Cercar en aquest bloc

S'està carregant...

dilluns, 5 d’octubre de 2015

Elogio de la ambigüedad

La foto es de Jenxi
Reseña de Ficciones de fin de siglo, de Marc Augé, traducción de Anna Jolís Olivé, Gedisa, Barcelona, 2001, 189 páginas, publicado en Babelia, suplemento de Cultura de El País, el 12 de mayo de 2001.

ELOGIO DE LA AMBIGÜEDAD
Manuel Delgado

En 1947 Simone de Beauvoir publicaba su Por una moral de la ambigüedad, larga reflexión sobre la irreductible ambigüedad de la existencia humana, lo que resulta de enfrentarse con la complejidad y con «el peso oscuro de las otras cosas». La ambigüedad surge, decía Beauvoir, de reconocer que el sentido de la vida no está nunca fijado, que se ha de conquistar incesantemente. Más de medio siglo despúes, un antropólogo, Marc Augé, aplica los rudimentos de su oficio –máquina de comparar, relativismo, puesta a distancia– al mundo contemporáneo, para llegar a un elogio parecido de aquella misma ambigüedad, que no tiene nada que ver con la ambivalencia, sino que se asimila a lo que no es ni verdad, ni mentira, sino otra cosa, justamente lo que se niega a dejarse calificar y clasificar, lo que rebasa lo dado, al mismo tiempo que lo niega. Esa ambigüedad encuentra hoy su gran refugio en la ficción, entendida como lo que no es auténtico, sin ser por ello falso: lo imaginado.

Cuando Augé, forjado en una larga experiencia sobre el terreno en África, dirige su mirada a su/nuestra propia sociedad, lo que obtiene y nos devuelve es algo no sustancialmente distinto de lo hallado allí, en las culturas llamadas exóticas: cosmologías, universos que se esfuerzan por resultar coherentes y en que los relatos permiten llevar a cabo el tránsito entre lo pensado y lo vivido, lo individual y lo social, mezclando las cosas imaginadas con imágenes cosificadas. 

¿Cuáles son esos mundos que los seres humanos construyen, seguramente para protegerse de lo real? Aquí Augé nos conduce por una suerte de itinerario reflexivo. Su primer escenario –la primera parte del libro, «Ficciones»– son acontecimientos mediáticos a los que se somete a un análisis lúcido e irónico: el Tour, la celebración de la victoria de Francia sobre Croacia en el Mundial de fútbol, la muerte de Lady Di, los funerales de Philippe Yacé –el que fuera presidente de Costa de Márfil. También asuntos que ya habían motivado las disgresiones del autor en obras anteriores –todas las publicadas hasta ahora por Gedisa: de Travesía por los jardines de Luxemburgo a Las formas del olvido–, como la espectacularización de los entornos urbanos, el papel de los objetos de arte y diseño en las nuevas representaciones de la realidad, o meditaciones del etnólogo acerca de sí mismo y el lugar de su profesión en un mundo desgarrado entre tendencias globalizadoras y vértigos fragmentadores. 

La segunda parte –«¿Qué está ocurriendo?»– es, en esa misma dirección, un ejercicio estilístico en que, parodiando en cierto modo el diario de campo antropológico, Augé desmenuza su vida cotidiana y muestra cómo las ficciones se cuelan por sus intersticios y la colonizan. Se cierra así –y por ahora– el círculo propuesto por el autor desde los tiempos de sus trabajos africanistas –Théorie des pouvoirs o Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort,, ambos inéditos en español, por cierto– hastas sus golpes francos en los «panoramas de la actualidad». La conclusión: en todos sitios, seguramente en todas las épocas, los seres humanos se pasan toda su vida explicándose unos a otros historias nuevas, historias que, por lo demás, suelen ser siempre las mismas.
diumenge, 4 d’octubre de 2015

Imatges de violència urbanística. "Vallcarca mon amour"Vallcarca es un barri de Barcelona afectat des de fa més de 30 anys per un plan de remodelació que mai s'ha dut a terme...impedint per altre banda que els mateixos veïns/es poguessin ni tan sols pintar les façanes de casa...  El barri a acabat finalment destrossat i venut a las promotores privades i els veïns/es expulsats per a ser substituits per altres de molt diferent perfil socio-económic. 
dissabte, 3 d’octubre de 2015

Barcelona: l'urbanisme contra l'urbà


Foto de David Bravo Salva
Conferència al taller temàtic Habitatge i Rehabilitació, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Barcelona, el 29/9/2015

EL "MODEL BARCELONA" EN QÜESTIÓ
Manuel Delgado

És raonable sospitar que les polítiques urbanístiques que ha conegut Barcelona han estat, en gran manera, la continuació d’una vella obsessió per controlar el que d'incontrolable s’esdevé als carrers. Les planificacions, les mapificacions, les delineacions viàries, les zonificacions, han tornat aquí –amb nova virulència– a estar instruments que procuren –sense acabar d’aconseguir-ho mai– monitoritzar el que realment succeeix a l’espai públic, l’àmplia gamma de les apropiacions tan sovint imprevisibles i erràtiques a què és sotmès pels seus propis usuaris, les colonitzacions tantes vegades insòlites que constantment l’afecten, i que en fan l’espai natural de les expressions de llibertat, en la mesura que la pràctica de l’espai només es pot donar sobre la base dels usos diversos de les col·lectivitats.

Al capdavall, potser Barcelona està sent l’últim gran experiment d’aquella concepció de la ciutat que s’inicià al final del segle XVIII i que apareix entestada des d’aleshores a regular i codificar la troca de realitats humanes en què consisteix tota concentració urbana. En seria el seu objectiu inconfessat aturar l’aflorament dels esquemes paradoxals i atzarosos de la ciutat, mitjançant l’aplicació de principis de reticularització i de vigilància que posessin fi o que atenuessin l’opacitat i la confusió a què sempre tendeix l’urbà. A l’urbanisme modern mai no ha deixat d’animar-lo –a Barcelona també– la intenció de constituir una ciutat perfecta, és a dir, una contraciutat, potser tornant a demostrar-nos que per ventura la vocació última de tot urbanisme consisteix a desactivar l’urbà.

S’acompleixen avui, al principi del segle XXI, les intuïcions de les poques veus que, al moment culminant de l’anomenat esperit olímpic, el van saber reconèixer com un dispositiu purament retòric al servei de la terciarització i la tematització de Barcelona, de la seva conversió en un parc del consum i per al consum i del seu plegament als requeriments del capital internacional en matèria immobiliària i turística. Incorporació a la mundialització, noves perifèries socials, reapropiació capitalista de la ciutat... Tot plegat utilitzant tècniques empresarials que han promocionat Barcelona com una marca comercial com qualsevol altra. 

En efecte, hem conegut de ben a prop un autèntic paradigma d’allò que avui es coneix com a màrqueting urbà, una estratègia de promoció, venda i exportació,  l’objecte de la qual no és cap altre sinó la ciutat mateixa. Barcelona exemplifica també com aquest tipus de mercaderia exigeix, a més de la corresponent justificació ideològica, una adequada combinació de teorització de les aparences i d’un vocabulari convenientment trufat d’invocacions a valors abstractes, com vam veure en el cas del fracassat Fòrum 2004: “sostenibilitat”, “diàleg”, “coneixement”, “pau”, “diversitat cultural”, etc.

Hem vist igualment com aquesta comercialització de la ciutat com a tal demana una certa lògica del gran esdeveniment, disposició d’oportunitats especials o successos mitjançant els quals Barcelona s’exhibeix com el que és ara per ara: un artefacte sotmès als principis estupefaents de qualsevol altre objecte de consum. Com el llenguatge oficial mateix reconeix: una marca de ciutat.

Sembla com si del que s'hagués tractat fos de liquidar de cop una de les ciutats més excitants del sud d’Europa, en nom d’un projecte politicourbanístic que no preveu l’existència una societat naturalment alterada, en nom de la quimera impossible d’una ciutat arquitectònica, estètica i plenament polititzada, que ignora les agitacions que l’animen. L’oposició no es produeix entre una ciutat vella i una ciutat nova, ni entre una ciutat lletja i una ciutat bonica, sinó entre una ciutat socialitzada i una ciutat de la qual, de sobte, s’ha expulsat la complexitat humana, el malestar de les classes, tota contradicció. L’objectiu de les reformes no ha estat embellir la ciutat, ni dotar-la d’un look de prestigi, pensat, com havia intuït fa ja molt Unamuno, únicament de cara a la galeria. L’objectiu ha estat una ciutat urbanística, és a dir, desurbanitzada, dotada de poderosos mecanismes antipassionals, tranquil·litzada... Somni daurat d’una ciutat sense ràbia, sense lloc on amagar-se, sense vertígens, sense ciutat.
           
L’urbanisme sovint es comporta –ho hem vist en el cas del de Barcelona– com una projecció que pretén orientar les percepcions i les conductes i que pressuposa els seus destinataris com una mena de massa passiva que se sotmet submisament als seus designis. Als plànols i a les maquetes dels planificadors de ciutats no hi ha persones, sinó tan sols formes pures, virginals, no contaminades per altres fites que no siguin les de contribuir entusiàsticament a un assossec absolut, sense turbulències, sense alteracions, sense ensurts, tret de les excepcions que correspongui i quan correspongui. La ciutat ideal dels arquitectes i els urbanistes que han concebut i dirigit Barcelona és una ciutat on regna la pau eterna, la conformitat generalitzada i on tothom que hi viu s’avé a col·laborar-hi. Tot ocultant el veritable nucli de les dinàmiques urbanes al llarg de la història: la lluita entre els interessos implícits d’una majoria i la normativització social per mitjà de la qual s’expressen els interessos d’una minoria.

Ara bé, ho sabem. Sabem que, més enllà d’aquests projectes urbanístics, la urbanitat és una altra cosa. És la societat que produeixen els ciutadans, la manera com aquests tenen de gastar els espais que utilitzen. Són els practicants de la ciutat els qui constantment es desentenen de les directrius dissenyades, “passen” dels principis arquitecturals que han orientat la morfologia urbana i s’abandonen a modalitats de territorialització efímeres i transversals. Són ells, els transeünts, els qui creen un univers polièdric, fet de moviments que poden ser sovint espasmòdics, ja sigui  a nivell molecular o massiu. A la ciutat planificada s’hi oposa –o li resta indiferent– la ciutat practicada. D’una banda, els nous règims sensorials imposats pels dissenyadors als teixits urbans, de l’altra, complexes i sovint paradoxals reivencions de la vida pública per part de les pràctiques reals d’uns usuaris que acabaven superposant les seves pròpies significacions, ocupant, eludint o subvertint les imposades des del projecte

divendres, 2 d’octubre de 2015

El secreto como estructurador social

La foto es de Anthony Bautista
Comentario para Horacio Espinosa, de la Universidad de Guadalajara, sobre Georg Simmel y el secreto.

EL SECRETO COMO ESTRUCTURADOR SOCIAL
Manuel Delgado

El texto de Georg Simmel al que me referí es mi c0nferencia es decididamente fundamental. Se trata de  «El secreto y la sociedad secreta», de 1908, publicado en el volumen II de su Sociologia (Alianza).  Hay ahí varias ideas fundamentales. Por ejemplo, la de que el secreto puede definirse como  «conocimiento recíproco limitado», es decir, como expresión de este principio que siempre hace de nosotros, cuando estamos en presencia de otro, "otra cosa". Por eso en la coferencia explicaba que lo que es inquietante no es lo que se dice, sino lo que oculta. Esto es lo que deriva de nuestra naturaleza fragmentaria, de personajes obligados a representar papeles diferentes que nos constriñen a tematizarnos -es decir, a reducir a una imagen parcial y sesgada de nosotros mismos- en cada oportunidad y en función de esta oportunidad. Una forma, en definitiva, de mantener a raya la ambigüedad consustancial a la condición humana y evitar que los otros sepan demasiado de todo lo que éramos, somos o seremos más allá de la situación concreta que compartimos con ellos.

Esto implica que hay una parte de nosotros que nos negamos a socializar, que no es convocada a intervenir en cada una de las interacciones en que nos vamos viendo involucrados, en la medida en que descomponemos nuestra personalidad y mostramos sólo algunos rasgos que, siempre organizados de una manera coherente y clara, nos permiten mostrarnos como lo que nunca somos en realidad: una sola cosa. Pasamos el tiempo descodificando lo que los demás nos comunican directa o indirectamente, pero también lo que intuimos que nos ocultan, en un juego interminable de sobreentendidos e insinuaciones.


Simmel advertía de la virtud  del secreto como factor estructurador de las relaciones humanas, especialmente en sociedades dotadas de un alto nivel de complejidad, en las que la delimitación de los diferentes círculos sociales y su organización interna hace indispensable la acción protectora de la ocultación mutua. El secreto, incluso la mentira, son recursos imprescindibles de cara a ofrecer una idea coherente de nosotros mismos, que nunca se corresponderá con una realidad vivida, siempre inconexa y fragmentaria. Sólo podemos merecer el crédito ajena en la medida en que estemos en condiciones de mostrarnos sólo en parte, escondiendo o disimulando aquella información sobre nosotros que podría ser inconveniente o incompatible con la imagen que queremos o necesitamos proyectar a propósito de nuestra personalidad o del nuestro estatus. 

Esta parte mutuamente ignorada y no revelada sobre quién o qué somos -lo que Simmel denomina la "propiedad privada espiritual"- es lo que provoca la condición intrínsecamente ambigua de las relaciones personales, hechas con ingredientes variables de comunicación y reserva, de verdad y error , de claridad y oscuridad, sin la cual cada uno se convertiría automáticamente vulnerable ante la acción malévola de todos aquellos que supieran mucho más de lo que se ha querido revelar de sí mismo. Por lo tanto, la utilización del secreto constituye «una técnica sociológica, una forma de acción sin la que, atendiendo al ambiente social, no sería posible alcanzar determinadas metas», como escribe el propio Simmel en ese texto que, sin duda, es urgente que leas.

dijous, 1 d’octubre de 2015

La conquista del Oeste


Tzotziles musulmanes de Chiapas. Es de Adrian Mealand
Nota sobre el referente musulmán en el proyecto colonizador europeo en América, para el sheij Ahmad Tehrani, de Howza, la universidad Islámica de Qom

LA CONQUISTA DEL OESTE

Me gustaría de veras ayudarle en su investigación, sobre todo porque es un placer para mí poder contribuir a un trabajo de teología islámica y recordar con ello mi época de estudiante en el Seminario Diocesano de Barcelona. Me apasiona la teología y fue esa debilidad la que me llevó a estudiar biblismo, a pesar de que a mis compañeros de clase les pareciese extraño tener un compañero de clase que reconocía no tener la mínima inquietud espiritual.

Lo que pasa es que me pregunta sobre cuestiones sobre las que no puedo presentarme como especialmente competente. Lo que sé sobre el papel de la Iglesia Católica en América Latina en los siglos XVI y XVII. La bibliografía al respecto es abundante, una buena parta provista por compañeros de mi propio Departamento en la Universitat de Barcelona, que no en vano se llama Departament d’Antropologia Social i d’Història d’Amèrica i Àfrica. Si consulta los índices de la revista que publicamos, Boletín Americanista, encontrará multitud de referencias útiles para usted.  Tiene los índices en raco.cat/index.php/BoletinAmericanista. Por otra parte, nuestro Departamento también organiza anualmente los Encuentros América Latina ayer y hoy, cuyas actas también podrían ser una fuente de recursos bibliográficos para usted. Déjeme que le cita alguno de los libros de mis compañeros de Departamento que le podrían ser útiles. Sobre la resistencia negra en América y los intentos de sometimiento por la vía “evangelizadora”, el libro de Javier Laviña, Doctrina para negros (Sendai) y también el Laviña y José Luir Ruiz-Peinado, Resistencias esclavas en las Américas (Doce Calles). De Ricardo Piqueras le recomiendo Entre el hambre y Eldorado (Diputación de Sevilla) y la compilación La conquista de América (Atalaya). Y de Miquel Izard, El rechazo a la civilización (Península) y Latinoamérica: violencia, subdesarrollo y dependencia (Síntesis).

Hay otras obras que le podrían ser útiles. Imagino que debe ser complicado adquirirlas directamente en Qom, ni en cualquier librería importante iraní, pero siempre tiene el recurso a adquirirlos por internet. Le recomiendo La Iglesia en América, siglos XVI-XVIII, de Pilar Hernández Aparicio (Deimon); Juan Antonio Estrada, Las contradicciones de la evangelización de América (Sal Terrae), o Esplendores y miserias de la evangelización de América, de Wulf Oesterreicher y Roland Schmidt-Riese (Walter de Ruyter). Por último, América bajo los Austrias: Economía, cultura y sociedad, de Héctor Omar Noejovich (Universidad Católica de Perú).

Permítame, no obstante, que me detenga en la cuestión de la importancia que tuvo la realidad y el imaginario relativo al Islam y al imperio Otomano en la conquista de América y en el papel fundamental que en ella tuvo el factor evangelizador.

Es cierto que está atestiguada una cierta presencia musulmana en la conquista de América, sobre todo de la mano de esclavos negros, y ello implico incluso una cierta desconfianza acerca de su eventual rebelión, o el temor a la conversión al Islam de los indígenas. Una prevención que ha tardado en cumplirse, pero que tenemos ahora ahí. Permítame que me refiera aquí a una experiencia reciente que, en Chiapas, me llevo a conocer de cerca el proceso de conversión al islam sufí de comunidades tzotziles. Me dijeron que un fenómeno parecido se estaba dando entre tzeltales y tojolabales, de manera que un 80 % de musulmanes en la región son indígenas.

La clave está, sin duda, en cómo el Islam y la barrera que el Imperio Otomano suponía para la expansión política y comercial hacia Oriente de los europeos, impuso que el gran proceso imperialista europeo, justificado doctrinalmente de la mano del cristianismo, se llevara a cabo hacia el oeste, es decir en el continente americano, y más tarde en África. Fue ahí que se inició lo que damos en llamar la “cultura occidental” e incluso la “civilización”, determinada por ese afán expansionista que Europa sólo podía desarrollar hacia occidente, frustrando una expansión hacia Oriente que los europeos habían desarrollado por la vía comercial a lo largo de los siglos XIII y XIV –recuérdese el personaje de Marco Polo– y que intentaron los jesuitas en China en el siglo siguiente. La urgencia de buscar una vía que permitiera continuar esa tarea fue lo que llevó a Colón y los viajeros del siglo XVI a dirigirse hacia el Oeste, sorteando la barrera que el imperio otomano de Solimán había impuesto en medio de Eurasia,

Al respecto, le invito a que arranque usted en el capítulo XXXIX de Tristes trópico, un libro que a buen seguro puede encontrar en árabe o en parsi. Allí es donde Lévi‑Strauss detiene su reflexión en Táxila, un paraje al pie de las montañas de Cachemira, que es un testimonio de cómo en los siglos V a. C. y I, en que aquel punto fue testimonio del encuentro pacífico de cuatro grandes tradiciones religiosas: el hinduismo, el budismo de los reyes Maurya, el zoroastrismo de partos y escitas y el helenismo, que llegó de la mano de los bactracianos y del mismísimo Alejandro, que pasó en aquel lugar varias semanas. Reflexionando sobre aquellas ruinas de la civilización greco-búdica, Lévi-Strauss se formula una pregunta: "¿Qué sería hoy de Occidente si la tentativa de unión entre el mundo mediterráneo y la India hubiera tenido un éxito durable?" Intentado responderse a sí mismo, Lévi-Strauss se topa con el Islam, que se había impuesto en la zona para no abandonarla más. Es entonces cuando Lévi-Strauss establece que el Islam ha sido una barrera infranqueable ha interrumpido el continuum cultural, pero también militar, político y económico, que unió Europa con Extremo Oriente, lo que le permite afirma que el Islam es el Occidente de Oriente.

Yo creo que antes bien debería decirse lo contrario: que la Cristiandad –es decir Occidente– quiso ser el Islam de Oriente, es decir llevar a cabo una expansión hacia el Oeste como la que había permitido los grandes imperios musulmanes, es decir el árabe y el turco expandirse. Piense la amenaza que suponía para la Europa cristiana la ocupación otomana de una parte importante del subcontinente, sólo detenida por aquel baluarte que fue Viena en los siglos que usted estudia, es decir el XVI y XVII, una Viena, por cierto, atacada por importantes contingentes jenízaros, es decir conversos blancos al Islam. Otra cosa es que la clave de esa extensión del Islam se llevó a cabo por una vía que los cristianos no pudieron ni siquiera imitar: la fascinación. Está claro que no fue la fascinación la clave de la conquista de América ni de las demás formas de imperialismo occidental, que emplearon, como todo el mundo sabe, la violencia y la destrucción como sus principales instrumentos de dominación. El papel que jugó esa opción por la conquista del Oeste será determinante en lo que en poco tiempo será la dinámica del enriquecimiento y del crecimiento ilimitado que caracterizarán al capitalismo.

Para ello era indispensable que el Nuevo Mundo lo fuera porque de él se había extirpado la amenaza que suponían el moro, el judío, el turco, pero también el luterano –o, luego, en el Norte, el católico y el protestante ortodoxo–y el hereje en general. Es en ese sentido que la Conquista se pudo plantear como continuación de la “reconquista” de España en el siglo XV o como revancha ante el fracaso de las cruzadas. Es ahí donde se percibe con claridad la razón que tiene Tzevtan Todorov cuando nos muestra –en La conquista de América (Siglo XXI)– cómo lo que Colón descubre en 1492 no es América, sino Europa.

Todo lo que le estoy planteando puede usted encontrarlo mucho más y mejor desarrollado en un libro titulado La sombra del Islam en la conquista de América, de Hernán Taboada (Fondo de Cultura Económica). Es una edición reciente, de 2004. Hágase con él. Es el libro que necesita como punto de partida de los aspectos de su investigación por los que me consulta.
diumenge, 27 de setembre de 2015

Elogi de la impostura -


Fotograma de"Garbo"
 Nota sobre "Garbo", d'Edmon Roch (2010), enviada als estudiants de l'assignatura Antropologia dels espais urbams, el 6 de març de 2010

ELOGI DE LA IMPOSTURA
Manuel Delgado


Abans d’ahir vam passar a la Reina, fora de programa, el tràiler i els primers minuts d’una cosa ben interessant que encara podeu anar a veure al cinema. Al Mélies en concret. Es tracta de GARBO. Si em coneixeu sabreu fins quin punt em fascina –com a bon goffmanià que em considero- el tema de la impostura i la falsificació. De fet, segurament també sabreu fins quin punt m’hi sento d’impostor en tantíssims sentits. Doncs bé, com a bon agent doble que sóc, em va entusiasmar aquesta pel•lícula d’EDMON ROCH que ha acaparat tots els Goya i els Gaudí en l’apartat de cinema documental. Com segurament sabreu, el tema és l’aventura de Joan Pujol, l’agent doble que va enredar als alemanys donant-los informació falsa sobre el desembarcament aliat a Normandia, l’any 1944. Representa que aquest curiosíssim personatge va ser estratègic per a que els nazis perdessin la guerra. 

La pel•lícula explica com es multiplicava en diferents personatges i com va posar la seva capacitat camaleònica d’assumir diferents avatars el que li va permetre dur a terme la seva missió. El que se’ns explica és que aquesta mena de virtut transformista d’en Garbo no va ser sols desplegada al llarg de la II Guerra Mundial, sinó que ja va tenir precedents abans, a la guerra civil espanyola, i després d’acabada la guerra a Europa, en un procés completament delirant de mutacions de personalitat que va durar fins la seva presumpta mort a Angola i la seva reaparició com a industrial a Veneçuela. Dit d’aquest home que va ser tot un personatge no té cap sentit, perquè de fer en va ser desenes. Una veritable encarnació del Zelig de Woody Allen.

De banda del que la peli explica, val la mena remarcar la intel•ligència amb la que s’ha suplit la manca de materials documentals originals amb un ben imaginatiu treballs amb seqüències de pel•lícules de guerra o d’espies. No pas par casualitat el director, Edmon Roch, fa no gaire va publicar un llibre titulat Películas clave del cine bélico (Robinbook), del que va cabre l’honor d’escriure el pròleg.

El cas és que tinc la sort de conèixer a Edmon, el director de la peli, que ha estat a més productor de films com ara “Siete años en el Tibet” o “El perfume”. Va ser fa molts anys alumne meu i després amics. Li tinc un gran apreci, tan personal com intel•lectual. Fa uns dies ens trobàvem pel passadís de la facultat amb en Josep Maria Caparrós i coincidíem en l’orgull que tots dos tenim d’haver merescut l’amistat d’aquest xaval. Aprofitant-me d’aquesta amistat, el vaig enredar per a que vinguis a la Reina a fer-nos cinc cèntims de la seva pel•lícula i molt amablement hi va accedir. Li ho agraeixo, perquè em consta que estava a Madrid i li venia una mica just.

De totes formes, a la Reina, dijous em vaig permetre fer-li una crítica, que us trasllado. Jo crec que n’Edmon hagués hagut de portar a les darreres conclusions el que explica a la pel•lícula i el de que s’infereix. És veritat que els aliats van guanyar la guerra gràcies a ell, però si l’haguessin guanyat els alemanys de segur que també hagués estat gràcies a ell. M’enteneu? Vull dir que el que es diu és que li deia la veritat als aliats i enganyava al nazis, però escoltant i veient el que se’ns mostra jo crec que molts espectadors arribaran a la mateixa conclusió que jo, que és que feia el mateix a l’inrevés, i que donava informacions certes als alemanys i li feia arribar tota mena de troles als aliats La prova és que, com se’ns informa a la peli, els dos bàndols el van condecorat, els aliats amb l’Ordre de l’Imperi Britànic i amb la Creu de Ferro, i que els nazis el van recompensar de manera generosa amb diners un cop perduda la guerra. Així és que no us la perdeu.


divendres, 25 de setembre de 2015

L'imperdonable


"T.A.". Una il·lustració de Joe Sorren

Resposta a una pregunta de l'estudiant del Grau d'Antropologia Social de la UB, Karen Rodríguez

L'IMPERDONABLE
Manuel Delgado

Sobre això que em preguntes sobre l’“imperdonable”. Mira, és com si tots fóssim esoteristes de l’altre, endevins d’allò que no declara ni declararia, intèrprets de les pistes que se’ns van oferir de l’insondable de la gent amb qui ens relacionem d’una manera més o menys duradora. És això el que fa de tots i cadascú de nosaltres intrigants constants, conspiradors que busquen obtenir dades dels altres que aquests altres no ens brinden, elements que ens possibilitin d’accedir a aquests nuclis de coneixement que ens permeten exercir un major control sobre ells. És tot allò que sabem que les persones davant les quals estem en cada moment sabem que de cap manera ens confessarien i que ens fa tan envejable aquella qualitat que tenia Mme. De Merteuil a Les amistats perilloses, de Choderlos de La Clos, que era la “de sentir i observar no allò que li contava la gent, coses que no tenien el mínim interès, sinó allò que intentaven amagar”. Perquè ningú posa ni alhora ni completament totes les cartes sobre la taula, i ho sabem. En molt casos, això és perquè resultaria irrevocablement censurable i faria detestable a aquell que el secret protegeix. Això és l’imperdonable. Tot allò que amagues.

Ho veus? Pensa en allò que amagues. El que sigui. Què és el ens escapolejes als demés; a mi; fins i tot a tu mateixa? L’imperdonable.

Tots tenim una realitat última relativa al que som i al que sabem, que se sembla a allò que, evocant la famosa obra de Novalis sobre els iniciats de Saïs, els vels que envolten l’estàtua d’Isis al temple han vist i han conegut. És una mena de nucli incandescent i que a lo millor –o a lo pitjos- és simplement la veritat. Com explicava fa dies a classe, la veritat és sovint tan sols el que simplifica les coses. Però sospita que igual la veritat –la teva, la meva, la dels altres, la del món- és simplement allò que més val no saber. El que deia Georges Bataille amb tota la raó: “El que no és servil, és inconfessable”.

Per cert, no estic segur de a on diu això en Bataille. Recordo haver-ho llegit a La escritura y la diferencia, de Jacques Derrida (Anthropos), quan parla de la naturalesa al capdavall hegeliana del pensament de Bataille. Segurament és de La experiencia interior (Taurus). Posats a llegir, comença pel clàssic de Georg Simmel, “El secret i la societat secreta”, que és dins Sociologia II (Edicions 62). Després, tot Bataille et seria útil, com ho seria també La comunidad inconfesable, de Maurice Blanchot (Arena). Comença per aquí.
dijous, 24 de setembre de 2015

Espacios-travesía

Manifestación en la Praça do Duque de Saldanha, Lisboa.
Foto de Hugo Dias.
Traducción del prólogo para el libre de Helène Fréginé, Uma praça adiada: Estudio de fluxos padonais na Praça do Duque de Saldanha (ACA-M-Alvim Editores, Lisboa, 2008).

ESPACIOS-TRAVESÍA
Manuel Delgado

El estudio que aquí se presenta sobre los flujos peatonales que traspasan la praça Duque de Saldanha merece la pena ser destacado tanto por el interés de su objeto –un ejemplo de producción colectiva del espacio público o, si se prefiere, de espacio público como coproducción– como por ciertas aportaciones metodológicas de valor.

De entrada, lo que tenemos es la indagación que procura su autora, Hélène Fretigné, sobre la génesis de una porción de territorio urbano sometido a planificación. Es decir, tenemos un seguimiento de cómo las transformaciones morfológicas experimentadas por una zona –en este caso una plaza– resultan de la voluntad de urbanistas y diseñadores urbanos de constituirse en fuentes de determinación de los usos y significados del territorio que proyectan. Pero, al tiempo, el trabajo nos muestra cómo, en última instancia son las prácticas usuarias que ese espacio recibe, las apropiaciones no siempre autorizadas de que es objeto por sus practicantes, las que determinan tanto su función como su sentido. Entendemos entonces, a través de este casa concreto de una plaza lisboeta, la distancia enorme que puede registrarse entre el lugar concebido y el lugar practico o, en otras palabras, entre el proyecto de lugar o el lugar como proyecto, por un lado, y la trama de utilizaciones que recibe por parte de quienes se hacen presentes en él para convertirlo en escenario para determinadas dramaturgias sociales, entre ellas la más elemental de ir de un sitio a otro.

Vemos aquí como, en apariencia, la delineación viaria es ciertamente el aspecto de la proyección urbana que fija la imagen más permanente y, por tanto, más memorable de una ciudad. También puede antojarse que el sistema de calles y plazas es únicamente el esquema donde la ciudad encuentra compendiada su forma, así como el sistema de jerarquías pautas y relaciones espaciales que determinará muchas de sus transformaciones futuras. Como la arquitectura misma, todo proyecto viario constituye un ensayo en orden a domesticar el espacio urbano. Ahora bien, más allá de esas definiciones que hacen de ella un mero mecanismo para la accesibilidad, la regulación y la comunicación instrumental entre puntos distantes, la organización de las vías y cruces urbanos es, por encima de todo, el entramado por el que oscilan los aspectos más intranquilos del sistema de la ciudad, el escenario de esta estructura hecha de fluctuaciones que singulariza la sociabilidad urbana. Una lógica que obliga a topografías móviles, regidas por una clase en concreto de implantación colectiva, que pone en contacto a extraños para fines que no tienen por qué ser forzosamente prácticos.

Por otra parte, este estudio sobre la praça Duque de Saldanha nos coloca ante lo que es la lógica definitoria del espacio público como exaltación del espacio social, su esencia. Su asunto es el tránsito, es decir el trasiego, la agitación, los cruces y los entrecruzamientos. El núcleo del trabajo versa sobre travesías, advirtiendo que eso es en lo que consiste el espacio urbano o acaso lo urbano como pura y mera espacialidad. No es que –se nos insinúa– el espacio público sea traspasado y traspasable: es que es sólo los traspasos que lo traspasan. El estudio sobre el espacio público es, por tanto, estudio sobre un espacio que podríamos llamar transversal, es decir espacio cuyo destino es básicamente el de traspasar, cruzar, intersecar otros espacios devenidos territorios y en los que toda acción se plantearía como un a través de. No es que en ellos se produzca una travesía, sino que son la travesía en sí, cualquier travesía. No son nada que no sea un irrumpir, interrumpir y disolverse luego. Son espacios-travesía. Entendido cualquier orden territorial como axial, es decir como orden dotado de uno o varios ejes centrales que vertebran en torno a él un sistema o que lo cierran conformando un perímetro, los espacios o ejes transversales mantienen con ese conjunto de rectas una relación de perpendicularidad. No pueden fundar, ni constituir, ni siquiera limitar nada. Tampoco son una contradirección, ni se oponen a nada concreto. Se limitan a pasarse el tiempo traspasando de un lado a otro, sin detenerse.

Nos hallamos pues ante una aproximación a las cualidades de un determinado lugar urbano, concebido éste no como un sitio que está ahí, esperando las acciones humanas que en él vayan a tener lugar, sino como ante todo un lugar-movimiento, en el sentido de que es una comarca que se estructura por las agitaciones que en ella se registran, que sólo puede ser conocida, descrita y analizada teniendo en consideración no tanto su forma como la actividad perceptiva y locomotriz de sus usuarios. Los empleos de ese espacio están determinados por ciertos elementos ambientales aprehensibles por los sentidos, tales como la señal ética, la luminosidad, el cuidado en las orientaciones perceptivas, las referencias artístico-monumentales o el mobiliario, elementos todos ellos, en efecto, provistos por el planificador o a instancias suyas. Pero es la actividad configurante de los transeúntes, los lenguajes naturales que estos despliegan, los que dotan a ese espacio urbano de su estilo y hace de él un espacio social, y no un mero pasillo. Se demuestra entonces cómo los usos del espacio público resultan de una articulación siempre cambiante de cualidades sensibles, de operaciones prácticas y esquematizaciones tempo-espaciales en vivo que procuran los viandantes, sus deslizamientos, sus estancamientos, las capturas momentáneas que un determinado punto puede suscitar por parte de quien está en él o lo atraviesa. En otras palabras, la idiosincrasia funcional y sociológica del espacio público no está –no puede estar– preestablecida en el plan, no puede responder mecánicamente a las direccionalidades y los puntos de atracción prefigurados por los diseñadores, puesto que resulta de un número inmenso e inmensamente variado de movimientos y ocupaciones transitorias, que dan lugar a mapas móviles y sin bordes.

Por eso resulta en espacial adecuada la adopción por Hélène Fretigné de un método naturalista de observación, especialmente adecuado además para salvar la distancia cultural que eventualmente pudiera existir entre una observadora francesa y lo observado, una parcela del paisaje lisboeta. Como se sabe, la observación naturalista busca constituir proposiciones que describan las condiciones en que un cierto fenómeno no planificado ni provocado se ha dado en un escenario cuyas condiciones no han sido manipuladas previamente. A matizar que las metodologías llamadas no obstrusivas –o no intrusivas, o no reactivas– consisten en formas de registro –simple o con la ayuda de máquinas– que buscan captar la conducta observable, anulando al máximo la eventual incidencia que pueda ejercer el investigador sobre su objeto. La observación se lleva a cabo de manera no tanto oculta, como disimulada o encubierta. Plantear este tipo de técnicas de naturalismo radical como no interactivas es inexacto, por cuanto, en contextos públicos, organizados a partir del distanciamiento y la reserva que mantienen entre sí las personas copresentes, la indiferencia y el anonimato tienen funciones estructurantes. El ejercicio de una mirada discreta integra al investigador en un medio todo él hecho de relaciones sociales nada o poco focalizadas.

Ese protagonismo del medio y sus constreñimientos lleva a métodos como los invertidos en la investigación de Hélène, parecidos a los de la etología y basados en la observación no obstrusiva. Es verdad que la implicación de la etología es problemática, por cuanto su reputación se ha visto afectada por la contaminación del biologismo, con el que en realidad nada tendría que ver. El modelo etológico sólo enfatiza la ritualización y, por extensión, la condición social en la conducta humana, por cuanto ésta sólo puede ser reconocida como en función de los acuerdos –a veces conflictivos– que los seres humanos establecen entre sí y con los elementos móviles –por ejemplo, los automóviles con los que los peatones han de competir desventajosamente– o estables –los elementos fijos, tales como edificios o mobiliario urbano– de su ambiente. Empleando la terminología etológica, el espacio público no se parecería tanto a un territorio –entendido como una zona que un animal o grupo de animales defiende como exclusiva– como lo que los especialistas en conducta animal llaman un área familiar (home range), espacio frecuentado pero no reclamado como propio. Así, más que de territorio cabría hablar de territorializaciones, esto es, de apropiaciones efímeras de un espacio que nadie puede reclamar como privado, puesto que es por definición accesible a todos.

Este trabajo sobre la praça Saldanha nos muestra la vida pública –la vida social en espacios públicos– como una red inmensa en que se entretejen líneas consensuadas de conducta proxémica y cinética, que se conjugan a partir de reglas sobrentendidas. Los espacios públicos son dinámicos y por esa misma naturaleza inestable registran un flujo organizado e identificable. Existe, como podremos ver en las páginas que siguen, en el caso de los caminantes que emplean una misma vía, una progresión que genera una auténtica formación natural, unidades o construcciones sociales efímeras que podrían ser pensadas como accidentes naturales: corrientes, canales, remolinos, islas, estancamientos, torbellinos, obstáculos para la navegación... Es decir, colas, fluideces, corrillos... que son a su vez auténticos estados de orden organizados naturalmente y que aparecen sometidos a una ciertas reglas de economía, un auténtico código de circulación sobreentendido y con frecuencia acordado sobre la marcha –y nunca mejor dicho– entre los viandantes. Ese código de circulación, en tanto que regla preferencial, opera a fin de organizar una dirección en los fluidos de personas que transitan por el espacio público. Se trata de un auténtico sistema métrico visible, un criterio que permite medir la normalidad de las situaciones, la pertinencia de las prácticas, la necesidad de modular, modificar, recriminar o eximir a los copresentes de cualquier infracción que pudiera registrarse en su seno: quedarse detenido, correr más que los demás, abrirse paso, obstaculizar la marcha, todo lo que debería requerir un rito de reparación, una disculpa. En definitiva, se aplica aquí un criterio que permite concebir un espacio urbano en función de las propiedades sistemáticas de la marcha que allí se registran.

Lo que aquí se nos recuerda es que caminar es, más allá de su aspecto prosaico, una práctica culturalmente metódica, una acción social, en el sentido más literal, el de que necesita constantemente la orientación hacia los demás y la incorporación de esa orientación a la conducta de los actores. Los canales por los que transcurren los caminantes, las vías de movimiento en el espacio urbano son fenómenos convencioalizados y sometidos a procedimientos y protocolos, asociados siempre principios de percepción sensible que establecen un derecho de propiedad de esa vía, de la línea de locomoción proyectada. El espacio urbano aparece entonces como una calidad que emerge de las prácticas y la microoperaciones basadas en la competencia de los usuarios, es decir, en su capacidad de utilizar adecuadamente los códigos de conducta apropiada y de apropiarse significativamente de los elementos presentes en el entorno, al margen o incluso en contra de las instrucciones de uso oficialmente postuladas y señaladas. Eso quiere decir que el espacio urbano no es una sustancia espacial, ni una propiedad abstracta o concreta de los sitios, sino que es una organización singular de la coexistencia que emana de una especie de medio ambiente comportamental. No es un texto, sino una textura. No es un objeto conceptual, sino una infraestructura práctica. Es a partir de ciertas operaciones, de ciertos procedimientos, de ciertas acciones y relaciones –y no de ningún discurso o descripción– que surge ese espacio urbano, un determinado orden social, hecho todo él de cuerpos que pasan y de travesías.


dimarts, 22 de setembre de 2015

A propòsit de l'espai antropològic en Merleau-Ponty


La fotografia està presa de flickr.com/photos/cubagallery/
Comentari per Joan Uribe, col·lega al Departament d'Antropologia Social de laUB.

A PROPÒSIT DE L'ESPAI ANTROPOLÒGIC EN MERLEAU-PONTY
Manuel Delgado

Si ho interpreto bé, la noció de espai en Michel de Certeau li serveix per al.ludir a la renúncia a un lloc considerable com a propi, o a un lloc que s'ha esfumat per donar pas a la pura possibilitat de lloc, per esdevenir tot ell llindar o frontera. La noció d'espai remetria aleshores a l'extensió o distància entre dos punts, exercici dels llocs fent societat entre ells, però que no dóna com a resultat un lloc, sinó tan sols, com a màxim, un trànsit, una ruta. El que s'oposa a l'espai és la marca social del sòl, el dispositiu que expressa la identitat del grup, el que una comunitat donada creu que ha de defensar contra les amenaces externes i internes, dient-ho amb una paraula, un territori. Si el territori és un lloc ocupat, l'espai és sobretot un lloc practicat. Al lloc tingut per propi per algú sol assignar-se’l un nom mitjançant el qual un punt en una ruta rep des de fora el mandat de significar. L'espai, en canvi, no té un nom que exclogui tots els altres noms possibles: és un text que algú escriu, però que ningú podrà llegir mai, un discurs que només pot ser dit i que només és audible en el moment mateix es ser emès.

És aleshores que es pot suggerir una analogia entre la dicotomia lloc versus espai en Michel de Certeau i la proposada per Maurice Merleau-Ponty d'espai geomètric versus espai antropològic, que trobes a Fenomelogía de la percepción (Península). Com la del lloc, l’espacialitat geomètrica és homogènia, unívoca, isòtropa, clara i objectiva. El geomètric és un espai indiscutible. Hi una cosa o aquí o és allà, en qualsevol cas sempre és al seu lloc. L’espacialitat antropològica, en canvi, és vivencial i fractal. Mentre conforma un espai existencial, posa de manifest fins a quin punt tota existència és espacial. Certes morbiditats, com l'esquizofrènia, la neurosi o la mania, revelen, segons Merleau-Ponty com aquesta altra espacialitat envolta i penetra constantment les presumptes clarors de l'espai geomètric -l'«espai honrat» en diu Merleu-Ponty-, en què tots els objectes tenen la mateixa importància. L'espai antropològic és l'espai mític, del somni, de la infància, de la il.lusió, però, paradoxalment, també allò mateix que la simple percepció descobreix més enllà o abans de la reflexió. 

D'aquí es deriva el concepte -adoptat per Marc Augé també de De Certeau— de no-lloc. El no-lloc s'oposa a tot el que pogués semblar-se a un punt identificatori, relacional i històric: el pla, el barri, el límits del poble, la plaça pública amb la seva església, el santuari o el castell, el monument històric ... , enclavaments associats tots a un conjunt de potencialitats, de normatives i de interdiccions socials o polítiques, que busquen en comú la domesticació de l'espai. El no-lloc és un punt de passatge, un desplaçament de línies, alguna cosa -tant i fa- que travessa els llocs i just en el moment en que els travessa. Per definició, el que produeix un no-lloc són itineraris en filigrana en totes direccions, els eventuals entrecreuaments entre ells serien precisament l'objecte mateix de l'antropologia urbana. El no-lloc és l'espai del viatger diari, aquell que diu l'espai i, fent-ho, produeix paisatges i cartografies mòbils. Aquest parlador que fa l'espai no és altre que el transeünt. El no-lloc és just el contrari de la utopia, però no només perquè existeix, sinó sobretot perquè no postula, sinó que nega, la possibilitat i la desitjabilitat d'una societat orgànica i tranquil.la.

[La fotografia està presa de flickr.com/photos/cubagallery/]


diumenge, 20 de setembre de 2015

Espacio público: idealismo y verdad

La foto procede de flickr.com/photos/cubagallery/
Final de la intervención en el Congreso Internacional de Arquitectura y Diseño Arquine, México DF, 11-12 de marzo de 2013, al que acudí invitado por los arquitectos Miquel Adrià y Andrea Griborio.

ESPACIO PÚBLICO: IDEALISMO Y VERDAD
Manuel Delgado

A la materialización del espacio público teórico se le asigna la tarea estratégica de ser el lugar en que los sistemas nominalmente democráticos ven o deberían ver confirmada su falsa verdad igualitaria, el terreno en que se ejercen los derechos de expresión y reunión como formas de control sobre los poderes y desde el que esos poderes pueden ser cuestionados. Lo que antes era tan solo una calle o una plaza son obligados ahora a convertirse a toda costa en lo que se supone que deben ser: ámbitos en que reina una ininterrumpida y generalizada negociación de todos con todos, a cargo de seres humanos que han alcanzado el derecho al anonimato y que juegan con los diferentes grados de la aproximación y el distanciamiento, pero siempre sobre la base de la libertad formal y la igualdad de derechos, todo ello en una esfera de la que todos pueden apropiarse, pero que no pueden reclamar como propiedad; marco físico oficial de lo político como campo de encuentro transpersonal y región sometida a leyes que deberían ser garantía para la equidad. En otras palabras: lugar para le mediación entre sociedad y Estado –lo que equivale a decir entre sociabilidad y ciudadanía–, organizado para que en él puedan cobrar vida los principios democráticos que hacen posible el libre flujo de iniciativas, juicios e ideas.

Todo ello no es ajeno a que la incorporación en las tres últimas décadas –y no mucho más allá– del concepto de espacio público al discurso teórico y la práctica profesional de urbanistas y arquitectos haya implicado una suerte de solapamiento o confusión entre el espacio público hiperconcreto que son la calle y la plaza como quintaesencias del espacio social, y el espacio público metafísico provisto por la filosofía política, asociado al proyecto republicano de sociedad civil. La realización de esa síntesis es una misión asignada por los detentadores del espacio público legal –la administración política y las elites cuyos intereses económicos y de legitimación simbólica ejecuta– en orden a elevar el tono moral de los territorios urbanos de su propiedad, crecientemente puestos a la venta como suelo o como paisaje. Todo ello enmarcado en las grandes dinámicas de gentrificación, terciarización y tematización que han vivido las ciudades contemporáneas, procesos cuyo arranque coincide precisamente con la irrupción con fuerza de la noción de espacio público tanto en los discursos políticos oficiales sobre el hecho urbano como en los dialectos técnicos con los que urbanistas  y arquitectos  han acompañado sus intervenciones sobre huecos urbanos en las últimas tres o a la sumo cuatro décadas.

En resumen. El diseño de ciudades desde la arquitectura y el urbanismo ha recibido de las autoridades y las minorías dirigentes el encargo de caracterizar, diferenciar y calificar formalmente los mismos territorios sobre los que ellas actuaban pedagógica, jurídica y, en última instancia, policialmente. Su tarea ha sido la asignar y distribuir plusvalías simbólicas, una serie de valores de alguna manera superiores a los espacios urbanos, rescatándolos de su opacidad crónica, redimiéndolos de lo tenían de paradójico, contradictorio, fragmentario… Objetivo: convertir lo que era –la maraña gestionada desde dentro de aconteceres que conoce la calle– en lo que debía ser, esto es la sustantivización espacial de los ideales del igualitarismo democrático oficial. Consecuencia al fin de la percepción de que ese espacio público como marco de y para lo social no como estructura, sino como proceso permanente e inacabado de estructuración, es justo casi lo contrario del espacio público al que se refiere la ilusión ciudadanista, que no puede ser más que una quimera que nadie ha visto ni verá jamás en realidad, sueño imposible de una clase media universal que desearía vivir en un mundo todo él hecho de consensos negociados y de intercambios comunicacionales puros entre seres libres, iguales y responsables, un mundo sin desasosiegos, sin sobresaltos, sin luchas.

El espacio público que está y siempre ha estado ahí afuera –la calle, la plaza– no es el mero resultado de una determinada morfología, sino ante todo de una articulación de cualidades sensibles que resultan de las operaciones prácticas y las esquematizaciones tempo-espaciales en vivo que procuran sus usuarios. En ese espacio el conflicto es un ingrediente casi consustancial. Es más: vive de él, se alimenta de lo mismo que no deja nunca de alterarlo. En el idealismo del espacio público que manejan las retóricas filosófico-políticas –y al que remiten la mayoría de intervenciones sobre la ciudad a cargo de profesionales— el conflicto es inconcebible, puesto que ese espacio público en que sueñan, sobre el que legislan y que planifican, existe para negar y mostrar como monstruosa su mera insinuación. En él sólo caben aquellos que estén en condiciones de confirmar la ficción de un terreno neutral en el que segmentos sociales con identidades e intereses incompatibles han decretado una tregua indefinida en sus antagonismos.

Por supuesto que, en ese contexto, las operaciones proyectuales destinadas a generar “espacios públicos de calidad” no hacen sino brindar un nuevo vehículo de expresión y actuación a la antigua agorafobia de los poderes, siempre ávidos por domeñar lo urbano como máquina azarosa e imprevisible, verdad palpable siempre predispuesta al desacato, nunca plenamente gobernable. Se sabe que una ciudad sólo puede ser puesta a la venta si se ha sido capaz de pacificarla antes, de demostrar que está dispuesta a someterse y obedecer. Para ello ha sido dispuesto ese nuevo artefacto categorial que es el “espacio público”, del que políticos y filósofos brindan la ideología y al servicio del cual, en orden a su reificación física como lugar, los diseñadores de ciudad conciben formas, imponen jerarquías, distribuyen significados, determinan o creen determinar usos. Pero, indiferente a teorías, planos y planes, a ras de suelo, afuera, mientras tanto, nada puede impedir que continúen multiplicándose los trasiegos y entrecruzamientos infinitos de cuerpos y miradas, el merodeo de las multitudes, la amenaza de lo inconstante, todo aquello que hasta no hace mucho nos atrevíamos a llamar sencillamente la calle.


dimecres, 16 de setembre de 2015

ESCOPOFÍLIA - Any 3, sessió 168. Dijous 17/9/15, 21,30 h. Reina d'ÀfricaVinga, som-hi, un any més. Comencem per una cosa que ha muntat el meu company i amic de Geografia de la UB, en PERE LÓPEZ. Està molt bé. Es diu EL SOMNI IGUALITARI DE LES BARCELONES REBELS i, com el títol ja indica, és un homenatge a la tradició lluitadora i llibertària de Barcelona. Emocionant. De debò. És d'enguany. 

EL CHACAL DE NAHUELTORO, xilena, d'en MIGUEL LITTÍN (1969), és sobre un camperol que, a mitjans dels 60 del segle passat, mata una dona i els seus cinc fills. És com una adaptació del "Moi, Pierre Rivière...", de Michell Foucault, perquè el que fa la peli és seguir sobre tot el procés i la documentació judicials. Excel·lent.

I dos prodigis. Dos meravelles, dos pelis que adoro. Una és LE SILENCE DE LA MER, dirigida per JEAN-PIERRE MELVILLE el 1947. Està basada en una novel·la de Pierre Buller, publicada clandestinament el 1942. Va d'un oficial alemany que s'hospeda a una casa francesa on viuen un senyor gran i las seva neboda. L'home i la noia li fan el buit. Ni el miren. Però, el oficial alemany baixa cada nit on estan prenent cafè els habitants de la casa i, malgrat que fan com que no l'escolten, es posa a dir una mena de soliloquis sobre art, literatura, filosofia... En acabar, desitja les bones nits i torna al seu quarto. Finalment pren consciència que el que el seu exèrcit el que vol es destruir una de les coses que més s'estima al món: la cultura francesa. Impressionant. Bellíssima. Melville serà després un dels meus directors favorits, el rei del polar francès. Aquí encara es mou dins del realisme poètic clàssic. Venero aquesta peli. Us en passo alguns moments.

L'altra delicatessen: LA MUJER DEL PUERTO, del rus ARCADY BOYTLER, del 1934 i protagonitzada per una de les grans dives del cinema mexicà, ANDREA PALMA. És un superdramon surrealista, del gènere postibulari, molt de moda a l'època, amb clares influències de les avantguardes. Una cosa completament de bojos. No us la podreu creure. Us encantarà, ja veureu; com a mí.

I una sorpresa. Una d'aquelles coses que et demostra tot el que et queda per veure: DISPONGO DE BARCOS, de JUAN CAVESTANY (2012). Imagineu-vos un entrecreuament entre "Atraco a las 3", amb el Tony Leblanc, i "Mulholand Drive", o una altra del David Lynch. Doncs us podreu fer una idea de com queda la cosa i com és la pel·licula.

I el clàssic de la sessió: CAT ON A HOT TIN ROOF, dirigida per RICHARD BROOKS (1958), segons l'obra teatral de TENNESSE WILLIAMS, i amb uns monstruosos PAUL NEWMAN i ELISABETH TAYLOR. Què voleu que us digui? Doncs que és una d'aquelles pelis que no pots morir-te sense haver-la vist. Dijous, ja us podreu morir, si més no una mica, perquè mirarem algun moment dels molts de memorables que hi ha.

L'argument és quasi calcat de "Swing Kids" , que vàrem passar fa un temps, però en comptes de passar a l'Alemanya nazi, passa a la Unió Soviètica. És una superproducció musical russa que es titula STILYAGI, —en anglès es va estrenar com a "Hipsters"— que parla d'una subcultura juvenil urbana que va sorgir a partir de finals de la segona guerra mundial i que eren considerats occidentalitzants i, per tant, traïdors a la causa bolxevic i antisocials. La peli transcorre l'any 1955, a l'època de Kruschev, i és la història d'amor entre una noia d'aquestes i un membre del Komsomol, les juventuts comunistes. Ja veureu que l'estètica dels joves que surten és tipus teddy boys És un musical potent. A veure si us agrada el que he triat. La va dirigir VALERY TODOROVSKY, i és de 2008.

Jo crec que la majoria ja l'haureu vista aquesta d'AMANECE QUE NO ES POCO, d'en JOSÉ LUIS CUERDA (1989), segurament una de les pelis més brutals de la història del cinema espanyol. Però segur que no us farà res tornar a veure algun trocet en homenatge al gran JOSÉ SAZATORNIL , que se'ns acaba de morir, fent de guàrdia civil que no tolera que plagiin a Faulkner i que té clar que els sud-americans com cal "unos días van en bici y otros días huelen bien". Quina peli més bona, déu meu! Com la tenim sencera, aprofitarem per veure algun moments més. A petició del públic. Encara que no surti en Saza.

L'apartat necrològic de la nit el completarem amb un homenatge a WES CRAVEN, que també ha desaparegut per sempre fa poc. He trobat que el més adient és reconèixer-li el mèrit d'haver-nos procurat un dels darrers mites del cinema de terror: en Freddy Krueger. O sigui que ens mirem algun moment terrorífic de NIGHTMARE ON ELM STREET, perquè tingueu dolços somnis aquella nit.

I els previsibles extres impredictibles, per descomptat.


dimarts, 15 de setembre de 2015

El ciudadano del mundo como ser superior

Foto de Eleanor Hardwick
Fragmento de la intervención en el workshop internacional Pragmatiques du cosmopolitisme urbain. Épreuves, resources, interactivité, celebrado en la Université de Paris-Ouest, Nanterre-La Défense, los días 10 y 11 de abril de 2014, organizado por el Laboratoire Mosaiques. Le agradezco especialmente al profesor Pedro José García Sánchez su invitación.

EL CIUDADANO DEL MUNDO COMO SER SUPERIOR
Manuel Delgado

El mundano, el cosmopolita o "ciudadano del mundo", es un personaje abstracto que actúa en el universo de interacciones más o menos puras que imaginan las teorías hermenéuticas de la situación. Este personaje, al que se le asigna la capacidad de dar forma a voluntad la división entre lo público y privado —es decir entre lo que se decide someter a la vista y el juicio de los demás y lo que no— es el mismo que suponemos protagonista de lo que se conoce como democracia participativa.

En efecto, este héroe de la interacción como concreción de la hipotética sociedad urbana anónima es idéntico al que juega el papel central en el sistema político liberal, basado en el individuo autónomo, responsable y racional, adecuadamente calificado para manejar las interacciones en que se va viendo complicado, agente libre y consciente de su potencial para ejercer intercambio comunicativo generalizado, esa especie de rey de la creación de la democracia : el ciudadano. Más allá de la filosofía política, el democraticismo radical también bebe también una sociología de las relaciones urbanas entendidas como hilvanadas a partir de estrategias de coordinación, diálogo y cooperación que se articulan en el transcurso mismo de la interacción y que responden a lo que podríamos llamar una cierta inteligencia contextual. 

Todo esto tiene lugar en otro escenario no menos hipotético: el espacio público. El espacio público no como lugar de visibilidad y accesibilidad mutuas, en la que los individuos se someten a las miradas y las iniciativas ajenas. El espacio público, tal y como se está empleando en la actualidad el concepto, se plantea como algo mucho más trascendente ya no es solo el exterior urbano, la calle o la plaza, el marco de las prácticas cívicas concretas, sino aquel del que se espera que devenga el marco en el que la pluralidad se somete a las normas pertinentes, racionales y defendibles de comportamiento, incluyendo la generación y mantenimiento no determinadas normas legales, normas y principios abstractos que equivalen a una supuesta auto-organización significativa de las operaciones y los operadores concretos, una forma de convivencia provisional basado en disposiciones y dispositivos prácticos, que emana un cierto sentido común, a menudo siempre ad hoc.

La mundanidad y el cosmopolitismo necesitan ocultación o al menos soslayo de cualquier identidad que no esté estrictamente limitada a la construcción de la situación como sociedad endógenamente constituida. El mundano, de hecho, es el protagonista de la experiencia urbana moderna y, al mismo tiempo, fundados del concepto político de ciudadanía, atribuido a una masa corpórea con rostro humano, cuya sola presencia la hace digna de derechos y deberes, respecto de los cuales la identidad social real es insignificante, en un espacio abstracto de convivencia del que él sería rey.

Ahora bien, a muchísimas personas de nuestro entorno no les es dado conocer la suerte del pintor de la vida moderna al que Baudelaire consagrara uno de sus más conocidos textos, ese merodeador urbano, observador abandonado a la pura diletancia ambulatoria, el flânneur. Un número importante de individuos pueden modular sus niveles de discreción y en ciertos casos pueden incluso desactivar su capacidad para el camuflaje asumiendo fachadas –en el sentido goffmaniano– que indican de forma inequívoca una determinada adscripción ideológica, estética, sexual, religiosa, profesional, etc. Desde una pequeña insignia en la solapa a un uniforme completo, existen diferentes maneras a través de las cuales las personas pueden informar a los demás acerca de un determinado aspecto de su identidad que desean o necesitan que quede realzado. Pero para otros no hay opción factible. Hagan lo que hagan no podrán escamotear rasgos externos –fenotípicos, fisiológicos, aspectuales en general, aunque sean circunstanciales– que hacen de ellos seres marcados, la relación con los cuales es problemática puesto que han de arrastrar todo el peso de la ideología que los reduce permanentemente a la unidad y les fuerza a permanecer a toda costa en ella. Siempre o con frecuencia, el inmigrante, el negro, la mujer, el ciego, el pobre, la persona con alguna discapacidad, el homosexual, el joven y tantísimos seres humanos que no ha podido camuflar quienes son más allá de la interacción situada, son automáticamente colocados en un estado de excepción que los negativiza, los inhabilita total o parcialmente para una buena parte de intercambios comunicacionales. A estos individuos se les ha encapsulado en una cuadrícula clasificatoria que ha hecho de ellos lo que se supone que son y sólo lo que se supone que son y que les obliga a pasar buena parte de su tiempo brindando explicaciones sobre la desviación, el exceso o la carencia que se les atribuye.

Otros, quienes tienen el privilegio de dominar los modales y el aspecto de clase media, tienen más posibilidades de ejercer esa indefinición mínima de partida que permite escoger cuál de un repertorio limitado de roles disponibles va a desarrollarse en presencia de los otros. De los “normales” se espera que escojan el rol dramático más adecuado en orden a resultar procedentes, es decir aceptables en relación con lo que determinado escenario social espera de ellos y que ellos deberán confirmar. En eso consiste precisamente lo que se ya se ha reconocido como mundanidad, que se basa en esa deseada abstracción de la identidad, esa grado cero de sociabilidad que es el anonimato, del que se sale sólo para autodefinirse y actuar en tanto que ser de relaciones, como mundano. como cosmopolita.

Quien se postula o pretende como "ciudadano del mundo" aspira a practicar una cierta promiscuidad entre mundos sociales contiguos o interseccionados, poder trasvestizarse para cada ocasión, mudar de piel en función de los requerimientos de cada encuentro. Si nuestro aspecto no delata de forma inmediata y flagrante ningún motivo de desacreditación, si podemos negociar nuestras sucesivas copresencias sin que nuestra identidad social real aparezca como un motivo de alerta o simple incomodidad en nuestros interlocutores, entonces se entiende que seremos dignos de sentarnos a la mesa imaginaria en que de igual a igual se juega a la sociedad cosmopolita. Tal privilegio sólo es merecible si los jugadores en cada partida –cada encuentro; cada ocasión social– sabe manejar el lenguaje de ese momento, es decir las reglas del juego, el código que lo rige, lo que exige en todos los casos un apagamiento o apaciguamiento del locutor que no siempre éste es capaz de ejercer.

Es esa labor de mundanidad –a la que, como ha quedado subrayado, no todo el mundo tiene pleno acceso– la que requiere el ocultamiento o al menos el desdibujamiento de toda identidad que no sea la estrictamente adecuada para la situación. En eso consiste ser ese desconocido que vimos que se suponía conformando la materia primera de la experiencia urbana moderna y que, a su vez, se situaba también en el subsuelo fundador de la noción política de ciudadano, que no es sino eso: una masa corpórea con rostro humano cuya simple presencia es en teoría merecedora de derechos y deberes en relación con los cuales la identidad social real es o debería ser un dato irrelevante y, por tanto, soslayable. Ese desconocido es aquel que puede reclamar que se le considere en función no de quién es, sino de lo hace, de lo que le pasa o hace que pase y sobre todo de lo que parece o pretende parecer, puesto que en el fondo es eso: un aparecido, en el sentido literal de alguien que hace acto de presencia en un proscenio del que él sería el rey y señor: el espacio público, en el sentido político del término, es decir en el de espacio en el que se hacen carne entre nosotros, cobran tiempo y espacio reales, los principios esenciales de la igualdad democrática. Pero ese sistema al que se atribuyen virtudes igualadoras está pensado por y para una imaginaria pequeña burguesía universal, que es la que puede reclamar ejercer el derecho al anonimato, es decir el derecho a no identificarse, a no dar explicaciones, a mostrarse sólo lo justo para ser reconocida como concertante en situaciones mundanas, en las que el encuentro se produce con gente que también ha conseguido estar “a la altura de las circunstancias”, es decir resultar predecible, no ser fuente de incomodidad o alarma. 

Es en lo que el argot político llama espacio público, mágico e inexistente en la realidad, donde se hacen carne y habitan entre nosotros los principios básicos y la igualdad democrática deja supuestamente de ser lo que es: una quimera. Pero ese sistema está diseñado por y para una imaginaria clase media universal cuyos miembros pueden puede reclamar el derecho a no identificarse ni ser identificados, a no dar explicaciones, a mostrar sólo lo justo para ser reconocido como concertantes, todo ello en reuniones con gente predecible, que no puede devenir fuente de molestias o alarma y que en todo momento exhibe buenos modales y un comportamiento adecuado. Es esa clase media universal la que puede constituir el cosmopolitismo, que no es sino la ideología de un club de elite en que ciertas personas —y solo ellas— pueden proclamarse "ciudadanos del mundo", lo que les permite, vayan donde vayan, sentirse siempre superiores a los demás.


El público basura

Foto de Fred Herzog
Billete publicado en El Periódico de Catalunya el 16 de octubre de 1993 a propósito del escándalo suscitado por el programa “La máquina de la verdad”, dirigido y presentado por Julián Lago en Tele 5, que había protagonizado Antonia Dell’Atte unos días antes.

EL PÚBLICO BASURA
Manuel Delgado

¿Qué es lo que escandaliza del éxito de los programas de pornografía moral que abundan últimamente en radio y televisión? ¿Qué es lo que, pongamos por caso, se le puede reprochar a un señor llamado Julián Lago a raíz de esa apoteosis del exhibicionismo de la miseria humana que ha sido la última entrega de su máquina de la verdad? Nada en absoluto. Tele 5 y los otros medios que se han apuntado al striptease le han brindado a su público lo que éste demandaba, ni más ni menos.

A un programa televisivo de libros, le corresponde un público televisivo lector. Por eso, con la excepción robinsónica de Emili Teixidor  y sus Mil paraules, sencillamente no existen. Por lo mismo, a un programa de tele-basura le corresponde un público-basura.Por eso hay tantos, o, mejor dicho, por eso apenas quedan que no lo sean. Y que no se repita el viejo y paternalista tópico de que con programas como éstos se idiotiza a las masas: una televisión así sólo es susceptible de idiotizar a un idiota.

Cada sociedad tiene la programación televisiva y radiofónica que se merece, y, hoy, lo que satisface el despotismo de los índices de audiencia es lo obsceno, lo trivial, lo epidérmico, lo morboso. El Público: he ahí al nuevo dios de los tiempos que corren, un dios atroz e insaciable a cuyo altar llegan cada día sus sacerdotes a ofrecerle en sacrificio la inteligencia.


Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch