diumenge, 10 de juny de 2018

Sobre els estats bards entre la vida i la mort

La foto prové de https://www.tibettravel.org/

Consideracions per Anna Puig, estudiant de l'assignatura d'Antropologia Religiosa del Grau d'Antropologia Social de la UB

SOBRE ELS ESTATS BARDS ENTRE LA VIDA I LA MORT
Manuel Delgado

Jo crec que el que interessa és fixar-te en com funciona l'assumpte dels estats liminals vida-mort a les filosofies convençudes del principi de metempsicosi o transmigració de les ànimes, com seria el cas de les religions vèdiques, per a les que qualsevol noció d'infern el concebria com temporal. En el cas del budisme mahayana la idea de bard remet justament a aquest temps-espai intersticial entre una vida i la següent, una situació intermèdia en què la consciència apareix separada de la seva corporeïtat i ha de enfrontar-se amb una lúcida i terrible visió dels moments crítics de l'existència que s'ha deixat enrere, una experiència que es dramatitza a través d'al·lucinacions espantoses que obliguen al mort a fer front als errors i malapteses comeses en vida.

El bard tibetà –el antarabhāva sànscrit– remetria a un estat intermedi en el qual les persones moribundes o recent mortes són col·locades davant la bifurcació des de la qual s'encaminaran cap al Nirvana o cap al Samsara, és a dir a la pau eterna i alliberament total o la condemna a no morir, és a dir a renéixer. Si vols un suggeriment, per entendre aquest concepte de bard em va ser molt útil llegir el llibre, Buddha y el evangelio del budismo, de Coomaraswamy (Paidos). En aquesta ubicació de interstici el transeünt es veu confrontat a una successió vertiginosa d'imatges que són projeccions del karma i que l'aparten de la visió de la llum de la consciència còsmica en la qual desitjaria dissoldre per sempre. Apareixen llavors monstres o divinitats paoroses que no tenen existència real, ja que són ombres de nosaltres mateixos i del mal que hem fet en vida, tan intenses i doloroses com van poder ser les nostres accions reprovables anteriors. Si després del període d'estada en aquest estat no s'ha aconseguit l'alliberament, es reinicia el cicle de les tribulacions terrenals i amb elles un nou cicle del karma.

Aquests avatars mitjançant els quals es produeixen la maduració espiritual del mort i el seu destí en forma de salvació o de reencarnació estan descrits en el Bard t'os sgrol. Es tracta d'un gterma-text o text-tresor, atribuït a Padmasambhava, el fundador de l'escola Nyingma al segle VIII, sent Karma Ligpa a qui li correspondria el descobriment del manuscrit original en el XIV. La traducció anglesa de WY Evans-Wentz publicada en 1927 va ser el primer pas per a la divulgació d'un llibre a Occident que a finals dels 60 s'inicia un procés de franca popularització, si més no en el context de l'interès creixent per les filosofies orientals que acompanyen la contracultura, que és el moment en que el conec.

L'obra està concebuda per ser llegida als morts o moribunds perquè puguin superar la fase de transició que s'obre un cop l'esperit ja no està en el cos i amb vista a ajudar-lo en el seu camí cap a la salvació, salvació entesa com reintegració en una pura intel·lectualitat sense forma ni límits, un paradís de plenitud immaterial la representació és una lluminositat -Chii eussel- en la qual el mort redimit se submergeix per confondre amb ella. Perquè aquest camí cap a la llum culmini amb èxit, el neòfit -ja que el llibre no fa sinó guiar un ritu iniciàtic- ha d'encarar un seguit de situacions que, de no ser superades, el portarien a continuar atrapat en la roda de les reencarnacions.

Per aquest motiu al llibre se li solia assignar la traducció literal de "El gran llibre de l'alliberament natural mitjançant la comprensió en l'estat intermedi", ja que és entendre del que es tracta la naturalesa última de la pròpia experiència vital, mitjançant un enfrontament amb els seus aspectes més negatius. Aquesta visió retrospectiva sobre un mateix en el que consisteix l'estat intermedi o bard està dramatitzada en diverses al·lucinacions crítiques en què intervenen tot tipus de fantasmes i monstres, que no són altra cosa que projeccions pròpies amb les que el viatger ha de veure's per deixar-les definitivament enrere.

Aquest repàs es porta a terme mitjançant una tècnica narrativa -pròpia de l'escola hindú dels Savastivadins, que es desenvolupa sobretot al nord de l'Índia des de principis de la nostra era cristiana - molt semblant a una pel·lícula, amb una successió ràpida de seqüències vitals que confonen els temps i col·loquen a l'iniciat davant quadres escènics en què se li apareixen, distorsionades i com un malson, moments de la seva vida passada. El bard o estat intermedi és, doncs, aquella fase en què duu a terme, per part del propi transeünt ritual, un veritable càlcul de la vida anterior. Es tracta que el mort o moribund descobreixi que els éssers monstruosos i les situacions que tanta por i ansietat li produeixen no són altra cosa que emanacions del seu propi esperit. El lama que condueix el trànsit recitant el text convida al neòfit a repassar la seva vida: "Oh, noble! Apareixerà davant teu una llum essencial. Evoca les teves experiències passades". En aquest moment "el principi conscient surt fora del cos i no sap si el cos on va estar és viu o mort". un "cos il·lusori", associat a una "gran lucidesa mental" sobrevinguda. Això t'ho transcrit de la versió que tinc, l'editada per Giusepe Tucci. Es titula aquesta edición El libro tibetano de los muertos (Dédado).

En aquesta existència intermèdia "apareixen les diferents imatges il·lusòries degudes al karma ... És quan li sembla sentir sons i veure llums, fulgors: té por, espant i terror i se sent perdut". És llavors, és en aquest autèntic descens als inferns, quan es fa necessari ser capaç de fer que s'esvaeixin tals aparicions aterridores, reconeixent-les com imaginacions pròpies. "L'home i la dona, la pluja negra i els remolins, l'estrèpit del tro i les imatges paoroses i terribles, els fenòmens del món i de la imaginació, sobretot en veritat és il·lusió. Què val interessar-se per això, que val témer! Res del que es manifesta és real. En el passat no vas encertar a comprendre-ho així, per la qual cosa ara consideres existent, encara que no ho sigui, a tota cosa fora de tu". La superació pel coneixement d'aquestes "angoixes paoroses de l'existència intermèdia" i per la saviesa que permet apartar-te de "les llums no enlluernadores" que són les de la pròpia confusió mental del passatger ritual, és el que dóna accés a la beatitud d'una participació plena de l'absolut i la fi de la roda de les transmigracions.

Mira a veure si aquestes consideracions et serveixen.Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch