dimecres, 10 d’abril de 2013

Lectura recomenada: Antonio Ariño i Sergi Gómez i Soler, "La festa mare. Les festes en una era postcristiana" (Museu Valencià d'Etnologia/Diputació de València, 2013)


Lectura recomenada: Antonio Ariño i Sergi Gómez i Soler, La festa mare. Les festes en una era postcristiana. Museu Valencià d'Etnologia/Diputació de València, València, 2013, 319 págines.

Les societats de la nostra època són comunitats festives. I dins hi caben, atenent el seu pluralisme intrínsec , tota classe de festivitats: religioses i laiques, polítiques i cíviques, cerimonials i carnestoltenques ; de carrer i de ciutat, regionals i nacionals ; unes altres traspassen fronteres i s’expandeixen tot cavalcant sobre les ones de la globalització. Algunes tenen arrels antiquíssimes i unes altres són molt recents, inventades –com ho són totes- per celebrar identitats emergents. Hom pensarà que unes són autèntiques i les altres artificioses, postisses, pseudofestes sotmeses a la lògica capitalista. El fet cert és que les celebracions, els actes i les festivitats, lluny de desaparèixer trepitjades pel progrés tècnic i les transformacions estructurals del nostre temps, com es postulava fa només unes dècades, han experimentat una extraordinària revitalització. D’aquests processos –amb la mirada posada sobre la societat valenciana- és que parla La Festa Mare: les festes en una era post cristiana.

Aquest llibre veu la llum amb la pretensió de registrar els canvis que s’han produït en les darreres dècades i constitueix una forma de reprendre una tasca que vaig començar fa 30 anys i que ara ja no pot ser una empresa individual.

Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch