dijous, 21 de febrer de 2013

Els cartells de Maria Pons: Els fantasmes de l'exclusió (2009)
Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch