediencia y, sobre todo , que el dominado entienda, acepte y sea cómplice de su dominación.

Te remarco eso porque esa es una de las deudas de Bourdieu para con Weber. El concepto de violencia simbólica remite a la cción racional donde el "dominador" ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los "dominados", los cuales no la evidencian o son inconscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual son cómplices de la dominación a la que están sometidos. El concepto ha sido muy trabajado por otros autores y su propio creador lo ha incorporado en buen número de sus trabajos. Te adjunto uno de los capítulos de La reproducción, de Bourdiey y Jean-Claude Passeron (Cultura Popular), pero hay multtud de material en la red.

Lo que pasa es que el concepto tampoco es realmente nuevo. Ya te explicaba que la noción de carrera moral en Erving Goffman le está claramente emparentada. Pero se me antoja que el precedente más claro y más hondo aún es el de mediación . Es de Marx y está tomado de su Crítica a la filosofía del Estado de Hegel.  Expresa una de las estrategias o estructuras mediante las cuales se produce una conciliación entre sociedad civil y Estado, como si una cosa y otra fueran en cierto modo lo mismo y como si se hubiese generado un territorio en el que hubieran quedado superadas los antagonismos sociales. Si quieres un desarrollo sobre esa noción te decomiento un libro de la etapa marxista de Roger Bartra, El poder despótico burgués (Edicions 62).

Lo que explica es que el Estado —o sus ONG, para tu caso—, a través de tal mecanismo de legitimación simbólica, puede aparecer ante sectores sociales con intereses y objetivos incompatibles –y al servicio de uno de los cuales existe y actua– como ciertamente neutral, encarnación de la posibilidad misma de superar sus conflictos o de arbitrarlos, en un espacio de encuentro en que las luchas sociales queden como en suspenso y los segmentos enfrentados asumen una especie de tregua infinita. Ese efecto se consigue por parte del Estado, gracias a la ilusión que ha llegado a provocar –ilusión real, y por tanto ilusión eficaz–, de que en él las clases y los sectores enfrentados disuelven sus contenciosos, se unen, se funden y se confunden en intereses y metas compartidos. Ni que decir tiene que las estrategias de mediación hegelianas servían en realidad para enmascarar toda relación de explotación, todo dispositivo de exclusión, así como el papel de los gobiernos como encubridores y garantes de todo tipo de asimetrías sociales.

La gran ventaja que poseía la ilusión mediadora y las nociones abstractas en que se basaba es que podía presentar y representar la vida en sociedad como una cuestión teórica, por así decirlo, al margen de un mundo real que podía hacerse como si no existiesen, como si todo dependiera de la correcta aplicación de principios elementales de orden superior, capaces por sí mismos –a la manera de una nueva teología– de subordinar la experiencia real –hecha en tantos casos de dolor, de rabia y de sufrimiento– de seres humanos reales manteniendo entre si relaciones sociales reales. 

Es a través de los mecanismos de mediación que las clases dominantes obtienen su hegemonía, es decir su objetivo de conseguir que los gobiernos a su servicio obtengan el consentimiento activo de los gobernados. Lo hace impregnando lo que –sin dejar la terminología marxista, en este caso deudora de Althusser– son los aparatos ideológicos del Estado, con una serie de nociones del tipo sostenibilidad, diálogo cultural, paz, etc., que no son sino lo que Sartre –también glosando la noción marxista de mediación– llamaba “el esqueleto abstracto de universalidad”, en que las clases dominantes obtenían sus fuentes principales de legitimidad.  Por supuesto que las ONG son instrumentos -y así lo reconocen- de mediación, también en el sentido marxista.

La mediación funciona como un mecanismo a través del cual la clase dominante consigue que no aparezcan como evidentes las contradicciones que la sostienen, al tiempo que obtiene también la aprobación de la clase dominada en valerse de un instrumento capaz de convencer a los dominados de su neutralidad. Consiste igualmente en generar el espejismo que se ha producido por fin la deseada unidad entre sociedad y Estado, en la medida que los supuestos representantes de la primera han conseguido un consenso superador de las diferencias de clase. Sería a través de los mecanismos de mediación que las clases dominantes logran que los gobiernos a su servicio obtengan el consentimiento activo de los gobernados, incluso la colaboración de los sectores sociales maltratados, trabados por formas de dominación mucho más sutiles que las basadas en la simple coacción. Se sabe que el que garantiza la perdurabilidad y el desarrollo de la dominación de clase nunca es la violencia, "sino el consentimiento que prestan los dominados a su dominación, consentimiento que hasta cierto punto los cooperar en la reproducción de esta dominación [...] El consentimiento es la parte del poder que los dominados agregan al poder que los dominadores ejercen directamente sobre ellos ". Esto es del libro de Maurice Godelier del que te hablé, Lo ideal y lo material (Taurus).


dimecres, 19 d’octubre de 2016

Lectura recomendada: Chris Ealham, "Vivir la anarquía, vivir la utopía" (Alianza, 2016)

Lectura recomendada: Chris Ealham, Vivir la anarquía, vivir la utopía. Joan Peirats y la historia del anarcosindicalismo español, traducción Federico Zaragoza, Alianza Editorial, Madrid, 2016. 

"Nadie con un interés en el anarquismo español desconoce el nombre de José Peirats, el cronista del movimiento libertario. En cambio, muy poca gente conoce la vida de militancia de Peirats tanto en las luchas en España en los años de la República y la guerra civil como en las luchas sórdidas del anarquismo en el exilio. Este bache lo llena ahora la magnífica biografía de Peirats que nos ofrece Chris Ealham. Con una narración muy amena, contextualizada por su profundo conocimiento del movimiento libertario, el autor presenta un Peirats abnegado y austero, sacrificándose en aras tanto de enderezar el movimiento como de escribir su historia. Además de la vida apasionada de Peirats, el libro de Chris Ealham nos ofrece una crónica sagaz de la historia de la CNT, otorgando a este espléndido trabajo un doble valor." Paul Preston [de la promoción del libro].

dimarts, 18 d’octubre de 2016

Todo lugar es lugar de memoria

La foto es de Yanidel
Comentario para Tulio Argante, doctorando

TODO LUGAR ES LUGAR DE MEMORIA
Manuel Delgado

Decir “lugar de memoria” es decir “lugar de olvido”, puesto que toda estrategia de memoria oficial lo es siempre de soslayamiento de todo lo que el poder que erige un monumento quiere olvidar y que se olvide. O sea, un “lugar de memoria” es un monumento, esto es la prueba de cómo el orden político hace por imponer sus discursos de homogeneización, centralización y control. Recuerda: para los historiadores un «lugar de memoria» es aquel punto en que se produce un retorno reflexivo de la historia sobre sí misma. Ahora bien, acaso deberíamos reconocer que un lugar sólo existe en tanto la memoria de un modo u otro lo reconoce, lo sitúa, lo nombra, lo integra en un sistema de significación más amplio. Dicho de otro modo: un lugar sólo lo es porque un dispositivo de enunciación puede pensar o decir de él alguna cosa que por él o en él es recordada, ésto es «tenida presente». Esto es algo que me hizo notar la lectura de un texto de Michel Izard sobre el reíno Yatenga de los moose, en el Oeste africano: «La scène de la memoire», en L´Odysée du Pouvoir, (EHESS).

Es lo que te explicaba en el despacho. Decir «lugar de memoria» no deja de ser entonces un pleonasmo, puesto que un lugar sólo llega a ser distinguible a partir de su capacidad para establecer correspondencias que permiten dibujar una cruz sobre la superficie del territorio en que se ubica. Son estos dispositivos los que acuerdan conceder a ciertos lugares propiedades lógicas, entre las que destaca la de una inalterabilidad más duradera que la de las palabras, los hechos o los actos a los que aparecen conectadas circunstancialmente. Lugar se entiende entonces como sinónimo de sitio, un punto que ha merecido ser resaltado en el mapa, apoteosis del territorio, lugar de la cosa, es decir accidente topográfico que se define por haber sido ocupado o estar a la espera de un objeto o entidad que lo reclama como propiedad –«un sitio para cada cosa, una cosa para cada sitio», se dice–, lugar que existe a propósito para una acción o conducta adecuada –«saber estar en su sitio»–, plasmación espacial de un determinado papel o estatuto –«poner en su sitio» a alguien; considerar «éste es mi sitio». De ahí también la noción de sitiar como acción de asediar un territorio defendido, para rendirlo o apoderarse de él. Como ha escrito Fernández de Rota en un artículo titulado "Límite y cultura: el contenido de una forma», Revista de Antropología Social, 3 (1994): "un sitio es «un espacio perpetrado de moralidad».

Estamos hablando entonces de una reificación territorial de algo o alguien que no puede ser sustituido por nada o por nadie más, marca concreta hecha sobre el espacio, un punto de calidad en el cual la ideología o los sentimientos relativos a valors sociales o personales se revelan. Esta fetichización –el «valor ritual» que Radcliffe-Brown colocara en la base misma de la moderna antropología simbólica–es la que hace del lugar un nudo, un lazo que permite resolver tanto social como intelectualmente las fragmentaciones, las discontinuidades que toda complejidad le impone tanto a la consciencia como a la percepción.

Bueno, tú leete el texto que te mando y mira a ver si te haces con algún clásico sobre la memoria. Por ejemplo, el de Jacques Le Goff, El orden de la memoria. El tiempo como imaginario. Barcelona: Paidós. O el capítulo "La liberación de la memoria", de ese prodigio que es El gesto y la palabra, de André Leroi-Gourhan (Universidad Central de Venezuela). También Paul Ricoeur, 2003. La memoria, la historia, el olvido. Madrid: Trotta.

También podrías “reforzar” tu adhesión a Halbwachs. Por ejemplo: Mazzela, Sylvie. 1996. “Le ville-mémoire. Quelques usages de La mémoire collective de Maurice Halbwachs”. Enquête, (segundo semestre): 177-190; Ramos, Ramón. 1989. “Maurice Halbawchs y la memoria colectiva”. Revista de Occidente, (setembre): 63-81; Joseph, Isaac. 1985. "Decors et rituels de la memoire collective d'apres Maurice Halbwachs". A Metamorphoses de la ville. París: Economica. ¿Tienes el número especial que le dedicó a Halbwachs la Revista Anthropos?. Es el 218. De propina, un artículo de otro amigo-maestro: Velasco, Honorio. 1994. “Sugerencias para una comprensión de la cultura como memoria”. Antropología, 8 (octubre): 123-138.

dilluns, 17 d’octubre de 2016

Elogi de l'ambigüitat

La fotografia és de Vivian Maier
Consideracions a propòsit d'una obra de Simone de Beauvoir acreçades a Eva Fernández

ELOGI DE L'AMBIGÜITAT
Manuel Delgado

Aquest llibre de Simone de Beauvoir el vaig trobar de vell fa temps. L'edició es titulava Per una moral de l'ambigüitat, i era de Península, del 1968, amb una traducció de Jordi Solé-Turà. No l'he vist reeditat, tampoc en castellà. Ja sé que ha estat si no criticat, si al menys matisat el que diu el seu El segon sexe, que també va publicar en català Edicions 62 aquell mateix any. Però estarem d'acord en la importància d'aquella denúncia seva de com la dona podia ser, pel simple fet de ser dona, enviada al no-res, és a dir ocultada de les descripcions i anàlisi del social, com si no existís, com si no hagués existit mai, com si no fos més que una continuació essencial i en blanc d'un món fet a imatge i semblança del rei de la creació, és a dir l'home. Em sembla fonamental el paper que va jugar Beauvoir quan, ja el 1949, crida a declarar la dona sobre si mateixa i és ella la que més fa per demostrar a la societat que la dona no és, sinó que aprèn a ser-ho, i la que introdueix un element més obertament reivindicatiu en les seves reflexions.

Però és aquesta mateixa Beauvoir és la que, dos anys abans, havia publicat aquesta Per una moral de l'ambigüitat, que ja veuràs que és una llarga reflexió sobre la irreductible ambivalència de l'existència humana, el que resulta d'enfrontar-se amb la complexitat de l'ésser per obtenir la força per viure i les raons per a l'acció, tot i el que ella anomena «el pes fosc de les altres coses». Elogi també del fracàs com a font de tota moral, de l'existir com «fer-se manca de ser».

El pànic davant els riscos de l'ambigüitat, és a dir dels riscos de la llibertat i la responsabilitat, és el que produeix aquests tipus humans que, sotmesos a una jerarquia ètica, Simone de Beauvoir col·loca en la seva franja més baixa. A sota del tot, els que anomena subhumans, apàtics, tebis, porucs davant els perills i la tensió que implica existir, éssers que rebutgen la passió d'estar vius, habitants d'un món insignificant i apagat, que es refugien espantats de viure en els valors fets i acabats, que busquen desesperats una etiqueta sota la qual protegir-se de la incertesa, però que no tenen res de inofensius, ja que en qualsevol moment poden abandonar-se a tot tipus d'excessos i violències que li permetin fugir de la seva autonegació. Veuràs que escriu: «El que tem, de fet, és que el xoc de l'imprevist li recordi l'angoixant consciència de si mateix». Els subhumans són els protagonistes de totes les formes del que Beauvoir anomena «el fanatisme de la serietat». Una mica més amunt, en aquesta escala moral, hi ha els «homes seriosos», de la «pesadesa mentidera» dels quals també es van burlar Hegel, Kierkegaard i Nietzsche. L'home seriós s'allibera de la seva llibertat pretenent subordinar-se a uns valors que serien incondicionats, a uns fins als quals no  reconeix que són també els punts de partida. Aquesta és la seva manera d'escapar de la seva existència escindida. «Hi ha serietat des que la llibertat es renega en benefici d'uns fins que es pretenen absoluts». L'ambigüitat que el subhumà i l'home seriós pugnen desesperadament per mantenir a ratlla no té res a veure, però, amb l'absurd. Dir que l'existència és ambigua «és plantejar que el seu sentit no està mai fixat, que s'ha de conquerir incessantment». Com veus, vet aquí un qüestionament sense traves ni fi de la pròpia voluntat, impugnació constant del valor incondicional de no importa quin objectiu, odi a mort al fàcil.

Tant de bo que la lectura d'aquesta obra et fes preguntar-te, si no ho has fet dins ara, quin és el lloc que assignem a l'ambigüitat i l'atzar en les nostres anàlisis, i fins a quin punt la seva irrupció no ens obligaria a qüestionar el rigor -llegegeix  la rigidesa— de les premisses des de les que partim a l'hora de fer i de pensar.  Si més no jo no deixo de preguntar-m'ho. Què suposaria la presa en consideració del lloc de l'ambivalència en les expressions concretes d'un ordre social sobtadament inordenat, la posada en tremolor d'aquests axiomes teòrics i metodològics que ens permeten reduir o mantenir a ratlla la complexitat de la realitat? I si reconeguéssim el paper que juga en les relacions humanes la indeterminació, la dissolució que les pràctiques imposen en les pautes culturals més presumptament sòlides?dissabte, 15 d’octubre de 2016

Elogio de la antropología

Claude Lévi-Strauss en el Mato Grosso, en la segunda mitad de los años 1930
Artículo aparecido en El País el 5 de abril de 2005, con motivo de la concesión a Claude Lévi-Strauss del Premi Catalunya

ELOGIO DE LA ANTROPOLOGÍA
Manuel Delgado

Intentar glosar de manera resumida la trayectoria humana e intelectual de quien acaba de recibir el XVII Premio Internacional Catalunya, el etnólogo francés nacidos en Bruselas Claude Lévi-Strauss, constituye un esfuerzo al que, por inútil, es mejor renunciar desde el principio. Setenta años de publicaciones, entre ellas algunos libros fundamentales a la hora de hacer balance del pensamiento contemporáneo, son demasiados como para confeccionar corriendo y deprisa una selección de virtudes y méritos. Puestos a escoger, y teniendo en cuenta la denominación de origen del galardón que se la concede, cabría acaso mencionar las traducciones de Miquel Martí i Pol de dos de sus obras más importantes: Tristos tròpics (Anagrama) y El pensament salvatge (Edicions 62), así como la versión catalana de la larga entrevista que mantuviera Didier Eribon con el sabio: De prop i de lluny (Orion 93). Tampoco sería fácil resumir un itinerario vital que recorre ese mismo siglo XX que le recorre a él y que le convierte en testigo y víctima de alguno de sus episodios más terribles. Detenernos en sus ascendentes teóricos o formales –Montaigne, Rousseau, Baudelaire, McOrlan, Propp, Markov, Durkheim, Mauss, Boas, Jakobson, la cibernética, el psicoanálisis, el marxismo, el budismo...– sería agotador y lo mismo pasaría con las consecuencias de su aporte intelectual, que abarcarían sin excepción todas las formas de conocimiento actuales.

Puesto que sería vano cualquier intento de brindar una biografía suficiente del premiado, es cosa de retener y llamar la atención sobre lo más importante: Claude Lévi-Strauss, uno de los pensadores más influyentes de Occidente, no es propiamente un intelectual, sino un investigador y un profesor que ha dedicado toda su vida a explicar el mundo desde la antropología. El Premio Catalunya se le concede, así pues, a un proveedor inagotable de pruebas de hasta qué punto la antropología puede rebosar los bordes estrictos de su jurisdicción académica y ser adoptada como fuente de referencias para interpretar el presente y sus complejidades.

Y es ahí donde más útil debería ser, para quienes defendemos el derecho y el deber de pensar en serio, el acontecimiento mediático que inevitablemente suscita la concesión de un premio de prestigio como éste que recibe ahora el fundador de la antropología estructural. El reconocimiento no lo recibe sólo un sabio, lo recibe también su sabiduría, y ésta –es ahí donde conviene poner el acento– procede de una determinada manera de dar con las cosas –la antropológica– basada a partes iguales en la proximidad con su objeto de estudio –seres humanos concretos, en espacios y tiempos concretos– y en la aplicación del método comparativo. Es complicado explicar en qué consiste ese oficio que tiene en Lévi-Strauss tan sobresaliente expresión, pero, sea cual sea la definición por la que optemos, por fuerza tendrá que reconocer en el trabajo del etnógrafo sobre el terreno y al contraste entre formas de hacer y de pensar la clave de su singularidad.

La propia obra de Lévi-Strauss es un muestrario de la versatilidad explicativa de la antropología. Sus trabajos sobre las estructuras del parentesco han ahondado en el papel de la familia como uno de los elementos que hace del ser humano un animal cultural; los estudios sobre mitología o religión han insistido en la recurrencia de determinadas maneras que tienen las sociedades de establecer vínculos con lo invisible; la afinidad de Lévi-Strauss con la lingüística ha sido la consecuencia de la convicción que los antropólogos comparten de que decir sociedad es decir comunicación; el interés por las configuraciones culturales y sus ensamblajes –a veces conflictivos– convierte algunos de los trabajos de Lévi-Strauss en textos básicos para entender las formas pasadas, presentes y probables de interculturalidad. Y así en otros muchos campos.

Ahora bien, ¿cuál es el lugar que esa disciplina que ahora se viene indirectamente a elogiar ocupa en el panorama académico catalán y español? La respuesta es desoladora: escaso y decreciendo. Constituida hoy como licenciatura de segundo ciclo –lo que hace imposible un entrenamiento adecuado de sus futuros profesionales–, todos los indicios advierten que su porvenir en el marco del nuevo paisaje universitario que se prepara es todavía más negro. En efecto, cobra fuerza la posibilidad de que la antropología sea condenada a quedar todavía más al margen en nuestro espacio universitario, descartada de las nuevas ofertas de grado que se preparan y ubicada en un apéndice complementario de otras disciplinas, en forma de postgrado o máster.

Lo que son las cosas. De un lado, las instituciones halagan a la antropología encarnada en uno de sus más célebres cultivadores. Del otro, un orden académico que tiende a despreciar las opciones menos rendibles como parte de la universidad-negocio o menos aprovechables para las exigencias de un mercado laboral que se alimenta de astucia, eficacia y obediencia, pero no reflexión ni profundidad. Total, ¿qué puede aportar la antropología? ¿Qué ha aportado Lévi-Strauss en sus libros y en sus clases? Sólo rigor y seriedad en el análisis del contacto entre culturas o religiones, voluntad de restituir la complejidad de los fenómenos sociales, virtudes tan necesarias hoy en día, cuando los problemas que llevan décadas preocupando a Lévi-Strauss y a los antropólogos cobran más intensidad y se nos muestran más cercanos.

No se puede decir que ese tipo de habilidades tenga demasiada salida en los tiempos que corren. ¿Qué puede esperarse de ese empleo que requiere tenacidad y paciencia en el trabajo de campo, artesanía en las descripciones, escrúpulo en los análisis y prudencia en las conclusiones? ¿Cómo puede competir en un terreno copado por la trivialidad, por los juicios precipitados, el vértigo de la última noticia, el espectáculo fácil, las sentencias de intelectuales serviles? ¿Qué puede aportar esa extraña disciplina que escribe a mano sobre la vida que transcurre ante sus ojos? ¿Qué lugar le espera luego del triunfo final del pensamiento todo-a-cien?.

Acaso los antropólogos somos tan viejos o más que Lévi-Strauss y recibimos ahora ese tipo de regalo que se da a los jubilados el último día de su estancia en la empresa. No somos ágiles; nos cuesta contorsionarnos como el mundo actual requiere. Nos piden que corramos, a nosotros que, como a Lévi-Strauss, tanto nos gusta la lentitud y hasta, de tanto en tanto, pararnos a pensar. Lévi-Strauss recibe un premio espléndido, pero no el mejor. El mejor, aquel que él hizo por merecer, siempre será, como escribía en los últimos renglones de su Tristes trópicos, “la contemplación de un mineral más bello que todas nuestras obras, en el perfume, más sabio que nuestros libros, respirado en el hueco de un lirio, o en el guiño cargado de paciencia, de serenidad y de perdón recíproco que un acuerdo involuntario permite a veces intercambiar con un gato.” ¿Qué futuro le espera a una disciplina capaz de pensar y sentir así?dimecres, 12 d’octubre de 2016

Tras el cristal


Final de "Marca Copito. Un gorila blanco y otros legados y memorias", destinado al catálogo de la exposición Ikunde. Barcelona metrópoli colonial, celebrada en el Museu de les Cultures del Món de Barcelona, junio 2016-febrero 2017.

TRAS EL CRISTAL
Manuel Delgado

Escribía Jacques Lacan que "no hay Otro del Otro". En tanto que personaje conceptual, Copito de Nieve es esa otredad a la que corresponde resumir, como hemos visto, la miseria del colonialismo y del neocolonalismo, por un lado, o, por el otro, la memoria escamoteada de una ciudad a la que cuesta  reconocer lo que su éxito como marca o modelo le debe a su propio pasado franquista. Pero, de existir, ¿quién sería el Otro de Copito de Nieve? ¿Acaso los miles de visitantes que acudían a contemplar la jaula de 55 metros cuadrados de la que las rejas habían sido sustituidas por un vidrio? Allí, dentro de su cárcel-vitrina, a la manera de una celda del panóptico, el mono blanco pasó toda su vida masturbándose y comiendo sus propias heces y vómitos ante un público universal que acudía a contemplarle. Pero ese público que miraba era a su vez objeto de la mirada de aquel a quien se había acudido a mirar. Copito se pasó treinta y siete años de su vida viéndonos igual que nosotros a él: tras un cristal.

Es de esa percepción que surgen producciones culturales en las que es Copito quien sirve de vehículo para una especie de autoreflexión acerca de la sociedad en que se encuentra. A veces puede ser por medio del histrionismo provocador de Carlos Pazos, que, en 1985, realiza un collage distribuido como postal titulado "Black & White", en que se mostraba a la Virgen de Montserrat, la Moreneta, con Copito de Nieve en lugar del Niño Jesús en su regazo. Una conexión que repetía el líder de la CUP David Fernández, cuando lanzara un twit en enero de 2014 en recuerdo de Pepe Rubianes, diciendo que alguien como él era indispensable "en un país de gorilas blancos y vírgenes negras". El año de la muerte de Copito, 2003, aparecen publicadas tres obras que emplean su personaje en ese mismo sentido. En un caso, como un referente a partir del cual hilvanar un balance a propósito de la sociedad catalana del momento, como hace Joan Carreras en Qui va matar el Floquet de Neu, que imagina una muerte misteriosa del primate del Zoo de Barcelona y un funeral que preside el alcalde Joan Clos; en los otros dos, otorgándole a Copito el perfil de un filósofo que medita sobre su vida y sobre la vida que ve correr ante sí como en una pantalla de cine, a la manera como propone Toni Sala en su autobiografía literaria de Copito, Goril·la blanc, o la pieza teatral Últimas palabras de Copito de Nieve, de Juan Mayorga.

Pero, más allá, lo que debería reconocerse es que el vidrio que el visitante del Zoo miraba y tras el cual se exhibía Copito era, en realidad, un espejo. Bien podría pensarse que la vitrina que encerraba al mono era la maqueta de la que  nos enclaustra a nosotros, habitantes de una Barcelona que no tiene ningún escrúpulo en venderse en el mercado de ciudades, en efecto, como "la mejor tienda del mundo", lo que nos convierte a todos en elementos de su escaparate. ¿Acaso no se repitió una y otra vez que Copito merecía ser considerado "un barcelonés más"? Pues henos ahí: cada uno de nosotros un barcelonés más, como los otros forzado a aparecer permanentemente cívico y feliz como figurante del spot publicitario de una ciudad que, como todo producto de aparador, no existe en realidad sino como fraude.

Más allá todavía, Copito somos también nosotros mirándonos fijamente, puesto que su condición acaso no sea muy distinta de la nuestra como meros seres humanos, desorientados en un mundo que se niega a entregarnos su sentido. A esa conclusión llevaba Italo Calvino su evocación del gorila blanco en la persona de su señor Palomar y la manera como él, a su vez, recuerda la cubierta de neumático con la que jugaba en su jaula: "Ya fuera del zoo, el señor Palomar no puede quitarse de la cabeza la imagen del gorila albino. Trata de hablar de él con cualquiera que se le cruce en el camino, pero no consigue que nadie le escuche. Por la noche, tanto en las horas de insomnio como en sus breves sueños, sigue apareciéndosele el mono. «Así como el gorila tiene su neumático que le sirve de apoyo tangible para un delirante discurso sin palabras -piensa-, así yo tengo esta imagen de un mono blanco. Todos hacemos girar entre las manos una vieja cubierta vacía mediante la cual quisiéramos alcanzar el sentido último al que las palabras no llegan."

A raíz de su muerte, Juan Villoro escribía sobre Copito: "Nadie representó en forma tan entrañable a la ciudad y nadie fue tan horrible de ver. En sus ojos sin brillo, sólo rondaba una pregunta: '¿Qué haces ahí afuera?'. Como en un juego de espejos, Copito de Nieve da qué pensar sobre qué debe pensar él mismo de quienes le pensamos, que suele ser lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y es que, como establecía en un artículo fundamental André-Georges Haudricourt, las relaciones humano-animal son siempre arquetipos de relaciones de subordinación humano-humano. Nuestras formas radicales de borrado-consumo de la bestialidad viva –el animal doméstico, el del circo, el del zoológico– se constituyen en apoteosis de un modelo de dominación cuyo paralelo debería buscarse en los principios de civilidad en nombre o a través de los cuales nuestra sociedad –la "civilizada"– nos disuade para que nos sometamos y aprendamos a obedecer. La tristeza de Copito tras el vidrio es la nuestra, la de la soledad de nuestro cautiverio cotidiano, la de seres que se aburren, se masturban y comen mierda, mientras añoran la selva que nunca conocieron.diumenge, 9 d’octubre de 2016

Restaurar la cultura a la vida


Assemblea de la Makabra el desembre de 2006 a Can Ricart
Article publicat al Quadern de Cultura d’El País, el 30/6/2006. Fa referència a l’atac simbòlic contra el MACBA l’octubre de 2006, en un protesta contra el desallotjament d’el Forat de la Vergonya i al desallotjament de la gent de la Makabra a Can Ricart, a Poble Nou, poc després,  al desembre, en una de les primeres actuacions repressives del govern del tripartit després d’haver-se constituït.

RESTAURAR LA CULTURA A LA VIDA
Manuel Delgado

No es va subratllar en el seu moment –fa unes setmanes– el significat  que tingué l’agressió simbòlica contra el MACBA, quan uns veïns que protestaven contra el desallotjament del Forat de la Vergonya van llençar contra la seva façana bosses de pintura. Aquell acte fou una imprecació i un retret contra un indret sagrat on la Deessa Cultura oficiava el seus misteris i distribuïa la seva gràcia salvífica entre els mortals que acudien bocabadats a rebre-la. Perquè el que anomenen “la Cultura” és això: una nova pietat pagana que ocupa el lloc que abans ocupaven les antigues religions d’Estat i que, com elles, juga un paper fonamental com a font de legitimació dels poders institucionals que la patrocinen.

La Cultura és també una indústria i un negoci. Tota mena d’entitats bancàries i de multinacionals poden netejar els seus diners subvencionant grans actes o patrocinant el que pomposament anomenen instal·lacions o equipaments «culturals». Tota mena de cadenes comercials especialitzades en “cultura” –llibres, música, cinema, teatre...– acaben convertint tot el que toquen en mercaderia. Els pintors, escriptors i compositors consentits pel mercat es mostren sublims i exquisits i oculten pudorosament el que els hi preocupa la cotització de les seves obres. Les noves castes sacerdotals –els funcionaris i els tècnics culturals– o els seus xamans o místics –els artistes i els intel·lectuals oficials– s’arroguen ser mediadors exclusius entre els dominis sobrehumans on rau la Bellesa i el Saber i els consumidors d’art i cultura, nou poble elegit àvid per trobar en el “bon gust” la redempció d’una existència prosaica i mesquina.

Sortosament, alguns encara entenen que la cultura no és res d’això, sinó la manera com els humans demostren fins quin punt el món els hi sap a poc i el perllonguen amb produccions pròpies. Entre els sectors més indòcils i vitals de la societat hi ha qui entén que la cultura no és una benedicció que desen sobre nosaltres –pastius i expectants–, com les llengües de foc d’una nova Pentecosta. Al contrari, saben que la cultura és la forma com les persones especulen amb la realitat i li afegeixen coses que no tenia. Saben que l’univers encara no està acabat i se senten convocats a continuar la tasca que fa milions d’anys iniciaren les forces de cosmos o la voluntat dels déus. Els de la Makabra eren gent d’aquesta mena, com ho són els de la Lokeria de la Torrassa, als que en el moment el que es llegeixin aquestes ratlles, 30 de novembre de 2006, la policia estarà desallotjant o a punt de desallotjar. Moltes gràcies per haver-li restaurat la cultura a la vida.dilluns, 3 d’octubre de 2016

Tota societat és secreta

La foto és de Harry Fisher
Comentari per a Marta Lopez, estudiant del Màster en Antropologia i Etnografia de la UB

TOTA SOCIETAT ÉS SECRETA
Manuel Delgado

Mira, Marta, el llibre que vaig dir-te és La vía de las máscaras (Siglo XXI). Està a la biblioteca, però si em promets no tacar-me d'oli de l'entrepà o coses així te'l passo. De totes formes tota l'obra de Lévi-Strauss està farcida de referències al tema de les màscares. Una altra pista, més filosòfica, és el paper de la màscara en la filosofia de Nietzsche, sobre tot per la importància que li dóna a la tragèdia grega i el dionisisme. Hi ha un llibre d'en Vattimo que en parla: Nietzsche y la máscara (Península).

Tu has de pensar, en relació al teu tema, que afirmar que el secret, la seva possessió i els seus diferents nivells d’accessibilitat impliquen un acte segregador és una apreciació que resulta de la mateixa naturalesa del terme. Secret és allò que se secreta, és a dir: que se segrega, que se separa. D’ací el terme secreció, que vol dir «segregació», d’on es deriva que secretar és el mateix que «separar», «posar a part». El secret fa del seu dipositari un ésser d’una altra espècie, sols homologable amb aquells que, com sol dir-se, «estan en el secret», com si el secret fos un lloc o un territori dotat de fronteres vigilades i on no tothom cap. No cal anar gaire lluny per a trobar exemples ben coneguts i practicats. Pensa entre nosaltres, ara, el moment en què els infants són arrencats del que fins aleshores havia estat el seu regne –el de la infància– i són incorporats a «l’ús de raó» –primera fase de la seva incorporació al món dels grans– és aquell en què els és confiat un secret: que els Reis Mags són els pares. Un cop es produeix aquest instant iniciàtic i el nen o la nena «ja ho saben», res no serà igual. Han deixat enrere una fase de la vida a la qual no podran tornar.  Hi ha un llibre de Lévi-Strauss que en parla, tot i que en referència a Papà Noel: El suplicio de Papá Noel (Siglo XXI). Vaig escriure un pròleg per una versió catalana que anaven a fer, però no sé si ja ha sortit. Imagino que no.

Tenim, d’aquesta manera, que el secret és un recurs i un dispositiu d’estructuració socials que hauria de ser objecte d’estudi com a fenomen social sui generis. Actua organitzant la societat en dos grans bàndols: el d’aquells que el comparteixen i el de tots els altres, que l’ignoren, tot i que mai no deixen de tenir present que se’ls amaga sempre alguna cosa. En la comunitat d’aquells que el comparteixen es generen determinades formes de cooperació que posen de manifest fins a quin punt el secret funciona com un mecanisme que garanteix l’eficàcia de cert tipus d’iniciatives. Els historiadors ens han ofert exemples de com  el secretisme ha estat  una tècnica estratègica i àdhuc forçosa en qualsevol activitat conspirativa, però la vida quotidiana de cada individu també estaria farcida de proves que evidenciarien el paper no menys fonamental que fa el secret com a eix entorn del qual gira una bona part de la relació de l’individu amb els altres.

De fet, no sé si ho veus, però parlar de "societats secretes" no deixa de ser un pleonasme, car tota societat ho és d’alguna manera. Qualsevol associació humana –siguin quines siguin les seves dimensions, és a dir: començant per una simple parella– estableix una diferència clara entre els que ho saben i els que no ho saben, entre els que coneixen determinades raons, orígens i intencions i els que no. És per això que Erving Goffman sostenia que qualsevol equip humà és en bona part una societat secreta. Goffman parla de "equips" per a referir-se a "qualsevol conjunt d’individus que cooperen per representar una rutina determinada". Els membres d’un equip, escriu Goffman, estan compromesos a donar-se suport mutu per a fites compartides, i ho fan a través d’un seguit de complicitats la matèria bàsica de les quals és justament la informació reservada a què els membres d’altres equips no han de tenir accés. Això suposa que un equip dedica una bona part de la seva existència a conspirar, és a dir, a buscar la manera de preservar els seus secrets i a conèixer els secrets dels altres equips amb els quals ha de competir o lluitar, o dels quals ha de defensar-se, i també a sostenir el que volen que sigui la seva imatge davant del públic en general.

Aquesta mena de vincle associatiu universal exigeix estar al cas del que passa, allò que una expressió castellana en diria "estar en el ajo". Els membres d’un determinat equip, que estan al corrent d’una determinada informació reservada, han de comprometre’s a fer un seguit de posades en escena i de jocs de llenguatge que els permeten intentar definir cada situació en funció dels seus interessos. El fet remarcable és que, considerant que tots hem de pertànyer sempre a més d’un equip, hem de passar bona part de la nostra vida quotidiana intentant mantenir inútilment un equilibri entre diverses lleialtats, no sempre compatibles, de vegades antagòniques, cadascuna de les quals ens reclama actuacions sovint irreconciliables. Això és el que ens obliga a ser agents dobles constantment, forçats a triar –és a dir, a trair– un paper entre el repertori dels que podríem assumir com a actors que prestem el nostre cos a diferents personatges en diferents obres dramàtiques.
           
Quan aquest fenomen social i comunicatiu que és el secret, executant la seva qualitat estructuradora, resulta de circumstàncies imposades i s’aplica a la pertinença i l’activitat d’una associació prohibida, aquesta dimensió vinculant s’intensifica. Com fa notar Michel Maffesoli a El tiempo de las tribus (Icaria), la societat secreta permet la resistència i formula una «hipòtesi de la centralitat subterrània», és a dir, l’existència d’un nucli rector recòndit del qual emanen instruccions per a l’acció eficient i l’objecte del qual és afectar la realitat. Al mateix temps, la pertinença a una societat secreta garanteix una certa igualtat entre aquells que comparteixen una mateixa identitat oculta.

Si t'interessa el tema, i te n'hauria d'interessar, el dispositiu intel·lectual, social i psicològic de l’organització clandestina guarda una notable analogia amb les sectes i les confraries secretes a les quals el Col·legi de Sociologia va consagrar algunes de les seves discussions i que van motivar algunes aproximacions teòriques d’un dels seus membres més destacats, Roger Caillois. Recordem que, de fet, l’animador principal d’aquella escola, Roger Bataille, va fundar una d’aquestes associacions: Acéphale. El punt de partida teòric era una noció encunyada per Marcel Mauss: les «societats de complot», formes d’organització social universalment trobables, que són «secretes pel seu funcionament, però no per la seva funció», en la mesura que la seva activitat sempre és pública en un grau o un altre. Desenvolupant aquesta intuïció, Bataille i Caillois van concebre un tipus singular d’associació humana –la «comunitat electiva» o «societat secreta»–, caracteritzada per l’exclusivitat, el misteri i un activisme frenètic, l’existència de la qual podia estar mancada de finalitats específiques, però també respondre a una voluntat d’existir per existir, i que reunia d’una manera electiva aquells que «han experimentat la necessitat d’imposar el seu poder a altres homes». Si t'interessa aquesta perspectiva, busca el text que van escriure Bataille i Caillois al 1938, "Cofradías, órdenes, sociedades secretas, iglesias", que està dins de la compilació de Denir Hollier, El Colegio de Sociología. (Taurus). Hi ha un llibre de Roger Caillois que es diu L’esprit des sectes. del 1943, que no he llegit i no sé si està reeditat —imagino que si—, però si que tens a l'abast el seu pròleg: "Preámbulo a l’Esprit des sectes", dins Acercamientos a lo imaginario. (FCE).
           
Aquesta premissa també és present a la reflexió –central per a nosaltres i a la qual hem de tornar– de Georg Simmel sobre el secret, quan, al final, fa referència a la forma com els membres d’una societat secreta no deixen mai de sentir-se i saber-se una aristocràcia apartada i exempta

Valdria la pena que coneguessis la tipificació que Weber i Troeltsch van fer de les sectes com a organitzacions religioses basades en l'adscripció voluntària de persones que es consideren –o són considerades pels altres adeptes– distingibles de la resta d’una humanitat condemnada a priori per la seva ignorància, herència probable de la vella distinció gnòstica entre aquells que han vist la llum i aquells altres que no l’han vist. Els estudiosos dels nous moviments religiosos en general han treballat a fons les diferents variables que poden presentar les sectes religioses, però també les seves recurrències, sobretot les que es basen en el sentiment de trobar-se involucrats en una missió d’alguna manera transcendent, que anima els seus membres i els fa buscar i trobar la complicitat activista d’altres com ells. Molts d’aquests trets, tant en el vessant formal com en el funcional, apareixen en el grups que aspiren a una modificació expeditiva i total de la societat en nom d’ideologies no religioses, que és l'exemple que et poso sempre de la meva experiència de militant clandestí en l'època franquista.

El tema de fons és el de qualsevol ideologia iniciàtica, que es fonamenta sempre en el menyspreu de la ignorància dels profans i en la sobrevaloració del saber dels iniciats. De fet, el que és important no és tant el que el secret oculta, sinó el que el secret fa, que és establir una forma relacional específica. El secret, doncs, no requeriria, des de l’anàlisi lingüística, cap semàntica, sinó una pragmàtica. No interessaria entendre tant què diu –o, millor dit, què no diu, el no-enunciat del secret– com la forma com ho enuncia o, més ben dit, com el calla i sols el transmet a certes persones, en certs contextos de comunicació, establint una jerarquia entre iniciats i no iniciats i en el si mateix del grup dels iniciats, en la mesura que tots posseeixen dosis diferenciables de secret i capacitats i drets també diferents a l’hora de transmetre’ls.

Els conjurats, d’amagat, han de distribuir bocins o engrunes de veritat quan poden i on poden. El seu objectiu és aconseguir que els altres vegin encara que sigui una petita part del que ells poden veure gràcies a la claredat de la qual la presa de consciència els ha proveït. Saber-se un dels posseïdors i administradors de la veritat revelada, però perillosa, és una cosa que no pot ser proclamada en places i mercats, sinó que ha de ser participada en veu baixa, a cau d’orella, en els racons i els moments indicats, i sols a aquells en els quals s’han reconegut els signes que els predisposen i els fan aptes per a rebre aquest passatge vers l’autèntica realitat, la qual cosa els obligarà a convertir-se ells mateixos també en portadors i transmissors del misteri i a compartir la vulnerabilitat que patirien si fossin descoberts. Són aquells que –recorda't'en de la pel·lícula "Matrix"— s’han atrevit a prendre la pastilla vermella, la que permet veure les coses tal com són. Han tingut accés privilegiat a una realitat última, han pogut descórrer –per evocar el poema de Schiller– els vels que envolten l’estàtua d’Isis al temple i han vist i han conegut. Ara han d’actuar en conseqüència. Saben per fi el que abans ignoraven: qui són i què són. També què cal fer.

Ara bé, pertànyer a la societat dels elegits, de l’acció de la qual dependrà el futur del país i de la humanitat sencera, té un preu. Aquesta incorporació es produeix en una societat iniciàtica, com hem vist, que s’ha de sotmetre a la jerarquia i a la disciplina pròpies dels que han assumit una responsabilitat transcendent, sigui sobrenatural o mundana. Es forma part d’un nucli ocult, però altament responsable, de la vida social, i això implica sacrificis en tots els camps, també en el privat. La societat secreta exigeix una conducta irreprotxable, sense màcula, recta. No qualsevol pot dur a terme la missió que l’ha dut a organitzar-se amb altres per tramar la seva realització. Cal demostrar una rectitud que permeti oferir-se als altres com a model de conducta, en la mesura que es tracta de guiar-los des de la certesa que s’ha adquirit i des de la qual s’actua.

Aprofito per fer-te avinent un autor que t'hauria d'interessat i que ha treballat el tema del secret des de l'antropologia. Es diu Andres Zempléni. Busca aquests articles:  (1976). «La chaine du sécret», Nouvelle Revue de Psychoanalyse, París, núm. 14, pàgs. 102-115; (1986). «Secret et sujétion. Pourquoi des informateurs parlent-ils à l’ethnologue?», Traverses, Montpeller, núm. 30-32, pàgs. 102-115, i (1996). «Savoir taire. Du secret et de l’intrusion ethnologique dans la vie des autres», Gradhiva, París, núm. 20, pàgs. 23-41.


diumenge, 2 d’octubre de 2016

El normal i l'anormal

Foto presa de www.flickr.com/photos/an_untrained_eye/4891511937/in/photostream]
Nota para Rocío Martinez, doctoranda.

EL NORMAL I L'ANORMAL
Manuel Delgado

El que deia sobre el sentit del contrast entre normal i anormal és que és idèntica a la que separa l’acceptable i l’inacceptable. Tu pensa que les ciències socials no han fet sinó advertir sobre la naturalesa socialment i culturalment determinada d’aquesta mena de contrast. El que deia és que és a les arrels mateixes del pensament sociològic, Émile Durkheim es va encarregar d’establir amb contundència fins a quin punt la salut i la malaltia, la normalitat i la morbidesa, no podien establir-se in abstracto i d'una manera absoluta. Entre les regles sociològiques fonamentals a què es referia en el seu clàssic del 1895 (Las reglas fundamentales del método sociológico (Orbis), una d’elles establia que “un fet social és normal per a un tipus social determinat considerat en una fase determinada de llur evolució”. En el pla de la comparació intercultural, Ruth Benedict va poder demostrar l’essencialitat universal d’aital premissa, subratllant, al 1934, com normalitat i anormalitat eren conceptes ètics, derivats directament de les nocions de bé i de mal. A veure si trobessis l’article: R. Benedict, “Anthropology and the Abnormal”, Journal of General Psychology, 10, 1934: 59-82

Aquesta separació és mostrada –vet aquí el paper de l’expert– com a «científicament demostrable», objectiva i, per tant, com a inevitable. A totes les variants d’aquesta divisió entre el normal i l’anormal –o, el que és igual, entre el que és superior i el que ha de ser reconegut i tractat com a inferior, puix és realment inferior–, s’hi podrien aplicar les apreciacions de Pierre Bourdieu a aquest llibre que hauria de ser clau per al teu marc teòric que és La dominación masculina (Anagrama), qual parla sobre tot de la construcció social de l’oposició masculí/femení: com opera un sistema de categories de percepció, pensament i acció, què funciona a partir d’una identificació absoluta entre estructures perceptives i estructures cognitives i que fa que la nostra relació amb un món socialment constituït es pugui produir al si d’un món ineluctable, a recer de qualsevol objecció i no diguem de qualsevol impugnació, en la mesura que és, per definició, un món obvi.

Aquesta «obvietat» –cal afegir-ho– ha de ser compartida pel dominant i pel dominat, i és en això que consisteix el que de nou Bourdieu anomena violència simbòlica. Per mitjà seu, el subordinat esdevé consentidor i còmplice de la seva pròpia submissió, en la mesura que li imposa una coerció que s’institueix per mitjà del reconeixement extorsionat que el dominat no pot deixar de prestar al dominant ja que no disposa, per pensar-lo i pensar-se, més que d’instruments de coneixement que té en comú amb ell i que no són cap altra cosa que la forma incorporada de la relació de domini. És aquesta violència simbòlica que permet el concurs actiu del dominat en la seva dominació, en tant que, perquè la dominació s’instauri, cal que el dominat apliqui als actes de dominació (i a tot el seu ésser) unes estructures de percepció que al seu cop siguin les mateixes que les que aplica el dominant per produir el seus actes.

És important subratllar que la noció de normalitat no remet a una qualitat natural. La separació normal/anormal ni tan sols seria pròpiament consubstancial a la condició humana i ens resultaria difícil trobar-la en la immensa majoria de societats, fins i tot en la nostra en una fase anterior a la conformació dels estats moderns políticament centralitzats, que van ser possibles a partir de colossals mecanismes d’homogeneïtzació cultural de la població que pretenien administrar. És a partir d’aquí que trobem l’aparició de criteris que estableixen la condicióanormal de grups socials classificats com a minories culturals, religioses, sexuals, així de qualsevol individu que s’apartés de la norma, dels patrons conductuals i mentals considerats acceptables per l’Estat o/i practicats per la majoria. No s’ha d’oblidar que campana mateixa de Gauss, el gràfic on es “mesura” el grau d’anormalitat d’una persona –busca “campana de Gauss” al google mateix– és l’invent d’un matemàtic i astrònom alemany –Karl Frederic Gauss (1777-1855)– que va voler establir amb el seu gràfic el que anomenà un esquema dels errors, en què els valors més freqüents s’agrupaven entorn un determinat grau i la resta es desviaven cap un costat i l’altre, dibuixats sobre un eix cartesià, de manera que la figura resultat evocava una mena de campana o copa invertida.

Tenim, doncs, que les nostres idees de normalitat i d’anormalitat són la conseqüència de factors polítics i econòmics directament vinculats amb les dinàmiques de politització, centralització política, homogeneïtzació cultural, subjectivització, secularització, etc. Per argumentar-ho comptem amb les reflexions de Michel Foucault sobre la gènesi general de les modernes idees de malalt i de malaltia, en concret d’una bogeria que no pot ser entesa al marge de la seva naturalesa d’artifici emanat d’un model d’exclusió i confinament ben concret, que resulta d’unes determinades circumstàncies polítiques, econòmiques i socials associades al procés de modernització. El tema és recurrent en Foucault, però, posats a triar, podries prendre com a referència La historia de la locura en la época clásica (FCE). Però sobre tot no abussis de Foucault, que saps el que penso de com una perspectiva com la seva pot acabar constituint-se en una autèntic institució total. O sigui que al tanto.

En aquest punt, la ciència apareix directament implicada, potser involuntàriament, en el marcatge d’aquells que han de ser exclosos, precisament per legitimar i mostrar com a inapel·lable la seva exclusió. És aquí on entra tot el tema de les patologitzacions, és a dir la incorporació de les persones “anormals” a les nosografies psiquiàtriques, a través de les quals la medicina acudeix amb tot el seu aparell classificador per aportar proves inequívoques del caire irremeiable dels inconvenients que afecten algunes persones i les fan inacceptables per una causa o altra. Un aparell terminològic colossal i inexpugnable es dedica a distribuir diagnòstics altament delimitats, síndromes basades en classificacions patogèniques i evolucions psicomètriques, la funció de les quals rau a elaborar els instruments cognoscitius més precisos com a modalitats operatives per remarcar els límits entre la postura tecnicoespecialista i les fonts de la discriminació i exclusió social sobre la discapacitat en fonts de les construccions ideològiques i en les relacions socials. Efectivament, en un cas com el consideres, el psiquiatra diagnostica, per no dir que sentencia, i ho fa a partir de factors que poden ser objectivats mitjançant les tècniques de mesuratge científic, criteris que acaben sent assumits per tothom: la família, l’entorn social, l’empresa, i fins i tot el mateix «malalt»», que acaba aprenent, per dir-ho així, els termes de la seva inferioritat tot interioritzant-los, substantivitzant-los. Aquell que és classificat, acaba inevitablement convertint-se en allò que el classifica.

La cosa és que potser en aquest sentit hauries de fer alguna incursió, encara que sigui de passada, als teòrics de la desviació. La idea d'anormalitat fa referència o s’aplica a algú que s’ha apartat d’una norma, és a dir, que es desvia del que es considera socialment normal. Per als sociòlegs que han enfocat la desviació des de l’interaccionisme simbòlic, aquesta s’identifica amb la no observança de les regles grupals, amb la infracció d’alguna norma acordada prèviament. Per dir-ho com ho fa Howard S. Becker en un dels gran clàssics de la teoria de la desviació, Los extraños (Tiempo Contemporáneo), una estranya traducció de The Outsiders: “Els grups socials creen la desviació en fer les regles la infracció de les quals constitueix la desviació, i en aplicar dites regles a certes persones en particular i qualificar-les de marginals. Des d’aquest punt de vista, la desviació no és una qualitat de l’acte comès per la persona, sinó una conseqüència de l’aplicació que els altres fan de les regles i sancions per a un “ofensor”.

I treballa a fons Goffman. A Estigma (Amorrortu) ja veuràs que es parlar recurrentment de “els normals” com aquells que, si més no en principi, no tenen cap tret a la seva conducta, real o atribuïda, que pugui fer-los com a portadors d’una personalitat “deteriorada” o “desacreditable”.

El problema és que no tenim gaire temps per ni tant sols una iniciació en aquest camp. Però no te’n oblidis que estem parlant de “desviats sexuals” i que, per tant, seria important una incursió, ni que sigui breu, al camp de les teories de la desviació. No sé. Si et veus amb ànims, mira’t alguna introducció, encara que sigui per a que quedi clar que tens consciència de la importància d’aquest àmbit. Penso, per exemple, en la compilació de M.B. Clinard, Anomia y conducta desviada (Paidós), o la del mateix Becker Los “otros” entre nosotros. Perspectivas sobre la aberración (Sagitario). També està bé, com a introducció el de D. Matza, El proceso de desviación (Taurus). Hi ha un llibre que m’agrada molt, que és el John Lofland, Deviance and Identity (Prentice-Hall). A veure si el trobes.

La idea de normalitat també ens pot remetre a la de disfuncional. És normal allò que funciona bé, allò que es plega eficientment a la tasca que l’òrgan social en què s’integra i que li indica què ha de fer i com ha de fer-ho. Val a dir, i això és important, que desobeir una norma o incomplir una funció no fa automàticament de l’infractor o del disfuncional un desviat. Això és important. No oblidis que el criteri fonamental que estableix a la nostra societat la diferència entre normal i anormal és el que ve imposat per la integració o no al mercat laboral. Aquí no sé si tampoc tindríem temps d’alguna incursió, o, si més no, un apunt sobre el tema. Si et veus amb ànim, fes-li un cop d’ull al llibre de Claus Offe, La sociedad del trabajo. Problemas estructurales y perspectivas de futuro (Alianza).

Potser t’ajudaria mirar-te un llibre que va escriure la meva dona, Carlota Gallén, sobre els bordelines o persones amb el que diuen “persones amb capacitat intel.lectual límit”, que parla centralment de la divisió normal-anormal. És diu precisament El límits de la normalitat (Edicions de 1984). Després ella i jo fam fer plegats una compilació sobre el tema que es diu Normalidad y límite (Ramón Areces), on hi ha un article de l’Ángel Martínez que t’aniria molt bé i que es diu: “Antropología, normalidad e intervención educativa”. M'agradaria endur-te algun exemplar, però sols tenim els nostres.


dissabte, 1 d’octubre de 2016

La función fática en internet.

La foto es de Joseph Mischyshyn
Consideraciones para Carlos Figueroa, doctorando

LA FUNCIÓN FATICA EN INTERNET
Manuel Delgado

Me refiero a lo que comentabas acerca de esas formas de vínculo en las que no hay presencia física mutua, a la manera como ya pasaba con otras formas de comunicación, como las cartas o el teléfono, pero de manera más intensa y hoy más generalizada y frecuente en las llamadas redes sociales. Precisamente ese sería un campo al que aplicar todo lo que hemos hablando varias veces sobre la situación —recuerda uno de los libros que me devolviste el otro día, que se titulaba Teorías de la situación—, entendida ésta como una sociedad en sí misma, dotada de leyes estructurales inmanentes, autocentrada, autoorganizada al margen de cualquier contexto que no sea el que ella misma genera, es decir un fenómeno social autorreferencial.
           
Dentro de las corrientes situacionales existe un ámbito específico en que integrar la cibersociabilidad. Se trata del consagrado al análisis de las conversaciones, lo que Schegloff llama «situaciones discursivas», o Goffman «interacción discursiva verbalizada». Es lo que se llama "teoría de la conversación". Te recomiendo un libro de Amparo Tusón que se titula La conversación (Paidós). La conversación, dice, es una ficción operativa, un conjunto socialmente ordenado de acontecimientos lingüísticos que los participantes ejecutan en virtud de su conocimiento y aplicación de ciertos procedimientos, competencias y protocolos, un buen número de los cuales pueden ser producidos por los participantes sobre la marcha y ad hoc... La conversación es una actividad negociada intersubjetiva que no conduce a una recíproca comprensión mutua, un conocerse mejor y más a fondo, sino en un mero acuerdo operativo para fines prácticos, entre los que puede estar el simple «pasar el rato». Tiene sus reglas y sus licencias: ambigüedades, dobles lenguajes, malentendidos, insinuaciones, un cierto derecho a simular, encubrir, esconderse, mentir. También es posible el absurdo -los «diálogos para besugos»- y el desorden, en este caso los llamados «desórdenes conversacionales».

Yo creo que en la charla nos encontramos de bruces ante el límite mismo de toda sociabilidad, su grado 0. Quiénes charlan en un café, en cualquier sala de espera o a través de internet, en este caso, casi nunca tienen nada que explicarse en realidad. Hablan por hablar, por no tener nada más que hacer. El tema de conversación es la conversación misma, y lo que se comunica es que hay comunicación, sin que importe acerca de qué. Se trata de lo que lo lingüistas llaman función fática del lenguaje. Esto seguro que lo has estudiado. Ya sabes, las funciones del lenguaje que Jakobson explica en Lingüística y poética: apelativa, referencial, emotiva, estética, metalingüística... y fática, que sirve, por así decirlo y resumiendo muchi, para comprobar el contacto. Por cierto, ¿tú sabías que ese concepto Jakobson lo toma de la antropología, en particular de Bronislaw Malinowski? Malinowski habla de la "comunión fática" en un texto de 1923 que en castellano se tituló "El problema del significado en las  lenguas primitivas", que tienes en una compilación titulada El significado del significado (Paídós).

Hablar del tiempo es el ejemplo perfecto de función fática. No se intercambia información —los hablantes ya saben que llueve o hace un día espléndido—, sino la posibilidad misma de intercambiarla, como si previera alguna vez llegar a tener alguna cosa que decirse de verdad. Es más, esa es la definición que hace más de un siglo Gabriel Tarde —¿te acuerdas de Las leyes sociales, que te lo pasé?— daba de conversación en La opinión y la multitud (Taurus): «Todo diálogo sin utilidad inmediata y directa, donde uno habla simplemente por hablar, por placer, por juego, por cortesía».

Lo que interesa es que las relaciones establecidas a través de internet están reguladas por rituales, normas y prácticas que comparte cualquier participante concreto en el cauce de la  relación mutua, que se mantienen vinculados con los demás por una proximidad ecológica, aunque en este caso se base en la sincronicidad y la pantalla. Pero en el intercambio de mensajes se han anulado los elementos de glosa personal, los gestos. Es cierto que esto tiene la excepción que implica el uso de skype, pero en la mayoría de casos la exteriorización de los sentimientos se ha de limitar como mucho a un repertorio de signos gráficos estandarizados –smiles, caretas, emoticonos–, puesto que no hay rostro, ni corporeidad, ni aspecto, ni ningún indicativo no verbal voluntario o involuntario.  Ese es el tema: que estaríamos ante una forma de vida social  de la que las miradas están excluidas. Se habla, pero el otro con quien se habla ha desaparecido, no está, no tiene cuerpo. ¿No te parece interesante?dijous, 29 de setembre de 2016

No existen creencias falsasLa fotografía es de Pablo de Kever y está tomada de evyraes.wordpress.com/
Introducción a la conferencia "Las amenzas laicas al laicismo", pronunciada en el Seminario Galileo Galilei de la Universidad de Granada, el pasado 21 de octubre. Agradezco la invitación a los catedráticos José Antonio González Alcantud y María José Frájoli y el anfitrionaje ofrecido en el Albajcin por los amigos Pablo Laguna y Manuel Navarro, de Andalucía Laica.
 
NO EXISTEN CREENCIAS FALSAS
Manuel Delgado

El laicismo como movimiento y la laicidad como proyecto plantean una cuestión importante, que merece ser matizada. Aparecieron y existieron históricamente sobre todo como reacción al poder o a la vocación de poder del clericato católico y de la Iglesia como institución. Es en ese ámbito que conviene plantear su vigencia y expresar la simpatía a lo que representan. Ahora bien, la cuestión se vuelve más complicada si su pretensión es la de mantener a raya las amenazas que para el gran proyecto cultural de las Luces suponen, en general, lo que podría entenderse que son el oscurantismo y la irracionalidad. Desde ese punto de vista, la lucha que pudiera emprender el laicismo contra todas las formas de creencia y superstición en nombre de su supuesta irracionalidad es imposible, básicamente porque no existen convicciones ni prácticas religiosas irracionales, al menos para la antropología. Dicho de otro modo, desde la disciplina que vengo aquí a intentar representar, para las ciencias sociales de la religión, como escribiera Émile Durkheim en su fundamental Las formas elementales de la vida religiosa (Akal), "no existen religiones falsas". O, en otra línea teórica, las religiones aparecen precisamente como lo contrario de lo que se supondría desde formas groseras de positivismo: como lo que Max Weber llamaría, refiriéndose justo a ella, un mecanismo de racionalización, puesto que su función ordenar y sistematizar la experiencia del mundo.

Téngase en cuenta que el epígrafe antropología religiosa, de las religiones o de la religión sirve para designar una subdisciplina de contenidos más problemáticos de la cuenta; eso es cierto. A las condiciones difícilmente contorneables del objeto que aspira a conocer, la antropología religiosa está por lo general sometida a unas connotaciones extracientíficas que otros dominios también discutibles ‑lo económico, lo político, el parentesco‑ no han tenido que padecer. Por si fuera poco, la antropología de la religión no sólo reclama autoridad científica sobre un campo ya de por sí comprometido, como es el de la religión, sino que, por si fuera poco, pretende evaluar otros que sobreentienden afines, como son la magia, el simbolismo, la mitología, etc. Además, en cuanto se insta un desdibujamiento que subsuma la presunta condición especial de lo religioso en otras esferas ‑ideología, cosmovisión, imaginario, mentalidad, sistema de representación, etc.‑, el territorio a cultivar abarca entonces, de manera ya del todo impracticable, la casi totalidad de producciones ideacionales y sentimentales que ha estado en condiciones de producir el ser humano.

En principio, sería adecuado establecer que la antropología de la religión estudian instituciones, procesos, estructuras o funciones a las que un cierto criterio permite hallar en tanto que parcela exenta de la cultura, segregable para su disección analítica del resto de las que se supone conformando la vida de las sociedades. De hecho, tal espacio declarado franco es aquel en el que el resto de grandes bloques temáticos tradicionales en antropología ‑parentesco, economía, política‑ desisten de penetrar, hasta tal punto pertenece aquello que la habita al capítulo de lo puramente ideal o emotivo. Así, resultan separados para su interpretación todos aquellos aspectos de la cultura que no resulten homologables en tanto que tecnológicos o instrumentales y que, por esta causa, merecen ser exiliados a los territorios de lo simbólico, una vez rescatados de los abismos de la estolidez humana a los que la racionalidad vulgar los había condenado.

Las ciencias sociales de la religión tienden, por tanto, a devenir por ese sesgo una antropología de lo inefable, es decir, de todas aquellas figuras que han representado, en el proceso de etiquetado y marcaje de las jurisdicciones científicas, lo que podríamos llamar la "parte opaca" de los aspectos sensibles de la realidad, y siempre a partir de una ausencia o de un exceso: lo irracional o pre‑racional, lo extra‑ordinario, lo irreal, lo ilógico, pre‑lógico, lo no‑científico, lo sobre‑natural, lo extra-normal, lo meta‑físico, lo extra‑empírico, etc. O bien a partir de un tajante divorcio de lo real en dos esferas antagónicas, habitadas por cosas patentes unas, por intangibles las otras: lo instrumental y lo expresivo, lo material y lo ideal, lo empírico y lo simbólico, lo profano y lo sagrado, lo ordinario y lo trascendente. Expulsados a un país de espejismos y desmesuras, lo religioso y sus parientes, lo mágico y lo mítico, no han podido merecer con frecuencia otra cosa que explicaciones inevitablemen­te parecidas a los vaporosos perfiles que se les atribuía.

En cambio, si se aceptase la religión, la mitología o la magia en tanto que sistemas conceptuales, simbólicos o de representación solo especiales a causa de la vehemencia de sus argumentos y operaciones, manteniendo a raya las amenazas de esencialización que la asedian, muchos de los malentendidos a que han estado sometidos se disolverían. El misticismo devendría entonces solo una "puesta en valor" de conductas, objetos, lugares, personas, ideas o instancias a los que un estatuto especial ha convertido en poderosamente elocuentes. Entendida como una forma particularmente expeditiva y elaborada de hacer y de decir, destinada a justificar la organización del mundo y el sentido de la experiencia, la religión y la magia clarifican su lugar en la distribución por conceptos de aquello real de una manera no por fuerza oscura. Por otra parte, su caracterización también en tanto que tecnologías de categorización y conocimiento cancelaría, a buen seguro, la artificial distancia que las separaba de las otras variables de lo real que se habían catalogado como "materiales", al tiempo que estas veían reconocida su propia dimensión invisible.

Este último postulado es el que permitiría formular una clasificación en el conjunto de teorías que han aspirado a conocer el sentido de los ritos, las creencias y los mitos. De un lado pueden situarse quiénes han insistido en imaginar un objeto de conocimiento que formaba parte de la propia condición humana ‑el homo religiosus‑ y que tenía siempre un lugar vacante entre las instituciones culturales de todas las sociedades y de todas las épocas. Del otro, quiénes, de acuerdo con el supuesto anterior, han renunciado a toda definición positiva de religión y de magia y ha tratado los contenidos tradicionales de estos ámbitos sin ninguna concesión al tipo de trascendentaliza­ciones con los que se daba por sentado que las ideas o actitudes místicas merecían ser distinguidas de todas las demás.

Las alternativas que se han apartado en antropología y también en sociología religiosasde una tentación idealista que en su esfera debía, a la fuerza, ser más poderosa que en cualquier otra jurisdicción, están relacionadas con la tradición que inaugura la escuela de l'Année sociologique. La ruptura de su fundador, Émile Durkheim, consistió ante todo en descalificar frontalmente toda pretensión de explicar los hechos religiosos en tanto que excepcionales, misteriosos o trascendentes, asumiendo el estudio de las prácticas y las creencias mágicas y religiosas al margen precisamente de lo que hubiera en ellas de mágico y de religioso. Para Durkheim, la religión era una técnica social de clasificación cuyo resultado era la distribución de las cosas del mundo en sagradas y profanas, siendo el primer campo el de la más poderosa de las modalidades de producción y legitimación social de realidades conceptuales, un aspecto de los sistemas de representación que podía distinguirse sobre todo a partir de la vehemencia con que cuidaba la puesta en escena de sus argumentos y operaciones.  

Fue Durkheim quien concedió la primacía explicativa a la tarea que la inteligencia colectiva asignaba a los sistemas religiosos: proyectar al plano de lo incontestable los principios axiomáticos de los que dependía el orden de la sociedad y, más allá, devenir matriz primordial de la que surgían, mediante un proceso de diferenciación, los elementos fundamentales de la cultura, aquellas categorías que, impuestas a priori a su experiencia individual, constituían los marcos permanentes de la vida mental de cada etapa o sociedad.  Herederos de tal enseñanza, desoyendo la atracción que suele ejercer lo misterioso, renunciando a seguir la tantas veces reconfortante vía de lo subjetivo, las ciencias sociales de la religión han seguido aproximándose al campo del mito y el ritual con una voluntad esclarecedora de lo que, tras su aspecto extraño o incluso estólido, eran reconocidas como expresiones secretamente racionales de la inteligencia de las sociedades.


Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch