dimarts, 22 de març de 2016

"L'antropòleg com a contador d'històries que són veritat", Marc Morell

La foto es de Mo Gebner
Contribució de Marc Morell al debat sobre l'antropologia implicada

L'ANTROPÒLEG COM CONTADOR DE COMPTES QUE SÓN VERITAT 
Marc Morell

Bon vespre! Un tema boníssim! No sabia que a la "engaged anthropology" la traduissin com a "implicada". Jo li dic "compromesa", com la del jove estudiant de la cançó de na Bonet que ben compromès estava... Està clar que no hi ha ni hi ha d'haver herois ni d'altres Indiana Jones que facin del compromís, la implicació, una foguera des les vanitats. Però també és cert que sovint aplegam un cúmul d'informació de diferents llocs i que aquesta pot servir als projectes polítics no ja de les gent que incorporam a les nostre recerques com a objecte d'estudi quan no companys de viatge, sinó també per a d'altra gent que viu situacions similars.

Recordem que e a més de la descripció que és l'etnografia, l'antropologia compta amb altres asos, com ara la seva vocació comparativa. La comparació no és només quelcom que ens duim als nostres escrits, és quelcom que pot retornar (tant n'és com de deforme) i serveix per aquells que li vulguin donar alguna utilitat, sinó, idò res. De fet, a ma tesi, sense entrar a defensar a sac als proponents de l'antropologia compromesa, per exemple, Gavin Smith o la documentació aportada per Stafe [Stefano Portelli], faig una breu crítica a aquells que frivolitzen amb el compromís per la transformació social que advoquen certes antropologies.

No parl de redempcions cristianes embolcallades de justícia social, no, parl de justícia social a seques, sense embolcalls. Perquè tan frívol és assumir un rol de geiperman (companyes, disculpau els símils, són certament masculins, mascles vull dir) envers el camp i la seva gent, o la gent i el seu camp?, com frívol és enfotre's de compromisos que no només són ben lícits sinó que a pics, no sempre, esdevenen necessaris. No ho neguem pas, com antropòlegs tenim eines per a contar contes que són ben reals, de la mateixa manera que un director de cinema  en te les seves per a contar les seves pròpies històries.

Aport un vincle d'una colla d'antropòlegs que es desmarquen de l'antropologia compromesa. Crec que us pot interessar. Jo no hi estic d'acord amb ells, crec que hi pot haver una antropologia compromesa que serveixi per denunciar dinàmiques les dinàmiques d'exclusió, de despossessió i d'explotació que imperen les nostres vides, o al manco ho pretenen. Vaja, que no tot és blanc o negre, malauradament, o no, hi ha gris, molt de gris. El vincle que us volia passar ja no existeix però al 2013 estava ben viu. En comptes d'implicats, o compromesos, aquests estaven desenganxats, separats. Matei Candea té força cosa escrita. Aquí hi ha el vincle que ja no piula però que sí ho feia el 2013: detachmentcollaboratory.org.

Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch