divendres, 5 d’abril de 2013

Antropologia religiosa - Classe del 14/3/13 - Els hereus de Durkheim i la connexió surrealista


La classe la dedicarem a acostar-vos als hereus de l'escola de l'Année Sociologique van permetre el pas de la sociologia a l'antropologia dels seus enfocaments. Estem parlant de la generació que va aplicar la perspectiva teòrica al mateix temps sociològica i socio-lògica -recordeu la diferència en la que estic insistint- a contextos exòtics.

Per entendre el context en el que es produeixen aquestes aplicacions no deixo en cap moment de fer-vos avinent la profunda connexió que va produir-se en aquells moments, la dècada dels 20 i sobre tot dels 30 del segle passat, entre etnologia i avantguarda, sobre tot pel que fa al surrealisme. Permeteu-me que dediqui aquest resum a aquesta qüestió, que haureu vist que planeja en totes les classes de les darreres setmanes. Sé que sembla una qüestió perifèrica, però és certament important per entendre l'ambient de diguem-ne promiscuïtat que van conèixer les perspectives teòriques de les que us estic parlant i el clima intel.lectual del moment a la França d'entreguerres.

Ja que l'afer de la sociologia i l'antropologia religioses encunyades a partir de Durkheim i encara més de Marcel Mauss -parlarem a fons d'ell de seguida- era el de la comunicació entre dues societats, una de les quals era invisible, resulta lògic que els surrealistes se sentissin atrets per allò que encara aleshores es percebien com primitius, bàrbars o salvatges, però també els nostres rústics, els creadors de la cultura folk. El gran poeta surrealista Paul Éluard havia constatat ja la presència d'altres mons al món, és a dir, en allò que els que parlen pels altaveus havien decidit que era l'únic món possible, l'únic ordre lògic, l'única raó raonable. Aquestes fórmules de l'alteritat, designades com l'exòtic per a la seva variant exterior, el meravellós, el màgic, l'extraordinari, el espantós ... per les seves expressions més properes, van rebre l'atenció de dues maneres particulars i inconfusibles d'estar davant les coses. Aquestes maneres corresponien als cultivadors d'una ciència que havia decidit especialitzar-se en l'estudi de l'extravagant i estrany, l'antropologia, i als que, des de l'avantguarda creativa, s'havien proposat explorar els arcans de l'experiència. Tots dos havien decidit anar a viure ia treballar en els territoris de la frontera, fora de la visible o de l'invisible. Sabent que en aquest lloc només es pot fer de duaner o de contrabandista, havien optat inequívocament per posar la seva mirada al servei de la segona de les alternatives.

De manera inevitable els avantguardistes de l'art haurien d'acabar desembocant d'una manera o una altra, en la reflexió etnològica. De manera remarcable, el surrealisme protagonitzaria un curiós fenomen de maridatge amb l'antropologia, que vindria a reemplaçar l'amor impossible i mai correspost que van sentir un dia per aquella visió que, en un moment donat (després potser menys), havia compartit amb ell la vida fronterera: la psicoanàlisi. Desdenyós d'aquell indesitjat festeig, el freudisme preludiava amb el seu desinterès i el seu menyspreu cap als surrealistes la qual acabaria sent una relació amb vocació redemptora cap a la alteritat.

Del grup més militantment surrealista, aquell que encapçalés André Breton, haurien de separar dos dels seus més indiscutibles exponents, per anar a parar a una filosofia de clar matís i inspiració etnològica, en el cas de Georges Bataille, de qui no em canso d'anirmar-vos a saber-ne més, o al més pur treball etnogràfic sobre el terreny (al Brasil, a Àfrica), en el cas de Michel Leiris. Recordeu el que vaig explicar-vos sobre el papel del Col.lege de Sociologie i la secta secreta Acèphale que liderava en Bataille. Busqueu més informació, perquè és una pàgina inquietant sobre les derivacions "diabòliques" del pensament de Durkheim i Mauss.

El mateix André Breton no podria evitar topar amb les possibilitats infinites de l'antropologia i utilitzar les tortuositats de la seva forma d'estar davant del món. El 1943 té lloc la seva trobada amb Elisa, la que seria la seva companya fins al final de la qual sorgiria llavors aquest meravellós llibre que es diu Arcane. Amb Elisa, Breton visita la península de Gaspesi, a la desembocadura del riu Sant Llorenç a l'Àrtic, on es reproduirà la sensació estremiment que li va produir la seva visita al Teide. Però també passa algun temps amb els indis hopi del sud dels Estats Units. En un i altre lloc, Breton pren consciència que tant la naturalesa com els seus habitants són igualment dipositaris d'aquest immens sistema d'analogies i oposicions mitjançant el qual l'home, allà on estigui i sigui quina sigui la seva època, és capaç de fer intel.ligible el llenguatge de l'autenticitat i de la vida; Breton descobreix que has societats en què el pensament màgic domina, en què no hi ha diferència entre la mirada i la interpretació i on l'acció de la ment es torna immediatament executiva. I tot això, responent a una coherència perfecta, la mecànica semblava respondre a lleis exactes encara desconegudes per a qui les observa des de fora de les seves categories.

Ja s'havia produït llavors la trobada més fonamental entre els surrealistes i potser el més genial i innovador dels antropòlegs posteriors a l'última guerra mundial: ClaudeLévi-Strauss. El contacte amb les seves teories suposarà per al moviment surrealista l'aportació d'un discurs teòric que venia a confirmar plenament el lloc del seu discurs per tal de constituir-se en base de molt més que un mer moviment «artístic»: en una opció renovadora del home i del món, en una nova actitud vital i una animositat diferent, els efectes sobre la concepció de l'univers habitat i pensable haurien de ser estratègics també per la pròpia ciència. No es va tractar només d'una influència de tipus teòric, sinó d'un tros compartit de la història de la creativitat i de la ciència.

En una confluència, potser irrepetible i absolutament extraordinària de ciència, saviesa i intuïció, demostrant l'arbitrari de les divisions que les suposa irreconciliables o simplement entitats diferents. Imagineu-vos. En un mateix xalet de dues plantes de Greenwich Village, Lévi-Strauss ultimava seus Estructures elementals del parentiu, mentre a l'habitació del costat Yves Tanguy pinta i Claude Shannon inventava els cervells elèctrics. Lévi-Strauss hauria de recordar, no sense nostàlgia, com en aquell Nova York dels anys quaranta Max Ernst, André Breton, Georges Duthuit i ell freqüentaven, a la recerca d'objectes imprevistos, els petits antiquaris de la Tercera Avinguda. Claude Lévi-Strauss, el creador de l'antropologia estructural i un dels pensadors més influents del segle XX, ja havia repetit el seu entusiasme amb un moviment, el surrealisme, que en tantes coses s'havia anticipat, intuïtivament, a l'aproximació directa, sense intermediaris, exercitant el pensament en estat salvatge en direcció a la vida tota, com la categoria bàsica ara comprendre totes les cultures i la vertebralitat cognitiva mateixa de la condició humana, és a dir, l'aparell de conceptualització mitjançant el qual, inconscientment, som capaços d experimentar significativa i organitzadament la realitat.

Hi ha un parell de textos on podrieu posar-vos al corrent d'aquesta apasionant connexió entre antropologia i surrealisme als anys 30. D'una banda, un article on Lévi-Strauss narra el seu compadreig amb els surrealistes a Nova York, que es diu "Nueva York pre i postfigurativo", dins La mirada distante (Argos-Vergara) i, més encara, "Sobre el surrealismo etnográfico", de James Clifford, que està dins un llibre que es diu Dilemas de la cultura (Gedisa).

[La fotografia és "Retrat de Kiki", de Man Ray (1926)]Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch