dilluns, 29 d’octubre de 2012

"#DecidimAquíAra: República Catalana del 99%". Comunicat-manifest dels i les iaioflautes, llegit a les portes de la Generalitat el dissabte 27 d'octubre de 2012, aniversari de la seva primera acció de protesta


El proppassat dissabte, 27 d’octubre, un any després de la seva primera acció i durant la primera trobada de iaioflautes d’arreu, els iaioflautes catalans van intentar ocupar la Generalitat de Catalunya per entregar el següent comunicat-manifest en favor del dret a decidir.

#DecidimAquíAra:  República Catalana del 99%

Nosaltres, persones que residim a Catalunya i que constituïm el 99% del poble, desposseïdes, maltractades i ofegades per una gestió de la crisi en favor dels molt rics i poderosos que l’han provocada,  ens declarem independents de l’oligarquia financera i de les institucions al seu servei: de la Troika ( BCE, FMI i Comissió Europea), del Regne d’Espanya (amb la monarquia borbònica i l’exèrcit com els seus pilars i garants) i de l’OTAN ( i el tutelatge estadounidenc aparellat). Volem decidir.

Volem decidir i decidim ser persones lliures i iguals associades; posar el dret a l’existència i vida digna de les persones com a pilar bàsic d’aquesta associació. Aquest dret haurà de ser garantit per sobre de qualsevol obligació de deute, que, en tot cas, haurà de ser auditada per reconèixer o no la seva legitimitat. Les entitats bancàries no han de rebre un euro més en concepte de rescat  i els bancs rescatats hauran de passar a control públic.

Volem decidir i decidim que el dret a l’habitatge està per sobre de qualsevol deute hipotecari i que tot el parc immobiliari desocupat en possessió dels bancs quedi a disposició de la creació d’un parc d’habitatges de lloguer social. S’haurà de vetllar perquè cap persona quedi sense sostre.

Volem decidir i decidim que totes les persones residents a Catalunya tenim dret  a una educació i una sanitat pública i de qualitat garantides i proveïdes de recursos suficients, a una  legislació que garanteixi els drets de les persones treballadores assalariades i autònomes a  unes condicions de treball dignes i a participar en les decisions de l’empresa, a una pensió digna per a la vellesa, a un servei de suport a l’autonomia personal per les persones amb diversitat funcional, i a una renda bàsica incondicionada que garanteixi la llibertat i permeti a cadascun perseguir llurs projectes. Per tal de garantir-ho s’haurà de distribuir de forma justa la riquesa que produïm entre tots i totes.

Volem decidir i decidim  apartar, encausar i jutjar als banquers i  polítics de l’antic règim implicats en casos de frau, de corrupció, d’estafa i d’abús de la força.

Volem decidir i decidim viure en una democràcia real protagonitzada per la majoria de la gent. Volem decidir i decidim començar un procés constituent des de la base per decidir com organitzar l’economia, la política i la societat perquè el 99% de la població puguem accedir a una vida sense precarietat, rica i plena.

Aquesta tarda, a Madrid hi ha una manifestació contra els pressupostos del deute, generadors d’opressió i misèria.

http://coordinadora25s.wordpress.com/2012/10/17/no-a-los-presupuestos-de-la-deuda-generadores-de-opresion-y-miseria/

Estem amb ells,  per una democràcia real i contra la dictadura del deute.

I és que som  conscients que les nostres aspiracions són comunes a d’altres pobles  germans d’Europa, del Mediterrani, de la Península Ibèrica  Esperem que segueixin pel mateix camí que nosaltres hem optat i podem construir una Europa federal dels pobles pel 99%. La vaga del 14 de novembre a Portugal,  Regne d’Espanya, Grècia, Malta i Xipre, si la fem esdevenir una #vagaeuropeadel99%  és una  oportunitat per fer madurar una tardor dels pobles, per obrir les portes del futur i caminar junts. Però a algun lloc s’ha  de començar aquesta ruptura democràtica, per què no aquí?,  per què no  ara?


Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch