dijous, 7 d’abril de 2011

Breu consideració sobre els 100 dies de govern de CiU en matèria de cultura. Resposta a una pregunta de El País

Fa uns dies el diari El País em va demanar una opinió breu a propòsit dels cent primers dies de govern de Convergència i Unió en materia de cultura. Aquesta va ser la meva resposta, enviada el dia 2 d’abril. En el comentari es fa al.lusió al manifest que 80 entitats culturals havien redactat amb el títol “No retalleu la cultura”, que es va llegar en una manifestació davant el MACBA el proppassat 21 de març. El text del manifest el podeu trobar aquí:
http://www.noretalleulacultura.org/


…..


Està clar que la cultura no anava a ser una excepció en la política de retallades en els serveis públics en general que el nou govern de segur que anava a propiciar. A mi el que em preocupa és que al manifest que es va llegir davant del MACBA fa alguns dies per part d’aquells que hi estaven en contra es parlés de la cultura com a “inversió”, “font de riquesa econòmica”, “contribució al PIB”, “economia productiva”, “nous emprenedors”, “teixit industrial cultural”... L’alarmant no és que un govern de dretes retalli la despesa en cultura, sinó que les institucions culturals perjudicades es concebin a si mateixes i aixequin la seva veu emprant un llenguatge purament empresarial

Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch