dilluns, 2 de setembre de 2013

Missatge personal per al periodista Francisco Marhuenda, amb orgull comunista
Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch