dilluns, 26 de març de 2012

La festa dels toros i la nova semàntica amorosa. Resposta a una pregunta de Jordi Archs, estudiant del grau d'Antropologia Social a la UB


Resumint molt el que sols vaig apuntar a classe, el que sostenia a De la muerte de un dios (Península) i a altres coses que he escrit sobre la festa dels toros és que la corrida convencional funcionava sobretot -encara que no exclusivament -per a constituir-se en un model cultural de referència en què es dramatitzaven les relacions entre els sexes en general i particularment el procés del festeig i seva culminació en el matrimoni. Seguint Clifford Geertz i el seu treball sobre les baralles de galls balineses –dins La interpretación de las culturas (Gedisa), estava aplicant al model cultural constituït per les curses de braus la qualitat d'autèntica escola sentimental, en la qual els individus psicofísics aprenien les emocions que estava feta la vida social. El seu tema era, en bona mesura, el del de la fi tràgica de la virilitat, és a dir la fatalitat d’allò natural rousseauniana, l’al.legorització de la jerarquia dels sexes i dels codis que han de regir la seva relació, al mateix temps que dramatitzava un dels aspectes del procés de puritanització dels costums al que anomenem modernització.

La conjectura partia de la premissa que la tauromàquia convencional reflecteix la divisió dels sexes, de manera que el toro continuaria exercint el seu vell paper ideològic com a representació de la masculinitat, tal com passa amb la seva estatuació simbólica en gairebé totes les cultures en què és manipulat ritualment, i entre elles les ibèriques, mentre que el torero figuraria com la irrupció d'un element fins llavors absent en les celebracions festives de significació taurina a Espanya, com és el d’allò femení. Això implica que la posada en escena de la corrida convencional el que està és desplegant és un sistema de representació relatiu al que s'entén que són els homes, les dones, les relacions entre tots dos, i, en particular, el tipus de negociacions que homes i dones estableixen entorn o a partir de la seva pròpia sexualitat. Altrament dit, la creació de la nova modalitat de toreig va suposar una posada al dia en clau ritual dels nous codis que anaven a regir des d'aleshores els conflictes de gènere, així com els paràmetres destinats a servir per ordenar aquest domini inèdit en què es constituïa allò sexual com a experiència interior.

Una de les conclusions d'aquest tipus d'atenció ha estat la d'assenyalar la importància del sorgiment d'una nova noció, la de racionalitat, de la qual s'exigeix ​​una victòria –una colonització gairebé, podria dir-se– sobre les potències dissolvents que aguaiten des del si del propi individu, i que s'associa amb la urgència per imposar un autocontrol en la totalitat d'expressions vitals, que executi el triomf de la Raó sobre el caos instintiu que conspira sempre des de dins. Tota la institucionalització de l'aparell educatiu, per exemple, apareix destinat a la canalització i regulació de les pulsions procedents del interior humà. La mateixa Església catòlica va assumir aquests principis i va contribuir a la seva difusió en els països controlats ideològicament pel poder eclesial. De fet, a l'Església és a qui li correspon el mèrit de, aliada amb l'absolutisme, haver estès fora de les àrees absorbides per les revolucions puritanes els principis del nou tipus d'home, vencedor sobre les passions i els baixos apetits, que Zuinglio i Calvino havien propiciat. Hi ha un parell de llibres que et recomano: El amor como pasión, de Niklas Luhmann (Península) i un llibre que per a mi va ser realment important: La teoría de las pasiones y el dominio del hombre (Prensas Universitarias Zaragoza),

És en aquest marc de reeducació generalitzada de les masses europees en la necessitat d’autodomini sobre els instints on es produeixen els grans canvis en el camp de l'amor i la passió, que, trencant amb el que havia estat la mentalitat medieval, arriben en els seus efectes fins nostres dies i conformen la ideologia amorosa actual. Aquesta reorientació generalitzada de les relacions entre els sexes va implicar l'aparició de comportaments i animositats inèdites que aconsegueixen la seva maduresa precisament en aquesta segona meitat del segle XVIII que tan estratègica resulta per situar l'ànim que donés lloc a la moderna forma de tauromàquia. Tots aquests nous fenòmens, en efecte,troben a festa dels toros un model de divulgació summament eficaç, tant per la seva eloqüència al.legòrica com per la mateixa vehemència dels simbolismes expressats ritualment. Un model, per dir-ho com proposava Geertz, alhora de i per a, és a dir concebut per reproduir escènicament l'estructura axiomàtica d'una determinada parcel.la del social, però també per constituir-se en organitzadora i suscitadora dels propis comportaments. En el nostre cas, i seguint el fil de l'argumentació que feia a classe i sobre la que tornarem, la corrida es conformaria com a model de i per a la gramàtica relacional entre els sexes.

És precisament en aquest moment, la darrera dècada del Segle de les Llums, on apareix i comença a generalitzar-se aquest estil relacional entre els sexes que és fàcil reconèixer espectacularitzat en el toreig convencional. M'estic referint a la desaparició del matrimoni convingut i la seva substitució per les noces fundada en la lliure elecció propiciada per l'amor -un valor fins aleshores considerat aliè o fins i tot contrari a la institució marital- conseqüència de canvis estructurals profunds en el paper de les famílies en la societat. D'ells derivarien diversos factors. Per exemple: la creixent psicologització i personalització d'aquestes relacions; les idees sobre la "utilitat" de les passions com a matèria primera dels intercanvis entre els sexes i la conceptualització dels impulsos eròtics com ressort fonamental de la semàntica amatòria; les nocions relatives a l'instint sexual com una força necessitada de control i consens; la urgència per acabar amb el "temperament oscil.lant"-emprant l'expressió que va encunyar Huizinga en el seu El otoño de la Edad Media (Alianza)- i l'exigència de major fermesa en els sentiments; l'oposició entre natura i civilitat, en què el sacrifici de la primera passa a ser condició per al triomf de la segona; l'estatuació del matrimoni com l’àmbit on alliberar l'empenta de la voluptuositat; l'amor com una cosa essencialment de dos, que suscita un simulacre social de respecte a la privaticidad; la noció de relació amorosa com un àmbit en el que els joves s'enfronten per posar a prova la veritat dels seus sentiments; la preocupació per la processualitat i la seqüencialització de la dialèctica amorosa, com a part d'una atenció nova per la temporalitat; l'ajornament sexual com a estratègia amorosa que prepara per al matrimoni; la priorització de la idea d'exclusivitat que exigeix ​​per a cada relació amorosa un nou començament ... Tots aquests elements ideològics són a la corrida, si és que no són la corrida mateixa, incloent aquesta singularització de les figures del toro i del torero que s'oposava al caràcter tumultuós de les tauromàquies no convencionalitzades i que tant té a veure amb la percepció de la peculiaritat i la incomparabilitat dels amants.

Des d'aquest punt de vista, la tauromàquia convencional seria la plasmació ceremonializada d'aquesta nova idea sobre la necessitat d'administrar els instints passionals i racionalitzar, com si es tractés d'una inversió mercantil, tant els dispositius d'atracció sexual com el conjunt de negociacions simbòliques que es desencadenen a partir de l'enamorament del varó i que acaben conduint a l'assimilació a la llar, domini en què la instintivitat ha de quedar al final del procés "aquarterada". És a dir, es parla aquí del que no deixa de ser sinó una protocol.lització del caràcter útil de les passions degudament governades. És en aquest marc que cobra dimensió el tema central a de les maniobres del càlcul que el matador porta a terme com una representació de la virtut com a fórmula preservativa de l'excés de voluptuositat, és a dir de la defensa virtuosa que la dona fa de la seva virginitat, no perquè li preocupi, sinó perquè tem arribar a ser desgraciada per la inconstància de l'home.

Hi ha més elements importants aquí. Per exemple el que Edmund Leites  explica a La invención de la mujer casta (Siglo XXI), que és com, a partir de la dècada de 1740, irromp, des de la nova feminitat engendrada pel calvinisme, una dona que, a diferència de la medieval -a la qual se li assimila el dipòsit de la lasciva-, s’interessa poc pel sexe i és figurada com a portadora de civilització i una ètica més elevada, mentre que l'home passa a ser imaginat com encarnador de l'energia, la vitalitat i la sexualitat. És la dona a la qual la cultura puritana assigna el paper de divulgadora dels principis de la reducció racional de la lascívia i de l'autocontrol sobre els instints, i és a ella a qui la societat la assigna la missió d'interioritzar els seus valors i arrossegar cap a ells als seus enamorats, redimimt-los de les seves inclinacions naturals alhora que fent d'aquestes una energia a rendibilitzar. La superioritat física de l'home ha de ser canalitzada per la millor predisposició ètica de la femella que propicia la seva relativa asexuació. Fàcil és veure en aquests arguments ideològics el substrat del que el que passa entre toro i torero a la plaça, entès com al.legoria del joc dels sexes i del procés de domesticació dels homes, a partir del moldejament, sempre diferent en funció de les condicions psicològiques personals de cada subjecte a tractar, dels seus impulsos instintuals per compte del que ja començaran a entendre com les "armes de dona": habilitat entabanadora, falsa virtut, extorsió afectiva, simulació, pudor i coqueteria, i tots els altres elements de què es componia la idea pejorativitzant de la dona com detentora d'un erotisme interessat.

Em sap greu que no estigui disponible De la muerte de un dios, que ja no es troba. Si t’interessa el tema, t’adjunto la traducción de un article que es diu  “Tauromachia Leirisa wcielona w nas” i que va aparèixer a una revista polonesa, Konteksy, LXI/3-4 (2007). És sobre les intuicions sobre el tema de Michel Leiris al seu Miroir de la tauromachie (Fata Morgana)

[La imatge de l’entrada és una de les tauromachies amb les que André Masson va il.lustrar Le miroir de la tauromachie, de Michel Leiris (Fata Morgana)]Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch