dimarts, 27 de desembre de 2011

Els fotomuntatges d'Andrea Corachán per al Projecte LIMEN - Peça a CaixaForum Girona (desembre 2011)A la imatge disposada al CaixaForum Girona s’hi acoblen la fotografia d’una paret del rebedor, on hi ha un faristol en el qual habitualment es mostren els catàlegs de les exposicions vigents,  i la imatge d’una cel.la d’ingrés d’un centre penitenciari –allà on les persones arrestades esperen mentre s’executen tots els tràmits per al seu internament– que se superposa sobre el tauló gris.  El finestró rectangular  de la seva part superior s’ha introduït substituint-hi l’obertura enreixada que dóna a l’exterior de la cambra d’ingrés penitenciari i que a través del fotomuntatge només permet veure altres dos finestrons més en forma d’ull de bou, que corresponen a les obertures de les portes de les cel.les d’infermeria del Centre Penitenciari de Joves. A la paret de pedra  del rebedor d’aquest CaixaForum  hi ha tres elements més que s’han tingut en compte a l’hora de muntar la imatge: el focus que il.lumina zenitalment el faristol,  l’anella de subjecció per al animals de muntura que el museu ha mantingut d’usos anteriors de l’edifici com a part de seva decoració i el llindar d’una porta que dóna a un pati  i per on entra llum natural cap a l’interior. 

The image located at CaixaForum Girona merges the picture of a wall in the hall, where the lectern containing current exhibition catalogues is, and the image of a waiting cell in a prison –the place where those arrested wait while paperwork for their stay is being processed– superimposed on a grey board.  The rectangular window on the top has been introduced by substituting the grilled opening outside of the processing prison room. In the photomontage this allows the view of only two other windows, shaped as portholes, corresponding to what is seen on the openings of the infirmary of Centre Penitenciari de Joves' doors. Three other elements in the stone wall of this CaixaForum's hall have been considered when producing the photomontage: the spotlight providing zenithal light to the lectern, the ring that used to hold riding animals and which the museum has kept as decoration, and the patio facing door's threshold providing natural light. 

[LIMEN. EL CENTRE D'ART I CULTURA COM A INSTITUCIÓ TOTAL, és un projecte del Grup d’Etnografia dels Espais Públics de l’Institut Català d’Antropogia a propòsit de la relació entre contenidors d'art i cultura i institucions totals. La seva dimensión expositiva es concreta en un seguit de fotomuntatges instal.lats als vestíbuls dels CaixaForum Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Palma; Fundació Antoni Tàpies; MACBA; Arts Santa Mònica; AcVic de Vic; i Can Xalant de Mataró]


Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch