divendres, 5 d’octubre de 2018

Avalots rituals

La foto és de Mireia Comas i correspon a un enfrontament amb la polícia a Hostafranchs el maig de 2000

Fragment de Carrer, festa i revolta. Els usos simbòlics de l'espai públic a Barcelona (1951-2002), Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona, 2004

AVALOTS RITUALS
Manuel Delgado

Els xocs entre manifestants i policies, fins i tot entre manifestants de signe contrari, han pres sovint un caire força ritualitzat, en què els moviments d’atac, replegament, defensa, etc., assumeixen un cert aspecte de joc cerimonial, dominat sempre per la convicció que la violència usada serà limitada i no tindrà efectes irreversibles, o sigui, mortals. Ni els participants en manifestacions dures els policies no deixen mai d’explicitar aquest èmfasi en les dimensions escèniques de llurs accions. Hem vist com els manifestants que ataquen o es defensen de la policia o que agredeixen locals o edificis considerats infames, no actuen d’una manera arbitrària, ni trien els elements de la seva actuació d’una manera igualment arbitrària. Els objectes d’agressió i els objectes amb què són agredits són resultat d’una tria que mai no és arbitrària ni casual, sinó que forma part d’un codi que totes les parts –agressors, agredits, públic– reconeixen.

El tipus de vestuari que usen els manifestants no és tampoc casual i s’ha acabat imposant una certa estètica adient a actes públics que ja de per si amb prou feines amaga la seva pròpia condició no sols estètica, sinó estetitzant. Els manifestants contraculturals dels anys 60 perfilaven una no menys intensa preocupació per l’estètica. En una última etapa, les mobilitzacions contra la globalització arreu del món han demostrat una certa tendència a uniformitzar els revoltosos mateixos. El passamuntanyes, el xandall, el calçat esportiu..., són robes que s’associen a un cert estil, un look característic del manifestant radical de l’època. Que aquesta mena de preocupació és un fenomen vinculable a la moda pot resultar plenament explícit, com ho proven la mostra i les desfilades de models de vestits antirepressius que van tenir lloc al MACBA, a la primavera del 2001, com a part de les activitats contra el Banc Mundial que el museu havia contribuït a finançar.

Els policies, de la seva banda, no obliden tampoc mai aquesta dimensió dramatúrgica de la seva presència. De la seva banda, el desplegament dels agents antiavalots no sols són intervencions destinades a assolir un determinat objectiu, sinó actuacions, en un sentit literal, coreografies que no disimulen les seves ressonàncies cinematogràfiques. La imatge dels policies de moltes ciutats europees avençant pels carrers colpejant amb les porres els seus escuts, recorda inevitablement les batalles de certes pel·lícules «de romans» o de temàtica medieval. Amb motiu dels fets de Seattle, al 1999, la premsa ja va advertir que els uniformes dels antiavalots semblaven extrets d’una pel·lícula de ciència-ficció. La vestimenta que la policia espanyola va estrenar amb motiu de les mobilitzacions antiglobalització a Barcelona, al juny de 2001, estaven en aquesta mateixa línea d’inspiració fantàstica. Sansot (1996: 120) parla de les furgonetes que transportaven els CRS  francesos del maig del 68 com «grans bèsties fabuloses a la caiguda de la tarda, monstres enfonsats dins la nit parisenca». En el seu llibre sobre aquells mateixos esdeveniments, Michel de Certeau deia que «els manifestants de maig lluitaven contra marcians negres i amb casc».  La pròpia presència d’espectadors és una prova d’aquesta naturalesa controlada i espectacularitzada del disturbi urbà. El seu desencadenament, en efecte, no implica que els vianants implicats hagin de fugir i una bona part d’ells restarà al lloc dels fets com a públic del que és viscut com un esdeveniment urbà més. Per últim, no cal dir que la condició retransmesa de les manifestacions al carrer justifica una agudització d’aquesta tendència a l’espectacularització, ja no sols de la marxa de protesta en si, sinó dels eventuals xocs que puguin derivar-ne.


Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch