dissabte, 14 de febrer de 2015

Sobre la necessitat de rescatar la religió del regne de les idees confuses

La foto és de Matt Weber
Apunts de la classe d'Antropologia Religiosa del 10/2/15.

Les dues primeres classes les he dedicat en bona mesura a mostrar-vos com l'epígraf antropologia religiosa, de les religions o de la religió serveix per designar una subdisciplina de continguts més problemàtics del compte. A les condicions difícilment contornejables de l'objecte que aspira a conèixer, l'antropologia religiosa està en general sotmesa a unes connotacions extracientífiques que altres dominis també discutibles –l'econòmic, el polític, el parentiu– no han hagut de patir. Per si fos poc, l'antropologia de la religió no només reclama autoritat científica sobre un camp ja de per si compromès, com és el de la religió, sinó que, per si fos poc, pretén avaluar altres que sobreentenen afins, com són la màgia , el simbolisme, la mitologia, etc. A més, quan s'insta un desdibuixament que subsumeixi a la presumpta condició especial del fet religiós en altres esferes ideologia, cosmovisió, imaginari, mentalitat, sistema de representació, etc. , el territori a conrear abasta llavors, de manera ja del tot impracticable, la quasi totalitat de produccions ideacionals i sentimentals que ha estat en condicions de produir l'ésser humà.

De fet, hom podria establir que l'antropologia de la religió estudia institucions, processos, estructures o funcions a les quals un cert criteri permet trobar com a parcel·la exempta de la cultura, segregable per la seva dissecció analítica de la resta de les que se suposa conformant la vida de les societats. Aquest espai declarat franc és aquell en què la resta de grans blocs temàtics tradicionals en antropologia parentiu, economia, política desisteixen de penetrar, fins a tal punt pertany allò que l'habita al capítol del purament ideal o emotiu. Així, resulten separats per interpretar tots aquells aspectes de la cultura que no resultin homologables com a tecnològics o instrumentals i que, per aquesta causa, mereixen ser exiliats als territoris del simbòlic, un cop rescatats dels abismes de l'estolidesa humana als quals la racionalitat vulgar els havia condemnat.

L'antropologia religiosa tendeix, per tant, a esdevenir per aquest biaix una antropologia de l'inefable, és a dir, una antropologia de totes aquelles figures que han representat, en el procés d'etiquetatge i marcatge de les jurisdiccions científiques, el que podríem anomenar la " part opaca "dels aspectes sensibles de la realitat, i sempre a partir d'una absència o d'un excés: l'irracional o pre racional, el extra ordinari, l'irreal, l'il.lògic, el pre lògic, el no científic, el sobre natural, el extra-normal, el meta físic, l’extra empíric, etc. O bé a partir d'un contundent divorci de la realitat en dues esferes antagòniques, habitades per coses patents unes, per intangibles les altres: l'instrumental i l'expressiu, el material i l'ideal, l'empíric i el simbòlic, el profà i el sagrat , l'ordinari i el transcendent. Expulsats a un país de miratges i desmesures, el religiós i els seus parents, el màgic i el mític, no han pogut merèixer sovint res més que explicacions inevitablement semblants als vaporosos perfils que se'ls atribuïa.

L’objectiu de l’assignatura seria, d’entrada i superant aquesta mena de prejudicis a propòsit de la singularitat de la matèria, seria acceptar la religió, la mitologia o la màgia com a sistemes conceptuals, simbòlics o de representació només especials a causa de la vehemència dels seus arguments i operacions, mantenint a ratlla les amenaces de essencialització que l'assetgen. El misticisme esdevindria llavors només una "posada en valor" de conductes, objectes, llocs, persones, idees o instàncies a què un estatut especial ha convertit en poderosament eloqüents. Entesa com una forma particularment expeditiva i elaborada de fer i de dir, destinada a justificar l'organització del món i el sentit de l'experiència, la religió i la màgia clarifiquen seu lloc en la distribució per conceptes d'allò real d'una manera no per força fosca. D'altra banda, la seva caracterització també com a tecnologies de categorització i coneixement cancel·laria, de ben segur, l'artificial distància que les separava de les altres variables del real que s'havien catalogat com "materials", i alhora ha aquestes veien reconeguda la seva pròpia dimensió invisible.

Aquest últim postulat és el que permetria formular una classificació en el conjunt de teories que han aspirat a conèixer el sentit dels ritus, les creences i els mites. D'una banda poden situar qui han insistit en imaginar un objecte de coneixement que formava part de la pròpia condició humana l'homo religiosus i que tenia sempre un lloc vacant entre les institucions culturals de totes les societats i de totes les èpoques. De l'altre, qui, d'acord amb el supòsit anterior, han renunciat a tota definició positiva de religió i de màgia i ha tractat els continguts tradicionals d'aquests àmbits sense cap concessió al tipus de trascendentalizatcions amb què es donava per fet que les idees o actituds místiques mereixien de diferenciar de totes les altres. Farem un repàs per aquestes perspectives, adoptant com a punt de partida aquell moment en què es reacciona contra la simplificació reformista de l'evolucionisme social ingenu i on les manifestacions religioses concretes són preses seriosament, sense veure afectades ni per postures intervencionistes, ni per judicis pejorativizants. Dit d’una altra manera, procurarem rescatar els fets religiosos de qualsevol cosa que en ells puguin antullar-se excepcional, mistèric o transcendent, assumint l'estudi de les pràctiques i les creences màgiques i religioses al marge precisament del que hagués en elles de màgic i de religiós.

Donant-li sense parar voltes a la religió i la màgia com entitats segregables del domini general dels sistemes de representació i pensament o del medi ambient ideològic general, no han fet més que continuar mantenint els continguts de la falsa demarcació que creaven a l'exili de allò purament ideacional, a la qual cosa podien enviar les més indigeribles produccions de l'alteritat cultural.

En realitat, la presència acadèmica, bé que en llocs més aviat perifèrics, d'antropòlegs imbuïts de tot tipus de efluvis mistagògics hauria estat ideal perquè l'antropologia més positiva, més segura de la solidesa dels seus objectes , pogués comptar sempre a mà amb un reservori, una cosa així, si se'm permet la comparació, com un traster, on tancar la seva pròpia ombra, la "germana boja" de la finca epistemològica que havia aconseguit aixecar. Heus aquí la justificació última d'una subdisciplina coneguda com antropologia de la religió: la d'esdevenir un autèntic pou cec a qui una autoproclamada antropologia del clar i el diürn pugui buidar els seus propis detritus classificatoris.

Un cop establerta aquesta premissa, vaig ocupar-me d’indicar-vos una altra no menys important, que és la de que les qüestions que abordarem no faran sinó indicar com tots aquestes afers i qüestionaments teòrics de la nostra jurisdicció apareixen com a fonts de clarificació de fenòmens del tot actuals, lluny del lloc comú que els pressuposaria com propis de societats llunyanes en el temps o l’espai. Aquest prejudici sobre a qui convé aplicar-li l’estudi del simbolisme ritual o de l’eficàcia dels mites ens impediria veure fins quin punt la nostra societat i la nostra pròpia vida quotidiana n’està d’imbuida..

Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch