dimecres, 7 de novembre de 2012

1es Jornades Internacionals d’Antropologia del Conflicte Urbà - Campus Raval, Universitat de Barcelona, 7-10 novembre 20121es Jornades Internacionals d’Antropologia del Conflicte Urbà

Del 7 al 10 de novembre es celebren, a l’Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història,les 1es jornades  d’Antropologia del conflicte urbà sota el títol Desercions, contra-moviments i mobilitats forçades a la ciutat contemporània. Estan organitzades per l’Observatori Antropologia del Conflicte Urbà, Grup de Treball Etnografia dels Espais Públics de l’Institut Català d’Antropologia i elGrup de Recerca sobre Exclusió i Control Social (GRECS) del Departament d’Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica de la Universitat de Barcelona. 

Aquestes Jornades pretenen inventariar i analitzar, a través de variades aproximacions etnogràfiques, aquells fenòmens de desacatament quotidià dirigits o inspirats pel refús a un ordre espacial, econòmic, polític o social. Per tal d’identificar-los com a mecanismes destinats a la denúncia d’un ordre concret, es tracta d’apropar-se mitjançant una serie de conceptes que sintetitzin els processos d’imposició d’un ordre homogeni i les pràctiques d’impugnació al mateix. Sota aquests conceptes hi conflueixen la generació i conquesta de formes de relació i d’intercanvi paral.leles i combatives davant les condicions de vida a la societat urbana.


Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch