dissabte, 14 de setembre de 2019

Interconnectivitat humana i acció col·lectiva
La foto és d'EFE
Comentari per Pau Carratalà, company de docència al Màster d'Estuvis Avançats en Exclusió Social de GRECS-UB

INTERCONNECTIVITAT HUMANA I ACCIÓ COL·LECTIVA
Manuel Delgado

Entemc, pel que m’escrius d'en Durkheim, que estem d’acord amb que la noció d’efervescencia col·lectiva és clau per despatologitzar les accions col·lectives de ipus fusionals. També veig que tens a mà en Park i la seva lectura de les tesis de la psicología de massas de Gabriel Tarde. Perfecte. Anem més enllà.

De Durkheim i Park podem passar a l’Escola de Chicago, que es la que va deixar enrere el concepte de massa o masses per passar a parlar de conducta o acció col·lectiva. Influenciats pel pragmatisme, el chicaguians començaran a parlar de maneres d'actuar que sorgeixen en un grup congregat com a conseqüència de l'estimulació mútua dels participants. Aquesta perspectiva abordarà el permanent estat de crisi que les masses urbanes semblaven experimentar, la seva tensió crònica, els inopinats moviments d'alarma, d'eufòria o de pànic que constantment la sacsejaven com a resultat de poderoses dinàmiques automàtiques de interconnectivitat humana, intensificacions i acceleracions al màxim nivell de la comunicació simbòlica, el precipitat final del qual no era la simple addició de les predisposicions i actituds dels reunits, sinó un fenomen nou i singular desencadenat com a reacció davant de situacions socials tenses, no estructurades i en fase de redefinició.

En aquesta línia, la renovació de les teories de la conducta col·lectiva plantejada sobre tot des del interaccionisme simbòlic va insistir en les condicions d'agrupació compacta com a fonament per a una acceleració de les transaccions creuades entre individus, autèntica infraestructura gairebé fisiològica que propicia el que es presenta com connectivitat i en la qual es concreta, en forma d'acció enèrgica i expeditiva, una certesa compartida sobre determinat bé a assolir i determinats mals a vèncer com sigui, ara i aquí. Aquesta lucidesa sobtada, transformada en presència literal d'una força social en què es van a unir-se momentàniament perspectives d'acció i interpretació fins aleshores diferenciades, ajudada per un fracàs momentani en els mecanismes de control governamental, és el que pot produir esclats socials que en ocasions han tingut efectes en l'estructuració mateixa la vida col·lectiva. Les revolucions en serien l’exemple. Si vols una introducció general a les teories de l’acció col·lectiva comença per un bon manual, el de Neil J. Smelser. Teoría del comportamiento colectivo (FCE).

Des de la seva interpretació en clau relacional, els fenòmens d'acció col·lectiva són esdeveniments socials en què no només un gran nombre de persones actuen de manera simultània i coordinada, sinó que experimenten una considerable alteració del que se suposa que seria el seu comportament habitual acceptable. Aquesta interrupció de la normalitat, d'altra banda, condueix als intervinents en una multitud coagulada a un quadre de desindividuació, és a dir a un estat psíquic de menyscabament de la pròpia identitat i de desactivació dels mecanismes d'inhibició associats als principis ètics que regeixen l'actuació personal en condicions considerades normals. Ara bé, aquesta inutilització dels dispositius que autoregulen la conducta i que justifica que les persones es desentenguin de les normes ordinàries, condueix a comportaments que només són irracionals en el seu aspecte, però que en realitat apareixen posats al servei de dinàmiques societàries complexes , en circumstàncies en què es creu possible i urgent expressar un estat d'ànim compartit, alterar un determinat estat de coses o assolir un objectiu important i perentori, o tot això al mateix temps.

En aquest marc, també la naturalesa irracional de les reaccions col·lectives és un efecte òptic. En realitat, podria demostrar-se que els individus que entren en estats de massa no deixen de saber què estan fent, encara que sigui de manera no del tot conscient. Si es tracta com es tracta d'autèntics tràngols compartits, se'ls pot aplicar el tipus de apreciació  que l'antropologia ha formulat en relació als fenòmens extàtics -xamanisme, possessió, arravatament místic-, subratllant com els protagonistes individuals viuen una experiència ambigua en el curs de la qual aconsegueixen convèncer i convèncer altres que el seu jo personal ha quedat per dir-ho aclaparat, la seva responsabilitat en suspens i el seu cos posat al servei de forces percebudes com externes, que es conceptualitzen com a extraordinàries, però que no són sinó socials.Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch