diumenge, 1 de maig de 2011

Carta oberta al Rector i al Gerent de la Universitat de Barcelona

Benvolguts Rector i Gerent de la UB;

Davant dels missatges que ens feu arribar per explicar la situació pressupostària de la UB, i les diverses notícies sobre la previsible retallada de pressupost i de personal a les universitats, així com passa en d'altres serveis públics bàsics, des de la secció sindical de la CGT a la UB ens sembla imprescindible fer alguns comentaris.
En primer lloc, considerem que les retallades anunciades pel govern de la Generalitat no han de ser acceptades sense qüestionar-les. Malgrat l'insistent discurs sobre la inevitabilitat de les retallades per sortir de la crisi, es tracta clarament d'una decisió política que s'escull entre diverses alternatives i que pren el camí de les polítiques neoliberals més extremes. Des de la universitat no podem acceptar com un fet natural, indiscutible, que es rebaixi el pressupost dels serveis bàsics mentre, per exemple, se subvenciona per diverses vies serveis privats com la banca --que, malgrat la crisi, no ha deixat de generar beneficis--, o mentre es rebaixa la pressió fiscal a les rendes més altes --via increment dels impostos indirectes, modificació de l'impost de successions, revisions dels tipus d'IRPF, tributació de les SICAVs, etc.
D'altra banda, ens sembla irreal pretendre que una retallada com la que s'anuncia no afectarà a la qualitat de la universitat ni als seus serveis intrínsecs. Si semblava contradictori implantar l'Espai europeu d'educació superior ("Pla Bolonya") a cost zero, amb menys personal i menys pressupost no sembla creïble que es pugui oferir un aprenentatge més tutoritzat, ni millorar la mobilitat d'alumnat i professorat, ni facilitar la introducció de terceres llengües en l'ensenyament, ni implantar els models de dedicació variable que havien de permetre millorar la qualitat de la recerca.
És evident que es poden i s'han fer més esforços per superar la situació actual, però no creiem que els esforços hagin de recaure sobre els/les que ja porten més anys de crisi i de sacrificis, com algunes categories del PAS o el PDI laboral i del personal de Capítol 6. I quan es parla de reduir les despeses de personal, i de tenir organitzacions més àgils, del que s'està parlant és d'aquestes categories, principalment.
Estem d'acord que fóra bo que la crisi ens servís per prioritzar els objectius, i arribar a ser una entitat més àgil i cohesionada. Prioritzant els objectius de servei públic davant els objectius de negoci que han primat en moltes petites i grans decisions que s'han anat prenent en els darrers anys; essent més àgils per corregir les arrelades males pràctiques en la gestió, actuant contra les desigualtats i els privilegis, per finalment aconseguir una universitat més cohesionada.
Per tot això us demanem que compteu amb nosaltres per demanar un finançament públic adequat al servei públic que presta la UB i el conjunt de les universitats catalanes, que ens situï de veritat en la convergència europea pel que fa a l'esforç pressupostari per sufragar l'ensenyament superior. I demanem també que tingueu ben en compte altres mesures alternatives d'estalvi.
Així mateix volem expressar que la CGT es posicionarà clarament contra qualsevol acomiadament del personal. Aquesta no és la drecera encertada.
Ben cordialment,

Secció sindical de CGT a la UB

Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch