divendres, 23 de desembre de 2011

Els fotomuntatges d'Andrea Corachán per al Projecte LIMEN - Peça a Arts Sants Mònica, Barcelona (desembre 2011


 La imatge del Arts Santa Mònica està muntada a partir de la fotografia d’una sala de reconeixement del Centre Penitenciari de Joves en què es pot veure el vidre a través del qual s’observen les persones que són sotmeses a una  roda de reconeixement. A aquesta paret de vidre que separa la part de la sala on es trobarien els presos i la que ocuparien els observadors hi hem incrustat una imatge del vestíbul del Centre fotografiada de dins cap enfora. Les escales del vestíbul, el vestíbul pròpiament  dit i l’exterior del centre queden reflectits en el vidre com ho feia la part de la sala de reconeixement  d’accés del personal penitenciari en la fotografia original. D’altra banda, se n’ha substituït el mostrador, els expositors i la resta de mobiliari del vestíbul del centre d’art  per la imatge de dos bancs d’una sala d’exposicions enfocats per diversos punts de llum, com si es tractessin veritablement dels seients d’una sala de reconeixement o de les peces d’un museu.  Per últim, s’ha mantingut el reflex de la finestra tapiada de la sala que es pot veure a mà dreta del vidre i que, a causa del joc de transparències que es produeix en sobreposar-se amb el segon tram de l’escala del museu, crea una  ambivalència visual entre ambdós.    

The image at Centre d’Art Santa Mònica has been composed from a picture of the identification room at Centre Penitenciari de Joves where one can see the glass behind which people under an identification parade are observed. An image of the centre's entrance hall, looking outwards, has been embedded in the glass wall that separates suspects from observers. The entrance hall steps, the actual hall and the outside of the centre are reflected in the glass the same way in which part of the identification room did in the original image.  On the other hand, the desk, exhibiting boards and rest of furniture in the hall have been substituted by an image of two benches in an exhibiting room under the focus of several lights, as if they were seats in an identification room or museum pieces.  Finally, we have kept the reflection of the bricked-up window in the room one can see on the right hand side of the glass. This causes a visual ambivalence given the illusion produced by the superimposition of the transparencies with the museum's staircase second set of steps. 

[LIMEN. EL CENTRE D'ART I CULTURA COM A INSTITUCIÓ TOTAL, és un projecte del Grup d’Etnografia dels Espais Públics de l’Institut Català d’Antropogia a propòsit de la relació entre contenidors d'art i cultura i institucions totals. La seva dimensión expositiva es concreta en un seguit de fotomuntatges instal.lats als vestíbuls dels CaixaForum Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Palma; Fundació Antoni Tàpies; MACBA; Arts Santa Mònica; AcVic de Vic; i Can Xalant de Mataró]Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch