dilluns, 14 d’agost de 2017

Lectura recomenada. Pompeu Casanovas, Sub lege pugnamus. De la Gran Guerra a les grans dades (Edicions de la (Universitat de Barcelona, 2017)

Lectura recomenada. Pompeu Casanovas, Sub lege pugnamus. De la Gran Guerra a les grans dades, Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2017, 252 pàgines.

En aquestes pàgines, l’autor repassa la teoria de l’estat i del dret en el context de les dues guerres mundials, i descriu la interpretació de la violència i les relacions socials pròpia del període d’entreguerres. Planteja a continuació el canvi cultural i polític que ha comportat el segle XXI: l’Internet de les coses i el web de les dades necessiten la construcció d’un nou espai públic per protegir els drets dels ciutadans. N’hi ha prou amb els conceptes de les teories del segle XX per explicar aquest nou escenari? O cal més aviat una teoria de la democràcia que sigui capaç de comprendre i regular l’anomenat «metasistema de la identitat» a la xarxa? Sub lege pugnamus formula aquestes preguntes i les vincula amb els problemes que van donar lloc a les concepcions clàssiques. La proposta és elaborar un sistema teòric que permeti la regulació so­cial, ètica i jurídica de dades i metadades tenint en compte els llenguatges computacionals que les expressen.

[De la promoció del llibre]


Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch