diumenge, 25 de desembre de 2011

Els fotomuntatges d'Andrea Corachán per al Projecte LIMEN - Peça a CaixaForum Barcelona (desembre 2011)
La imatge proposada per al CaixaForum Barcelona mostra la paret frontal a l’entrada del Centre, on normalment estan situats els plafons que anuncien les exposicions en curs i a una banda de la qual s’ha  inclòs un objecte que s’empra als tanatoris per transportar el rams i corones pels difunts. La part més característica d’aquest objecte són els ganxos que hi ha a cada costat del perfil metàl•lic i que serveixen per penjar els centres de flors, però que recorden també aquells altres amb els que es pengen peces de bestiar en la indústria alimentària. En aquest fotomuntatge hem introduït aquest objecte, un vehicle per transportar càrrega encara fresca –flor tallada, trossos de carn, sacs de gra…– com a part del mobiliari del rebedor d’un centre d’art. Just a sota, i estenent-se cap a la cantonada que formen la paret de cara a l’entrada i la del passadís de la mediateca, hi hem adherit el reflex de les vitrines de la torre de control octogonal del Centre Penitenciari de Quatre Camins, que aquí funcionen com a imatge deformada d’un grup pantalles que sols emeten llum.

The proposed image for CaixaForum Barcelona depicts the entrance's frontal wall where advertising boards of current exhibitions are normally situated and, on the side of which, an object used in morgues to transport flowers and crowns has been included. The most characteristic part of this object are the hooks on either side of the metallic structure, used to hang floral crowns but which also remind us of hanging meat hooks.  We have introduced this object, a vehicle used to transport fresh load –flowers, meat pieces, grain…-, as part of the furnishings in an art centre's entrance hall in this photomontage.  Right underneath, extending towards the corner formed by the wall facing the entrance and the corridor leading towards the multimedia library, the reflection of the glass cabinets in the octagonal control tower of Quatre Camins prison, playing the role of a distorted image of a group of screens broadcasting just light, has been attached. 

[LIMEN. EL CENTRE D'ART I CULTURA COM A INSTITUCIÓ TOTAL, és un projecte del Grup d’Etnografia dels Espais Públics de l’Institut Català d’Antropogia a propòsit de la relació entre contenidors d'art i cultura i institucions totals. La seva dimensión expositiva es concreta en un seguit de fotomuntatges instal.lats als vestíbuls dels CaixaForum Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Palma; Fundació Antoni Tàpies; MACBA; Arts Santa Mònica; AcVic de Vic; i Can Xalant de Mataró]Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch