dissabte, 31 de desembre de 2011

Els fotomuntatges d'Andrea Corachán per al Projecte LIMEN - Peça a ACVic Centre d'Arts Contemporànies, Vic (desembre 2011)
El fotomuntatge d’ACVic Centre d’Arts Contemporànies ens mostra  el que hi ha rere la paret metàl•lica  on està penjada la imatge. Aquesta paret divideix el vestíbul i l’espai d’exposició del centre: l’aparador de vidre que dóna el carrer, un banc  en forma de prisma blanc, la porta secundària al fons del  passadís... A la part dreta de la imatge, la paret principal d'exhibició de l'espai expositiu que quedava retratada en la fotografia original ha estat substituïda per una altra vitrina on, ara, s'hi reflecteix l'exterior. La vitrina fotomuntada és una obertura que comunica l’espai exclusiu per a professionals de la planta de psiquiatria de l’Hospital Clínic i l’habitació dedicada als interns amb malalties físiques als quals s’ha de fer un seguiment continu.  A l’interior s’hi veu una paret blanca per la qual la humitat puja des del terra tot menjant-se la pintura. En tota la imatge s'hi superposen una sèrie de punts circulars que creen una retícula, els cargols de la paret metàl•lica  en la qual hi ha penjat el fotomuntatge. Com que la imatge està impresa sobre lona translúcida, entre els cargols de la paret i els representats al fotomuntatge es crea un joc de desdoblament visual.

The photomontage at ACVIC Centre d’Arts Contemporànies shows us what is behind the metallic wall where the image hangs. This wall divides the entrance hall and the exhibiting space of the centre: the glass cabinet facing the street, a bench with a white prism shape, the secondary door at the end of the corridor.... On the right hand side of the image, the main exhibiting wall of the space on the picture is substituted by another glass cabinet where one can now see the outside of the space. The photo-montaged glass cabinet is an opening that communicates the exclusive space for professionals of Hospital Clínic's  psychiatric section and the room for patients with physical illnesses needing extensive monitoring.  Inside, one can see a white wall with damp crawling up and ruining the paint.  A series of circular dots are superimposed throughout the image therefore creating a grid, the ringlets in the metallic wall over which the photomontage hangs.  As the image is printed over a translucent canvas, the ringlets in the wall and those represented in the image create a splitting visual effect.

[LIMEN. EL CENTRE D'ART I CULTURA COM A INSTITUCIÓ TOTAL, és un projecte del Grup d’Etnografia dels Espais Públics de l’Institut Català d’Antropogia a propòsit de la relació entre contenidors d'art i cultura i institucions totals. La seva dimensión expositiva es concreta en un seguit de fotomuntatges instal.lats als vestíbuls dels CaixaForum Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Palma; Fundació Antoni Tàpies; MACBA; Arts Santa Mònica; AcVic de Vic; i Can Xalant de Mataró]Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch