dissabte, 16 de juliol de 2011

Aquesta és la seva democràcia. També a Grècia


Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch