divendres, 18 de juliol de 2014

Retòrica hipòcrita para una estafa econòmica i moral. Un vídeo de promoció de l'enganyifa del Fòrum Universal de les Cultures 2004


El Fòrum de les Cultures 2004 no sols va ser un fracàs com un cabàs, sinó que va implica una estafa immensa. Una estafa moral, en la mesura que va invocar valor presumptament universal per justificar una miserable macroperació que van dir urbanística, però que no era sinó senzillament immobiliària. I una estafa també econòmica, com acaba de posar de relleu la Sindicatura de Comptes desvetllant un immens malbaratament en despeses milionàries inútils. Vegeu elpais.com/ccaa/2014/07/16/.
Amb aquest panorama de fons, fa fàstic recuperar el que es deia als hipòcrites discursos oficials a propòsit del que seria l'esdeveniment. He penjat aquest espot que va distribuir-se amb La Vanguardia en algun moment de la fase de promoció d'aquella mamarratxada. Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch