dilluns, 19 de maig de 2014

L'eficàcia simbòlica, el significant flotant i el valor simbòlic 0. Tema 16 de l'assignatura Antropologia Religiosa


La fotografia correspon a un guariment xamànic entre els yanomami. 
Està presa del llibre d'Ettore Biocca, Yanoama (Plon),
Es tracta del desenvolupament que Claude Lévi-Strauss treu de la teoria de la màgia de Marcel Mauss, plantejat en dos dels articles compilats en Antropología estructural (recordeu, "El hechicero y su magia" i "La eficacia simbólica", tots dos del 1949 i que he enviat; el llibre està publicat per Paidós) i sobretot en la important introducció que escrivís al 1951 per al llibre Sociologia i antropologia, de Marcel Mauss, que ja teniu. Ja he insistit en l'extraordinari ascendent que sobre el seu pensament va exercir l'obra de Marcel Mauss, i de fet gran part de la seva teoria sobre la funció simbòlica beu explícitament de la de l'intercanvi simbòlic de Mauss. No oblideu que la funció simbòlica es conforma, en el sistema analític estructuralista, com una concepció de l'inconscient com a univers de regles col.lectives sense contingut, idèntiques a les que regeixen el llenguatge i com elles directores de l'acció d'un sistema donat. En el terreny de les teories de la màgia, la de Lévi-Strauss constitueix un desenvolupament vertiginós de les insinuacions de Mauss i Hubert en el seu d'una teoria general de la màgia a la que hem dedicat diverses classes, en el qual es formula una teoria de la virtualitat de la funció simbòlica, és a dir en una teoria de l'eficàcia simbòlica, la capacitat dels codis de resultar poderosos i de generar realitats en el què l'hegemonia correspon exclusivament a l'ordre gramatical. En altres paraules, de com els signes poden ser capaços no només de pronunciar i, abans, d'ordenar mentalment el món sinó també de forçar-lo a ser tal com s'imagina i es diu, una mica el que després la filosofia lingüística ha presentat com a actes de la parla ilocutoris o performatius, aquells que fan el que diuen pel sol fet de dir-ho. Si us interessa aquesta vessant, mireu-vos el clàssic de J.A. Austin, Como hacer cosas con palabras (Paidós).

A partir d'aquesta conceptualització del màgic, la premissa maussiana segons la qual la formulació psicològica és únicament una translació al pla del psiquisme individual d'una estructura que és enterament social quedava ja com inqüestionable davant les explicacions subjectivistes o davant el "inconscient col.lectiu" inventat per Jüng. És cert que el xaman, per exemple, incorpora, eventual o permanentment, trets que la nostra noció del psicopatològic consideraria mòrbids, a la manera dels que pogués incorporar un neuròtic, un psicòtic o un epilèptic. El trànsit xamànic o la possessió, en efecte, semblen símptomes indicatius d'algun tipus d'anomalia mental que convertiria a qui els presenta en marginats, i així esdevé amb freqüència amb els alienats en la nostra societat. Però no només no és així -ni tan sols en el nostre món, com ho demostren no pocs talents que han demostrat el poc tros que hi ha entre la bogeria i la genialitat-, sinó que resulta tot el contrari, i aquests individus amb virtuts especials, aparentment extravagants, són el que més integrats i integradors acaben resultat a la llum de l'observació analítica, ja que és en ells en què la societat pot mostrar-se totalitzadorament, en haver trobat en ells el vehicle idoni per desplegar-se en la seva completesa, salvats tots els fraccionaments que l'experiència ordinària dels individus "normals" efectua en el món simbòlic que habita i la totalitat dels qual li resulta del tot inaccessible.

El plantejament de Lévi-Strauss és, llavors, el següent, i s'ha de fer atenció a l'abast, també entre nosaltres, dels seus postulats. Una cultura donada és bàsicament un conjunt de sistemes simbòlics: llenguatge, parentiu, economia, religió, ciència, etc. Mitjançant aquests sistemes s'expressen determinats aspectes de la realitat, tant física com social i de les múltiples relacions que es poden plantejar entre aquests dos nivells i entre els diferents sistemes simbòlics entre si. Però aquesta societat que amalgama tals diferents sistemes simbòlics mai està en condicions de brindar als seus membres individuals la totalitat del seu simbolisme. És a dir, resulta impossible que un subjecte concret pugui entendre i racionalitzar la totalitat dels sistemes simbòlics que potencialment fan possible dissenyar els plans cognitius a través dels que un individu s'orienta al món. Sempre hi ha aspectes, que romanen foscos, confusos, contradictoris, i la vivència d'aquests nombrosos "punts cecs" es tradueix en l'experiència del subjecte en sentiments de desconcert i en un grau variable de patiment psicològic.

Això passa amb la immensa majoria de membres de la massa social, que estan plena però insuficientment estructurats. Hi ha, però, un nombre reduït i variable d'individus que són susceptibles de situar-se en les perifèries del sistema a cavall entre dos o més sistemes en principi irreductibles, el que pot ser causa de factors diversos, encara que estigui relacionat amb el precari o singular de la seva ubicació respecte a la resta -els rars, els firaires, els dements, els còmics, els poetes, els artistes ..., i naturalment els mags, que moltes vegades es confonen amb les altres classes de estrafolaris socials. És a aquests als que el grup social encarrega obrar trànsits inversemblants entre esferes, síntesi impossibles, compromisos inconcebibles en el pla del pensament normal, llaços aberrants, barreges entre substàncies simbòliques incompatibles. Se'ls confia la tasca de generar un món que en veritat podríem anomenar màgic, on l'exuberància de construccions simbòliques resultants és susceptible, un cop retornats els seus productes als individus ordinaris de la majoria social, de servir d'autèntiques pròtesis intel.lectuals que facin possible omplir els buits, les llacunes i les contradiccions de l'estructura social que dificulten o fan impossible als membres en aparença "normals" del grup humà pensar de manera coherent la seva pròpia experiència de món. El mag esdevé així un autèntic reconstructor de realitats fragmentades, un enginyer simbòlic, o, si es prefereix, una mena de lampista d'estructures avariades, algú a qui la comunitat atorga la capacitat per dur a terme la mateixa tasca que li exigeix, que no és altra que la d'aportar continuïtat a una realitat que una i altra vegada tendeix a mostrar-se com discontínua.

Però, on resideix en realitat la clau de la capacitat que el ritu màgic i la seva executant tenen per ser eficients? És evident que -tot i que el xaman o el sanador combinin en la seva actuació el simulacre, la suggestió dels concursants en la cerimònia i una bona quantitat de coneixements empírics que fa a substàncies curatives i remeis fins i tot quirúrgics- l'eficàcia que desplega és d'índole simbòlica, i això és així bàsicament perquè els resultats que aquesta eficàcia busca i aconsegueix realitzar pertanyen igualment a l'ordre del simbòlic.

És això, en última instància, el que explica que, en efecte, la màgia curi als seus pacients, mat les seves víctimes, endevini el futur, trobi els objectes buscats... Davant una massa social subministradora inesgotable de preguntes, una minoria d'individus socialment assenyalats com especials té una font no menys interminable de respostes. Mentre la majoria d'individus té més significants que significats, un grup reduït d'elegits -de socialment elegits, caldria subratllar- pot proporcionar el seu propi excedent de significats. No cal dir que el xaman és absolutament eficaç en aquest camp de les alteracions de la salut –d’enormes dimensions no podem fer-nos encara una idea precisa- les que anomenem psicosomàtiques, a les quals caldria afegir aquells mals realment físics en els que el factor anímic intervé amb més o menys protagonisme o aquells altres en la resolució positiva (en què els coneixements empírics del curandero ajuden sempre) juga un paper estratègic el lliurament confiada del malalt a les virtuts curatives -moltes vegades purament placebos- del sanador i els seus remeis. El bon xaman no és un bon xaman perquè curi, sinó que cura perquè és un bon xaman. Quant al malalt sana és perquè li ha estat donat el fer pensable la seva situació, és a dir perquè ha entès -gràcies a l'estructura que li brinda com a suport per a això- el que li passa. Aquest és el mateix mecanisme bàsic que obté en psicologia millores, per exemple.

Quin és l’element clau d’aquest tipus d’operacions: el que Mauss denomina mana i Levi-Strauss associa a una mena de significat flotant amb que un determinat sistema de representació està en condicions de completar les seves pròpies fragmentacions, una mena de comodí per a acudir allà on el sistema simbòlic falli, per dir-ho així. O el valor simbòlic 0, anàleg al fonema 0 de la lingüística estructural, terme que serveix per definit un tipus de fonema que no serveix, com els altres per oposar-se a un altre fonema, sinó que s’oposa a l’absència de fonema. El valor simbòlic 0, així doncs, estaria a disposició no d’oposar-se a un altre valor simbòlic, sin a la seva mancança.

Això és el que explica que, fins i tot en societats en què la medicina científica disposa d'un sistema d'atenció en aparença complet -la nostra, per exemple- continuï havent lloc per curanderos, sanadores, saludadores, etc., En tantes variants com cultures -penseu en els remeiers catalans-. Això demostra que continua vigent, fins a les grans ciutats i fora de les classes anomenades "ignorants", la convicció que hi ha malalties "de metges" i malalties en les quals s'aprecia alguna intervenció més o menys mística, que són les que requereixen l'atenció de la medicina tradicional de signe fortament màgic i els seus practicants.

El fetiller és sobretot un subministrador d'interpretacions lògiques. Importa poc si són veritables o falses. Importa per sobre de qualsevol cosa que siguin això, lògiques, i que contribueixin a completar lògicament aquesta realitat que l'intel.lecte es nega o resisteix a tractar com una matèria informe o desordenada. En aquest sentit, el pensament que anomenem "normal", sempre escàs de recursos, i el pensament "excepcional", "extraordinari" o fins i tot el "patològic", tots ells desbordants d'acció significadora, en absolut s'oposen, sinó que es complementen . El pensament màgic no és llavors sinó aquest sistema de referència on l'individu i el grup poden integrar i sotmetre a un ordre un conjunt sempre abundant de dades i experiències a les que sembla haver abandonat el seu sentit.Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch